* Okvirna vrednost investicije izgradnje Nacionalnog centra za poljoprivredu je oko 14 miliona evra i plan je da se realizuje u narednih nekoliko godina 
* Cilj osnivanja centra Agro Campus je obrazovanje i prenos savremenih rešenja i novih digitalnih tehnologija u poljoprivredi, studentima, profesorima i đacima srednjih i viših škola, savetodavcima, kao i poljoprivrednim proizvođačima                                                                                                        
 
Ideja Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu da se u Temerinu izgradi  Nacionalni centar za poljoprivredu počinje da se realizuje. Projekat Agro Campus , o kojem se u poslednje vreme mnogo pričalo, dobija novu dimenziju i postaje stvarnost.  Šta je u stvari Agro Campus i zbog čega je ovaj projekat toliko značajan, bile su teme razgovora sa prof. dr Draganom Glamočićem, predsednikom Upravnog odbora Nacionalnog centra za poljoprivredu Agro Campus i prodekanom za razvoj  Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Na samom početku razgovora naš sagovornik izrazio je zadovoljstvo što ima priliku da čitaocima "Poljoprivrednika" detaljnije predstavi  projekat koji će se u narednim godinama realizovati u Temerinu.
 
Od ideje do realizacije
- Sve je počelo 2018. kada su osnivačka prava Republike Srbije  u Naučnom institutu za reprodukciju i veštačko osemenjavanje domaćih životinja  iz Temerina preneta na Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. Tada je Fakultet napravio plan i krenuo u realizaciju projekta revitalizacije postojećeg instituta i formiranja centra za poljoprivredu. Predlog je upućen nadležnima u Pokrajini i Republici a, na inicijativu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, molba je prihvaćena i Vlada RS je, na sednici 20. decembra 2019. godine, usvojila Sporazum o uslovima i načinu zajedničke realizacije i finansiranja projekta uspostavljanja Nacionalnog istraživačko-obrazovnog centra inovacionih tehnologija u poljoprivredi - Agro Campus u Temerinu, objašnjava prof. dr Glamočić.
 Potpisnici tog sporazuma su: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo rudarstva i energetike, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Opština Temerin, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Istraživačko-obrazovni centar u poljoprivredi - Agro Campus.
Naš sagovornik kaže da je okvirna vrednost investicije izgradnje Nacionalnog centra za poljoprivredu oko 14 miliona evra i plan je da se realizuje u narednih nekoliko godina. Od Opštine Temerin dobijeno je rešenje za izvođenje radova za prvi objekat za smeštaj koka nosilja i brojlera, a Vlada RS i Vlada APV su obezbedile sredstva za izgradnju tog objekta, kao i za ostale infrastrukturne radove.
- U planu je da se na jesen rekultivišu i postojeći pašnjaci površine oko 20 ha na kojima će se gajiti tovna grla u sistemu krava-tele. Ministarstvo poljoprivrede, zajedno s Opštinom Temerin i Gradom Novim Sadom, obezbedilo je već određene površine državnog poljoprivrednog zemljišta, koje je neophodno za rad Nacionalnog centra Agro Campus, a koje će ove godine na naše zadovoljstvo biti i veće, objašnjava prof. dr Glamočić ističući da su Vlada APV i Poljoprivredni fakultet tokom prošle godine zajednički investirali više od 60 miliona dinara u nabavku najsavremenije poljoprivredne mehanizacije: kombajna, traktora i priključne mehanizacije. 
Takođe, navodi da je Poljoprivredni fakultet tokom prethodne godine uložio više od 15 miliona dinara da bi vratio nasleđene dugove, i obezbedio dodatna sredstva za tekuće finansiranje i izradu projektno-tehničke dokumentacije. Samo u toku prethodne i ove godine zaposleno je osam radnika. Agro Campus je kupio tri nova vozila za rad na terenu i raznu drugu opremu i aktivno je počeo sa pružanjem stručnih usluga i sa distribucijom semena za veštačko osemenjavanje na farmama, kao i sa primenom embrio-transfera kod goveda. Ova nova tehnologija u reprodukciji životinja sprovodi se zajedno sa stručnjacima Naučnog instituta za veterinarstvo u Novom Sadu i već su postignuti prvi rezultati. Na svet su došla prva telad, čiji su embrioni poreklom iz SAD.
Govor’ći o tome kako se došlo na ideju da takav jedan centar bude izgrađen, prof. dr Glamočić kaže da je Fakultet iz raznoraznih razloga ostao bez poligona za izvođenje praktične nastave. Kada je Institut za reprodukciju i veštačko osemenjavanje iz Temerina izrazio želju da ponovo bude u sastavu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, bila je to prilika da ova visokoobrazovna ustanova dođe do poligona za izvođenje praktične nastave. Naravno, tu odluku nije bilo lako doneti, jer je Institut bio u velikim problemima i u veoma lošoj finansijskoj situaciji.
- S obzirom na to da smo i oni i mi državne institucije, zajedničkim zahtevom smo se obratili Vladi APV i Vladi RS i zatražili njihovu saglasnost, koju smo i dobili. U međuvremenu uspeli smo da vratimo sve dugove koje je imao postojeći Institut, da zadržimo u radnom odnosu svih osam zaposlenih koje smo preuzeli, kao i da zaposlimo još  osam novih radnika. Važno je naglasiti da se zarade  svih zaposlenih u centru Agro Campus, kao i tekuće poslovanje, finansiraju isključivo iz sopstvenih prihoda. Tome je umnogome doprineo i direktor Agro Campus centra Ivica Jožef, koji je sa svojim saradnicima stabilizovao firmu i ona danas posluje odlično i pruža svoje usluge našim stočarima širom Republike Srbije, ističe prof. dr Glamočić. 
 
