Analizom zemljišta odrediti potrebe za azotnim đubrivima
 
 
 
* Važno je da se što više parcela ispita i za svaku od njih utvrdi doza N-đubriva. Taj posao treba uraditi tokom februara, do polovine marta, kako se sa prihranjivanjem ne bi kasnilo
 
Kraj je januara 2020, a pripreme za prihranjivanje strnih žita su već uveliko u

Opširnije...

 
 
* Izmrzla okca i lastari na preseku imaju žutosmeđu ili crnu boju
 
Vinova loza je biljka kojoj niske zimske temperature mogu naneti velike štete, naročito ako su ekstremno niske, a to su mrazevi ispod -20° C. Različite sorte ispoljavaju veću ili manju osetljivost na zimske

Opširnije...

 
 
* U kontinentalnom području može se sejati već početkom marta
 
Poreklo leblebija je malo poznato, kao i kako se proizvodi i odakle joj potiče ime, iako je dostupna na našem tržištu. S obzirom na to da ljudi sve više pažnju posvećuju zdravoj ishrani, organski

Opširnije...

 
 
* Ukupno je zasejano oko 720.000 ha, najviše pšenice, oko 570.800 ha, od čega je u AP Vojvodini 330.000 ha
* Najbolje šanse za visok prinos imaju usevi koji su u ovom periodu u fazi početka bokorenja, a oni koji sada niču ili formiraju 2. list prolaziće kroz mnogo

Opširnije...