* Sve više proizvođača zainteresovano za  bavljenje organskom proizvodnjom, čemu doprinose i mere države
 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je i ove godine bilo pokrovitelj zajedničke izložbe na kojoj su se predstavili proizvođači i prerađivači organskih proizvoda, proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom, male pivare i proizvodi koji nose oznaku "srpski kvalitet".
- Ovom izložbom želeli smo da promovišemo sertifikovane organske proizvode, ali i da predstavimo inpute koji su dozvoljeni za upotrebu u ovoj proizvodnji. Reč je o reproduktivnom materijalu i sredstvima za zaštitu i ishranu bilja. Želimo da ovom izložbom podstaknemo i druge proizvođače da se uključe u organsku proizvodnju, rekla je Jelena Milić, samostalni savetnik za razvoj organske proizvodnje u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Navela je da interesovanje za ovu proizvodnju raste i da o tome dosta govori i smena izlagača na sajamskoj izložbi. Naime, oni koji su tu bili ranijih godina našli su svoj put do potrošača, pa se prilika za predstavljanje pruža drugima koji tek treba da se ostvare u ovoj proizvodnji.
- Ove godine su povećane subvencije za organske proizvođače, što je još jedan od načina podrške ovom sektoru. Proizvođači u biljnoj proizvodnji ostvaruju podsticaje koji su za 120 odsto veći u odnosu na one koje dobijaju konvencionalni proizvođači. Ukupan iznos subvencija je 11.440 dinara po hektaru. Oni koji se bave organskim stočarstvom i ove godine mogu da računaju na 40 odsto više sredstava u odnosu na konvencionalne stočare. Međutim, budući da su uvećane osnovice  za pojedine osnovne podsticaje, i organski stočari mogu da računaju na više novca nego prošle godine,  objasnila je Jelena Milić.
Tekstovi i fotografije: Aleksandra Milić