Izgradnja moguća samo van područja zaštićenih dobara
* Ministar dr Goran Trivan najavio je i da će onima koji su već dobili dozvole za izgradnju mini-hidroelektrana u područjima zaštićenih dobara ministarstva energetike i životne sredine dodeliti neku drugu lokaciju za izgradnju
 
U proteklih godinu dana bilo je više preotesta građana koji

Opširnije...

 Dobrom poljoprivrednom praksom protiv zagađenja
* Ljudi su nitratima najviše izloženi konzumiranjem povrća, suhomesnatih proizvoda i vode
 
Vitalni nutrijent koji pomaže rastu biljaka i useva je azot. Ali, u visokim koncentracijama štetan je po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Čista, nezagađena voda je od suštinskog značaja za

Opširnije...

Naučna i stručna javnost je pre 2014. godine ukazivala na pogubne ekosistemske efekte koje derivacione mini-hidroelektrane imaju po vodene ekosisteme planinskih i brdsko-planinskih područja, gde ni područja koja su zaštićena nisu ostala pošteđena. Međutim, ovom problemu zaštite prirode

Opširnije...

Ne paliti, zaorati!

* Paljenjem se uništava plodnost zemljišta, biodiverzitet, stradaju materijalna dobra, ali i ljudi

Strnjišta koja gore slika su koja se u Srbiji viđa svake jeseni, bez obzira na to što je ovaj način uklanjanja biljnih ostataka zakonom zabranjen, što se tako narušava

Opširnije...

IVA UGROŽAVA USEVE NA PESKU

* EU posvećuje veliku pažnju suzbijanju invazivnih korova, pa je moguće da takva praksa bude uslov da Srbija uđe u tu zajednicu

Samo pre nekoliko decenija ambrozija gotovo da nije bila poznata u Srbiji. Ali, ovaj opasan invazivni korov je "na prečac" osvojio velike površine i kod nas, pa je

Opširnije...