Lateralne sorte oraha
* Plod lateralnih sorti pojavljuje se duž čitave grane i u unutrašnjosti krošnje, te se  one mogu  saditi u gustom, intenzivnom sklopu 
* Opština Knjaževac je u prethodne dve godine subvencionisala podizanje zasada oraha sorte Chandler . U 2018. godini podignuto je 17

Opširnije...

 Malč folija, osnov dobre proizvodnje
* Prednosti postavljanja malč folija ogledaju se u tome što se  zemljište brže zagreva, zadržava se odgovarajuća temperatura i vlaga...
 
Korišćenje folije u proizvodnji povrća i jagodičastog voća (prvenstveno jagoda) u današnje vreme predstavlja osnovu za dobar

Opširnije...

 Buvač, repičin sjajnik, rutava buba
* Zaštita jare uljane repice od insekata često je zahtevna, ali uz redovan obilazak useva i pravovremenu primenu preparata efikasna
 
Jaru uljanu repicu oštećuju slični insekti kao i ozimu, ali zbog vremena setve i pojave insekata ipak postoje razlike u zaštiti od njih. Ovo se

Opširnije...

 Sadržaj vode u zemljištu važan faktor prinosa
* Prolećnu agrotehniku treba planirati  na  osnovu poznavanja zimskih rezervi vlage, primenjene agrotehnike u jesen i stanja zemljišta na parceli na početku vegetacije, jer je jedino to poznato na početku proleća
 
Rezerve vode u zemljištu krajem zime i početkom proleća, kada

Opširnije...

Ne  posle suncokreta, soje, slačice i mahunarki
* Seje se krajem marta, početkom aprila, kada prođu mrazevi
 
Uljana repica je jedan od najstarijih gajenih uljanih useva. Predstavlja odličan izvor ulja, koje se koristi u ishrani ljudi, i visokovrednih proteina za ishranu domaćih životinja. Ljeno seme sadrži oko 45 odsto ulja i 20 odsto 

Opširnije...