Projekat od velikog značaja za sve u poljoprivredi
Po ugledu na poznate međunarodne institucije ovakvog tipa, Agro Campus je osmišljen kao prvi takve vrste u Srbiji i celom regionu. U okviru ovog  centra sprovodiće se: moderna digitalizovana poljoprivredna proizvodnja i prerada, obrazovanje studenata Poljoprivrednog fakulteta, sprovođenje naučnih ogleda i proizvodnih ispitivanja, obrazovanje poljoprivrednih proizvođača i savetodavaca, kao i pružanje usluga poljoprivrednim proizvođačima.
- Cilj osnivanja Agro Campus centra je obrazovanje i prenos savremenih rešenja i novih digitalnih tehnologija u poljoprivredi, studentima, profesorima i đacima srednjih i viših škola, savetodavcima, kao i poljoprivrednim proizvođačima, multidisciplinarni naučnoistraživački rad, veća mogućnost za učešće na međunarodnim projektima, razvoj resursa primarne proizvodnje, resursa za preradu proizvoda, razvoj ljudskih resursa, naprednih digitalnih tehnologija, razvoj i podsticanje saradnje sa ino-partnerima, razvoj otvorenog pristupa prema građanima u cilju popularizacije poljoprivrede, kao i samoodrživost celog sistema, objašnjava prof. dr Glamočić.
Kako bi se popularizovala poljoprivredna proizvodnja i razvoj poljoprivrednih delatnosti, Agro Campus će, kako kaže naš sagovornik, svakodnevno primati posetioce: decu iz vrtića, đake iz osnovnih i srednjih škola, studente, kao i domaće i strane turiste. Agro campus će obezbediti smeštaj za višednevni boravak studenata, savetodavaca, poljoprivrednih proizvođača, stranih posetilaca i svih onih koji budu imali potrebu za boravkom. U sklopu ovog kompleksa biće mali restoran u kome će se prevashodno služiti hrana proizvedena u okvirima Nacionalnog centra Agro Campus. 
Posetiocima će na raspolaganju biti i trajna izložbena hala sa eksponatima opreme i mehanizacije koja se koristi u poljoprivredi, sa akcentom na mehanizaciju u stočarskoj proizvodnji. Postavke će biti periodično dopunjavane novim eksponatima domaćih i inostranih kompanija koje proizvode opremu i mašine.
- U ovom projektu su nam oko planiranja i razvoja,  svojim savetima i sugestijama, pomogli naši strateški partneri iz inostranstva, vodeće i renomirane inostrane kompanije, kao i istraživačko-obrazovni centri.
Krajnji cilj ovog projekta je formiranje stručnjaka koji će, zahvaljujući praktičnim znanjima  i novim i digitalnim tehnologijama, biti u stanju da zadovolje visoke standarde i podignu produktivnost u poljoprivredi,  obezbede veći prihod iz poljoprivrede i veći BDP Srbije, rekao je na kraju razgovora za "Poljoprivrednik" prof. dr Dragan Glamočić.  
 
Julkica Crnobarac
 
ORGANIZACIONE CELINE I OBJEKTI
 
Nacionalni centar za poljoprivredu imaće više objekata i organizacionih celina. Stočarsku proizvodnju činiće farma muznih krava, farma u sistemu gajenja krava-tele i živinarska farma. Biće organizovana i biljna proizvodnja. Postojaće mlekara u kojoj će se mleko prerađivati  u mlečne proizvode, zatim fabrika hrane za životinje, biogasno postrojenje, veterinarska klinika, mašinski park sa poljoprivrednom mehanizacijom, distributivni centar za promet reproduktivnog materijala. Planiraju se i tri  laboratorije: za ispitivanje kvaliteta mleka,  za reprodukciju i  za ishranu životinja. Postojaće odeljenje za obrazovanje studenata, zatim odeljenje za naučna istraživanja, odeljenje za obrazovanje poljoprivrednih proizvođača, kao i odeljenje za IT i preciznu poljoprivredu.
U razvoju ovog Nacionalnog centra za poljoprivredu, osim Poljoprivrednog, učestvovaće i Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, koji će dati doprinos razvoju savremenih digitalnih rešenja za poljoprivredu.