Ponovo setva u (polu)suvo zemljište

* U poslednjih deset godina najpouzdanija setva se pokazala između 10. i 25. oktobra, pogotovo u godinama sa nepovoljnim rasporedom padavina i povećanim temperaturama tokom oktobra i novembra

Godina 2020/2021. još jednom je pokazala da je zabluda da se sa malo novca može proizvesti bogato i

Opširnije...

Ne spaljivati žetvene ostatke
* Zaoravanjem strništa, žetveni ostaci se unose u zemljište i tako ga dodatno bogate organskom materijom, a čuva se i zemljišna vlaga
 
Spaljivanje strništa davnašnja je agrotehnička mera koja je izuzetno štetna, kako za zemljište tako i za

Opširnije...

Opasni buvači i repičina lisna osa
* Za suzbijanje insekata uspešno se koriste tretmani semena, kao i folijarni tretman odgovarajućim  insekticidima
 
Početak oktobra je period kada treba intenzivnije obilaziti useve koji su u početnim fazama rasta i razvoja. Treba imati na umu da je uljana repica u  fazama od

Opširnije...

Sadnja čenova ručno ili mašinski
* Oktobar je pravo vreme za sadnju isključivo deklarisanog sadnog materijala
 
Beli luk je vrsta luka koja se u našim agroklimatskim uslovima uspešno gaji  primenom odgovarajuće  tehnologije tokom čitave vegetacije, od sadnje do vađenja. Optimalno vreme sadnje je oktobar, a u

Opširnije...

Patulin, opasni mikotoksin jabuke
* Najveća količina patulina se nalazi u soku, ali može biti redukovana odstranjivanjem trulih plodova ili dela ploda jabuke pre prerade
Bolesti voća (trulež) najčešće izazivaju plesni, nešto ređe kvasci i bakterije. Najpre se kvari povređeno voće. Neke gljive ih napadaju još u vreme

Opširnije...