* Za proizvodnju ovog hraniva korišćena je zelena biomasa prvog i trećeg otkosa lucerke, kao i prosušena biomasa posle berbe semena
 
Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije prihvatilo je u aprilu 2019. godine tehničko rešenje u oblasti organske proizvodnje "Održavanje plodnosti zemljištiji novo tehničko rešenje primenjeno na nacionalnom nivou. 
Cilj predloženog tehničkog rešenja je rešavanje pitanja održavanja plodnosti zemljišta i zaštita biodiverziteta na organskom gazdinstvu koje nema stočarsku proizvodnju. Ova proizvodnja bazira se na ekološkoj praksi, visokom stepenu biodiverziteta i očuvanju prirodnih resursa kao što su zemljište, voda i organske materije. Poželjno je da se biljke hrane preko ekosistema zemljišta, a ne upotrebom rastvorljivih đubriva koja mu se dodaju. Posebno se ističe značaj stočarske proizvodnje za organska gazdinstva, jer im obezbeđuje neophodne organske i hranljive materije za obrađeno zemljište. Međutim, iako organska proizvodnja u Srbiji beleži konstantan rast, organskom stočarskom proizvodnjom bavi se svega 40 proizvođača. Imajući u vidu zabranu upotrebe sintetičkih mineralnih đubriva, a da primena komercijalnih sertifikovanih đubriva za organsku proizvodnju često nije ekonomski opravdana, nedostatak organskog stočarstva dovodi u pitanje održivost organske proizvodnje. Ovo je posebno izraženo kada su u pitanju održavanje prirodne plodnosti zemljišta i zaštita njegovog biodiverziteta. 
Istraživanje je sprovedeno na imanju PP "Mokrin", na površini od 25 hektara, modeliranjem i dimenzioniranjem plodoreda s učešćem lucerke, na zemljištu tipa beskarbonatna ritska crnica. Lucerka je posejana u jesen 2015. godine na pet hektara, odnosno na 20 odsto obradive površine. Veći deo zelene biomase lucerke iskorišćen je za proizvodnju komposta za potrebe održavanja plodnosti zemljišta na imanju. Upravo u tome je inovativnost predloženog tehničkog rešenja, jer se u Srbiji lucerkin kompost do sada nije proizvodio. Kako bi se obezbedila ekonomska održivost organizovana je proizvodnja semena lucerke. 
Zelena biomasa prvog i trećeg otkosa lucerke, kao i prosušena biomasa posle berbe semena, košene su i seckane kombajnom za nisku silažu i skladištene u silo-jame PP "Mokrin" radi proizvodnje komposta. Kompostna gomila negovana je zalivanjem vodom, mešanjem i pokrivanjem. Posle devet meseci dobijen je zreo lucerkin kompost (2016. god. 9,76 tona po hektaru, a 2017. god. 12,46 tona po hektaru). Primenjeni način kompostiranja obezbedio je optimalne karakteristike komposta, koji prema svojim fizičkim, agrohemijskim i mikrobiološkim osobinama odgovara za upotrebu u organskoj proizvodnji. Rezultati istraživanja u Mokrinu ukazuju na značajan uticaj lucerke na obezbeđenost zemljišta azotom, jer je ukupan N u zemljištu posle dve godine, kada je lucerište razriveno, bio 0,25 odsto, odnosno značajno veći u odnosu na kontrolno zemljište gde je sadržaj bio 0,22 odsto. 
Takođe, povećani su respiracija zemljišta, ukupan broj mikroorganizama, gljiva, azotobaktera i amonifikatora u odnosu na kontrolno zemljište, što ukazuje na pozitivan efekat lucerke na biodiverzitet i aktivnost mikroorganizama u zemljištu. U analiziranom dvogodišnjem periodu proizvodnje semena, zajedno s proizvodnjom komposta, ostvaren je povoljan bruto finansijski rezultat, a ostvareni profit osigurava održivost predložene nove tehnologije. 
.Preporučeno vreme iskorišćavanja lucerke u ovom istraživanju je dve godine, što je pogodno jer se cela površina u plodosmeni brže obezbeđuje azotom. Time se u petopoljnom plodoredu lucerka na istu njivu vraća svake pete godine, a na polovini tog perioda ta njiva se đubri kompostom proizvedenim na imanju. Količina komposta dobijena modeliranjem plodoreda na imanju u Mokrinu dovoljna je za oko 20 odsto površina njiva na godišnjem nivou. Tako se one u plodosmeni, svake četiri godine đubre sa 10 tona po hektaru komposta, izuzimajući predviđenih 20 odsto površina za zasnivanje lucerke. Zahvaljujući proizvodnji semena koja obezbeđuje ekonomsku održivost, predloženom tehnologijom se rešava snabdevanje azotom na održiv i prirodan način. 
Održavanje plodnosti zemljišta na organskom gazdinstvu u Mokrinu modeliranjem plodoreda s učešćem lucerke u skladu je s Pravilnikom o organskoj proizvodinji, jer je za ovu proizvodnju posle obavljenih pregleda ovlašćena kontrolna organizacija izdala sertifikat za obe godine istraživanja. Postupak koji je primenjen u komercijalnoj proizvodnji pokazao se kao osnova za unapređenje i ekonomsku održivost, te kao pogodan način obezbeđivanja azotom na organskom imanju. Zaključak je da je ovo dobro rešenje u održivosti organske biljne proizvodnje, održavanjem plodnosti zemljišta na organskom gazdinstvu koje nema stočarsku proizvodnju.
Autori ovog tehničkog rešenja su: dr Vladan Ugrenović, dr Vladimir Filipović, dr Dušica Delić, dr Vera Popović, dr Olivera Stajković Srbinović, dr Milan Ugrinović, dr Gordana Dozet, a realizatori rezultata Institut za zemljište u Beogradu i Institut "Tamiš" u Pančevu. Korisnici rezultata su PP "Mokrin" DOO, Institut "Tamiš" u Pančevu, Institut za proučavanje lekovitog bilja "Dr Josif Pančić", Institut za zemljište u Beogradu, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i RPG Zoran Atanacković iz Crepaje. 
 
Dr Vladan Ugrenović
Institut "Tamiš" Pančevo