Oprezno s korišćenjem pepela

* Primenjuje se tokom ranog proleća, pre sadnje, dok vegetacija nije krenula

Pepeo dobijen sagorevanjem drveta od davnina se koristi za povećanje plodnosti zemljišta. Primenjuje se u baštama za obogaćivanje zemljišta, kao dodatak kompostu, protiv lukove muve ili puževa. Izvor je

Opširnije...

Plavo prskanje voćaka
* Tretiranje treba obaviti po lepom vremenu kada su voćke suve i kada je temperatura viša od 8 °C
 
U zaštiti voćaka značajno mesto zauzima  plavo prskanje, koje se izvodi u periodu od opadanja lišća do početka kretanja pupoljaka (fenofaza pucanje pupoljaka), u cilju

Opširnije...

Problema ima, ali su rešivi
 
*  Tematskim predavanjima obuhvaćeni su svi aspekti povrtarske proizvodnje, od tehnologije gajenja i primene savremene tehnike, do tržišnih uslova i ekonomike proizvodnje
 
Prošlu godinu neki povrtari bi da zaborave, a neki je hvale, sve  u zavisnosti od vrste povrća

Opširnije...

 Oprezno s ranom setvom
* Mnogi proizvođači su požurili sa zatvaranjem zimskih brazda, ali ne sa oruđima koja za to služe (razne drljače i sl.), već sa setvospremačima za finu predsetvenu pripremu, što na nedovoljno prosušenom zemljištu može pokvariti strukturu setvenog sloja
 
Sve je više napisa

Opširnije...

Doza azota se mora dobro proračunati
* Ne sme se zaboraviti zlatno pravilo: Azot se može naknadno dodati, ali se ne može oduzeti
 
Pred početak prolećnog dela vegetacionog perioda ozimih strnih žita  pravo je vreme za unošenje azotnih đubriva. Iako je još daleko do kalendarskog kraja zime, treba omogućiti dovoljno

Opširnije...