ZELENA I SANACIONA REZIDBA TREŠNJE

* Obezbeđuje se i bolja prosvetljenost krune u trenutku diferencijacije osnovnih elemanata cveta u pupoljcima, što je neobično važno kada se zna da je jedan od ključnih faktora za diferencijaciju rodnih pupoljaka kod voćaka upravo svetlost

Period letnjih žega nakon berbe trešnje (jul-avgust)

Opširnije...

ZNANJE I SAMOPOUZDANJE PUT KA USPEHU

* Bostan gaje na sedam, krompir na četiri, a na po dva hektara luk, kupus i papriku

Blizina kanala DTD i plodno zemljište predodredili su Despotovo, smešteno u bačkopalanačkom ataru, da bude povrtarsko selo. U skladu s tim i gazdinstvo Paroški na svojim njivama najviše gaji

Opširnije...

EFIKASNI BIOSTIMULATORI

* U tehnologiju proizvodnje se uključuju razna specijalna organska i organomineralna đubriva, biostimulatorne supstance koje poboljšavaju fiziološke sisteme odbrane, moderni sistemi za navodnjavanje, protivgradne mreže i niz mera integralne tj. racionalne zaštite zasnovane na stalnom

Opširnije...

ORANICE (NE)DOSTUPNE STRANCIMA

* Komisija Ministarstva poljoprivrede ima nekoliko predloga kojima bi se strancima usporio put za nesmetanu kupovinu naših oranica
* Rukovodstvo Asocijacije poljoprivrednika, koja okuplja 40 udruženja, nadležni državni organi ni jednom  nisu  kontaktirali kako bi čuli njihovo

Opširnije...

KUKURUZ

* Navodnjavanje je najbolje obaviti u večernjim ili ranim jutarnjim satima, kako bi se izbegao temperaturni šok kod biljaka

Rast i razvoj kukuruza odvija se kroz dve glavne faze: vegetativnu i reproduktivnu. Vegetativna faza počinje s pojavom klijanaca i traje do metličenja, dok reproduktivna počinje

Opširnije...