SPRAM SORTE I REZIDBA

* Za planirani prinos "viljamovke" od 45 t/ha, na primer, potrebno je ostaviti oko 40 rodnih pupoljaka/m2, uz pretpostavljeni manji stepen zametanja plodova (12,5%) i masu ploda od 120 g

Da bi se definisao zahvat u rezidbi kruške, neophodno je poznavati tzv. tip organogeneze rodnog drveta.

Opširnije...

BESPARICA I NISKE CENE KROJE SETVU

* Šećerane najavile da se proizvođači repe ne mogu nadati ceni koja je važila lane i da će zbog hiperprodukcije šećera u svetu biti znatno niža
* Po kalkulaciji Zadružnog saveza Vojvodine, setva će biti skuplja šest-sedam odsto, najviše zbog povećanja cena dizel goriva
* Više

Opširnije...

LIDERI U PRODAJI SEMENA KUKURUZA

* Lidersku poziciju kompanija ima i kada je u pitanju prodaja semena uljane repice, a drugi su po prometu semena suncokreta
* Spajanjem kompanije DuPont Pioneer sa kompanijama DuPont i Dow proizvođačima će, osim semena, biti ponuđena i kvalitetna zaštitna sredstva

Kompanija Pioneer je na

Opširnije...

RACIONALIZACIJOM PROIZVODNJE SMANJITI TROŠKOVE

* Povrtarska proizvodnja zauzima četiri do pet odsto ukupnih obradivih površina, što je na nivou razvijenih zemalja EU
* Ulaganja u tehnološki proces proizvodnje vodećih povrtarskih vrsta su 5.000 do 7.000 evra, ukupan prihod sa jedinice površine je 10.000 do 15.000 evra kada se

Opširnije...