Počelo prikupljanje pesticidnog ambalažnog otpada
* Nedeljno se sakupi i preradi količina koja je ranije bila obrađena na skoro dnevnom nivou, a ovakav tempo rada će se nastaviti i tokom godine
 
Slike flaša od pesticida na njivi mogu se, nažalost, videti često u praksi, uprkos brojnim edukacijama stručnjaka o pravilnom odlaganju ambalažnog

Opširnije...

 Električna vozila su (ne)ekološka
* Iako automobilska industrija ima sve više isporučenih vozila sa čistim elektropogonom, još uvek nije rešeno pitanje proizvodnje  i odlaganja baterija koje se koriste u njima
Kjoto protocol, koji je bio prvi pravno obavezujući  međunarodni sporazum u vezi sa klimatskim

Opširnije...

Cvetna bajka
* Površina bašte je 1,2 hektara, a sastoji se od više segmenata botaničkih, ukrasnih, zelene staze, parka
 
Malo je ljudi koji mogu da se pohvale da žive svoj san. Među privilegovanim svakako je Lejla Randovič, baštovanka iz Trešnjevca, sela smeštenog na

Opširnije...

Bukovače mogu da se hrane naftom i nematodama
* Sve vrste iz ovog roda koje rastu u Srbiji su jestive, ali ne treba preterivati u njihovoj konzumaciji
 
Bukovače (Pleurotus) su rod gljiva u okviru familije Pleurotaceae. Odlikuje ih  parazitski (ređe sapropski) način života, a uglavnom su klobukom pričvršćene za supstrat. Ukoliko imaju

Opširnije...

Neophodno olakšati plasman prerađevina

* Ukazano na problem prodaje prerađevina, nedostatka sredstava za zaštitu useva, način raspodele podsticaja, nedovoljnu edukovanost proizvođača i potrošača...

 
Organska poljoprivreda se godinama pominje kao razvojna šansa domaće poljoprivrede, odnosno kao privredna delatnost koja

Opširnije...