* Istraživanje je urađeno na malom broju uzoraka koji nisu imali adekvatnu dokumentaciju o poreklu. Iz Nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju Serbia Organica navode da je cilj objavljenih rezultata da se poljulja poverenje potrošača u organsku proizvodnju, uprkos činjenici da  brojna naučna istraživanja u svetu potvrđuju mnogostruke koristi od proizvodnje i konzumacije organskih proizvoda.    
 
Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju Serbia Organica oglasila se u vezi nedavno objavljenog hemijskog ispitivanja  povrća i šampinjona sa tri beogradske pijace u kojem se tvrdi da organski proizvodi nisu ništa bolji od običnih. 
U ovom ispitivanju analizirano je 11 vrsta povrća i šampinjona, ali, kako trvrde iz  Nacionalne asocijacije, objavljeni rezultati nisu dovoljni da bi se pouzdano iznosile  tvrdnje i zaključci  o kvalitetu organski prozvedenog povrća. Naime, hemijski su ispitivani uzorci nepoznatog porekla, što je potvrdila i autorka ispitivanja, navodeći  da ne postoji propratna dokumentacija o poreklu ispitivanih proizvoda. Zbog toga postoji opravdna sumnja da nisu ispitivani uzorci sertifikovanih organskih proizvoda, odnosno onih koji su proizvedeni u sistemu kontrole i sertifikacije u skladu sa standardom i propisima o organskoj proizvodnji.
Organska proizvodnja je standard proizvodnje prehrambenih i drugih proizvoda regulisan  zakonskim i podzakonskim propisima,  koji uključuje određene principe, procedure i procese i veliki broj ograničenja i zabrana. Organske proizvode kontrolišu i sertifikuju nadležne kontrolne organizacije, koje je ovlastilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
S obzirom na to da je u organskoj proizvodnji zabranjena upotreba sredstava sintetičko-hemijskog porekla za zaštitu bilja, jedna od  prednosti ovih prozvoda je što, prema  najvećem broju sporovedenih studija, sadrže mnogostruko manje  ostataka pesticida, nitrata i drugih štetnih materija. Međutim, pri ispitivanju nisu testirane ove supstance, navodi se u saopštenju Serbia Organica. 
Prema istraživanjima Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), nezavisne organizacije koja radi procenu rizika bezbednosti, ishrana na bazi proizvoda iz organske proizvodnje može znatno smanjiti unos pesticida u organizam čoveka. Istraživanje sprovedeno u Francuskoj pokazalo je da koncentracije ostataka pesticida u mleku dojilja opadaju s porastom upotrebe organske hrane u svakodnevnoj ishrani za 25% do 80%. Slične rezultate pokazalo je istraživanje o sadržaju ostataka organofosfornih pesticida u krvi i urinu dece. 
Uzorci krvi i urina dece čija je ishrana bazirana na hrani iz konvencionalne proizvodnje imali su šest puta veće koncentracije ostataka pesticida u odnosu na krv i urin dece čija se ishrana bazira na hrani iz organske proizvodnje.
Važno je istaći i da organska proizvodnja ima holistički pristup proizvodnji hrane i ekosistemu, uz prioritetno očuvanje i unapređenje životne sredine, odnosno svih prirodnih resursa - zemljišta, vode, vazduha, živih organizama, biološke raznolikosti,  dobrobiti životinja i zdravlja svih živih bića. Upravo ovaj način proizvodnje pruža mogućnost da se sačuvaju i unaprede prirodni resursi i umanje efekti klimatskih promena.
Treba istaći i ostale prednosti organske proizvodnje: zabrana upotrebe sintetičko-hemijskih pesticida, sintetičkih mineralnih đubriva,  genetički modifikovanih organizama, zabrana preventivne upotrebe antibiotika, hormona, kao i redukovana upotreba uobičajenih aditiva, konzervansa, emulgatora  i veštačkih boja koje se koriste u prehrambenoj industriji.      
 
A. Milić