Pri kupovini osnovni kriterijum je cena
* Zakon o javnim nabavkama daje mogućnost nabavke robe i usluga po "zelenim" kriterijumima, ali oni koji raspisuju javnu nabavku nisu stimulisani da kupuju takvu robu
 
Kompanije i građani su u načelu za to da kupuju robu od recikliranih materijala i proizvode čija proizvodnja manje

Opširnije...

* Protivnici puštanja GMO komaraca u prirodu smatraju da se radi o "igri  vatrom", jer je gotovo nemoguće kontrolisati ogroman broj tih insekata ako nešto krene po zlu, pa se traže nova rešenja zamene za insekticid
 
U ovom trenutku armije naučnika različitih

Opširnije...

Vanredna kontrola na Gornjem Podunavlju


* Na osnovu peticije sa potpisima preko 2.000 rekreativnih ribolovaca, JP "Vojvodinašume" pokrenulo vanrednu kontrolu lova ribe u reci Dunav u Specijalnom rezervatu prirode

Niska prodajna cena ribe pokrenula je žestoke sukobe interesa između rekreativnih i profesionalnih ribolovaca na

Opširnije...

Svako da plati tačno onoliko koliko zagađuje


* Promena sistema naplate naknada treba da podstakne ulaganje u čistije tehnologije

Preduzeća u Srbiji plaćaju naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine u fiksnim iznosima od 5.000 do dva miliona dinara i to u zavisnosti od delatnosti i veličine, a ne od količine ispuštenih

Opširnije...

Građanskom naukom za očuvanje divljih sisara

* Volonteri imaju priliku da se, koristeći savremenu tehnologiju, uključe u naučne aktivnosti koje generišu nova znanja i očuvanje biodiverziteta

Brojne životinjske vrste su proređene, ugrožene, čak nestale, a brze promene u našem okruženju dodatno komplikuju napore za očuvanje biodiverziteta

Opširnije...