Crveni voćni pauk nepoželjan u zasadima
* Suzbijanje ove grinje vrši se akaricidima samo ukoliko je brojnost iznad praga štetnosti, a zastupljenost predatora mala
 
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) odavno je poznat kao štetočina voća. Jedna je od najopasnijih štetočina na jabuci, a može biti štetan i

Opširnije...

Rod manji, a kvalitet veći
* Ova godina nije pogodovala proizvodnji šljive, pa će rod biti osetno manji od proseka, ali su otkupne cene više zbog velike potražnje na domaćem i stranom tržištu 
*  Računa se da će kod ranih sorti biti 12-13, a kod kasnih, koje se najčešće koriste za sušenje,

Opširnije...

Aronija i voće i lek
* Sazrevanje je najčešće jednovremeno, pa se i berba organizuje tako da se sva količina plodova obere odjednom
 
Aronija (Aronia Melanocarpa) spada u bobičasto voće i po svom izgledu podseća na borovnicu. Poznata je i kao sibirska borovnica. Potiče sa severa Amerike, gde joj je i postojbina.

Opširnije...

Pri berbi voća važno sačuvati pepeljak
* Uloga voštane prevlake je pre svega zaštitna i omogućava plodovima da na grani duže izdrže negativne uticaje spoljnih faktora
Većina voćnih vrsta ima osobinu da formira pepeljak, odnosno voštanu prevlaku na plodovima. Izuzetak predstavljaju voćne vrste koje na plodovima imaju

Opširnije...

Zaštita krastavaca kornišona od plamenjače
* Hemijskom zaštitom treba omogućiti nesmetan razvoj biljaka, bez plamenjače, i na taj način ostvariti šansu za što veći i kvalitetniji prinos
 
Prouzrokovač plamenjače je gljiva Pseudoperonospora cubensis, koja pored krastavaca salatara i kornišona napada još

Opširnije...