* Na ovom području posebno se ističe paleofloristički lokalitet "Janda", a predeo obiluje retkim i ugroženim vrstama
Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 8. aprila 2021. godine, doneta je odluka o proglašenju novog zaštićenog područja u Srbiji i AP Vojvodini. Reč je o predelu  izuzetnih odlika "Ade i odseci kod Slankamena", koji je stavljen pod zaštitu kao područje prve kategorije, odnosno područje od izuzetnog značaja. Odluka je doneta na osnovu studije zaštite, kao stručno-dokumentacione osnove za uspostavljanje zaštite, koju je izradio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode u Novom Sadu.
Predeo izuzetnih odlika "Ade i odseci kod Slankamena" zahvata područje ada i neogenih i lesnih odseka uzvodno od Slankamena, koje obuhvata uzak pojas priobalja na desnoj obali Dunava, Urošev sprud i nekoliko manjih ada uz desnu obalu Dunava, kao i Veliku adu uz levu obalu Dunava, kaže se u saopštenju koje je ovim povodom izdao Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Ovaj predeo nalazi se na teritoriji opštine Inđija i zahvata delove područja katastarskih opština Stari Slankamen i Novi Slankamen, ukupne površine 407,83 hektara.
PIO "Ade i odseci kod Slankamena" stavlja se pod zaštitu u cilju zaštite i očuvanja značajnih predela i prirodnih vrednosti. Na ovom području posebno se ističu paleofloristički lokalitet "Janda", geološki profil jezersko-rečnih sedimenata sa sačuvanim okamenjenim stablima tropsko-suptropske vegetacije i dobro očuvanim listovima kopnene vegetacije, profil sa donjosarmatskim sedimentima "Poćenta", izgrađen od sedimenata sa mnogobrojnom fosilnom faunom koji predstavljaju zapise o prostiranju i evoluciji nekadašnjeg Panonskog mora, "Velika jaruga", jedan od najekstremnijih reljefnih oblika AP Vojvodine.

Na ovim prostorima su zabeleženi procesi stvaranja, razgrađivanja i međusobne smene peščanih sprudova rukavaca, laguna, plićaka, bara, tršćaka i ponika vrba na Uroševom sprudu. Predeo obiluje retkim i ugroženim vrstama. Zabeleženo je 13 nacionalno i međunarodno značajnih biljnih vrsta, a među njima su raznorotka, crni glog i testerica. Tu je i 55 nacionalno i međunarodno značajnih vrsta beskičmenjaka i 38 vrsta riba, među kojima su ukrajinska paklara, jegulja, gavčica, vijunica, čikov, mali i veliki vretenar. Registrovano je i 11 vrsta vodozemaca, među njima osam strogo zaštićenih i devet vrsta gmizavaca, od čega pet strogo zaštićenih. Tu su i 162 vrste ptica, od kojih 132 strogo zaštićene.
Prirodne vrednosti ovog specifičnog prostora proizvele su i osobeni način života i privređivanja ljudi, kao što su ekstenzivno stočarstvo, napasanje i držanje stoke na adama i uzgoj vinove loze i skladištenje vina u lesnim lagumima.
Novo zaštićeno područje je povereno na upravljanje Udruženju građana "Eko les park" iz Starog Slankamena.
Aleksandra Milić