Oprezno sa suzbijanjem šljivine ose
* Pojavljuje se u proleće u periodu cvetanja šljive, kada i pčele oprašuju cvetove
 
Crna i žuta šljivina osa (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava) pojavljuju se širom naše zemlje gde se gaji šljiva. Sa kretanjem vegetacije u periodu cvetanja šljive,

Opširnije...

Bolest koja drastično umanjuje prinos
* Suzbijanje podrazumeva primenu plansko-preventivne strategije – kombinovanje agrotehničkih, mehaničkih i hemijskih mera
 
Koštičavo voće izloženo je mnogim bolestima koje umanjuju prinos i ekonomsku dobit. Jedna od najčešćih i ekonomski najznačajnijih  je monilioza,

Opširnije...

Folijalna prihrana azotom najefikasnija mera
* Savet proizvođačima je da u ovom periodu upotrebe 20–25 kg/ha đubriva UREA, i oko 200 l/ha vode
 
Nedostatak padavina, visoke temperature, neefikasnost primenjenih đubriva, pojava prvih simptoma bolesti i brojni drugi faktori, doveli su do velikih, vidljivih promena na usevima strnih žita.

Opširnije...

Preventivne mere najvažnije
* Štete će biti mnogo manje ako se sve agrotehničke mere u usevu pšenice sprovedu valjano
Pre martovskog snega, u regionu srednjeg Banata su usevi pšenice i drugih strnih žita bili u dobrom stanju. Uprkos tome što je nicanje na većini parcela nastupilo početkom novembra, i

Opširnije...

Prvi korak – zdrav sadni materijal
* Jedna od najvećih zabluda u proizvodnji krompira kod nas je pogrešno povezivanje semenskog krompira sa sitnim krtolama nepoznatog zdravstvenog stanja
Bolesti i štetočine umanjuju značajni deo prinosa krompira (u svetskim razmerama najmanje 20-25% godišnje). Na našim njivama,

Opširnije...