KARENCA UTIČE NA ZDRAVSTVENU ISPRAVNOST POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

* Vreme koje mora da protekne od poslednje primene pesticida do žetve ili berbe naziva se karenca

U procesu savremene proizvodnje gajenih biljaka, upotreba pesticida je nužnost jer bez njihove primene ne može se postići odgovarajući kvalitet i visok prinos. Zdravstvena ispravnost poljoprivrednih proizvoda u

Opširnije...