Svemirska tehnologija za spas našeg krompira* U 2023. godini očekuje se bezvirusno seme za merkantilnu proizvodnju iz Centra za krompir u Guči, koje treba postepeno da smanji našu uvoznu zavisnost

Do pre dve decenije Srbija je proizvodila čuveni "invanjički" i "dragačevski" krompir na oko 100.000 hektara, a danas imamo

Opširnije...

Korišćenjem platforme do valorizacije viškova biomase
* Cilj rada ”CBC klastera” jeste predstavljanje poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, poljoprivrednih preduzeća i zadruga, udruženja poljoprivrednika i ostalih aktera u sferi poljoprivredne proizvodnje
 
Krajem avgusta, u Gradini kraj Sombora održana je promocija novoosnovanog klastera

Opširnije...

Mašina sa


* Traktor se najčešće koristi u kombinaciji sa priključnim mašinama različitih proizvođača, a na osnovu karakteristika mašina treba podesiti i postavke traktora, što sada omogućava njegov "mozak", odnosno CEMOS, inteligentni sistem namenjen optimizaciji  

Među

Opširnije...

Poligon za sticanje praktičnog znanja
 
* Okvirna vrednost investicije izgradnje Nacionalnog centra za poljoprivredu je oko 14 miliona evra i plan je da se realizuje u narednih nekoliko godina 
* Cilj osnivanja centra Agro Campus je obrazovanje i prenos savremenih rešenja i novih digitalnih tehnologija u poljoprivredi,

Opširnije...

 
 
Savremena poljoprivredna proizvodnja se suočava s nizom izazova. Jedan od najvećih zadataka koje poljoprivredna proizvodnja mora da ispuni do 2030. godine jeste da obezbedi dovoljno hrane za 8,5 milijardi stanovnika. To je teško izvodljivo ako se primenjuje ustaljena poljoprivredna

Opširnije...