Predstoji korektivno prihranjivanje pšenice
* U fazi bokorenja, kada se uglavnom formira kapacitet za prinos, potrebe biljaka za N, P i K su veoma izražene, a s obzirom na to da su P i K već u zemljištu, ostaje da se upravlja biljkama primenom azota  
 
Prvo prihranjivanje je privedeno kraju. Pala je i neophodna kiša da

Opširnije...

Velika dilema pred setvu
* Za ovogodišnju proizvodnju kompanija je za proizvođače s kojima potpiše ugovor pripremila  dodatne stimulacije, a po ugovoru, repu će plaćati 34,5 evra
 
Pre dve decenije repa se kod nas gajila na oko 100.000 hektara, a prerađivalo ju je devet fabrika. Tokom proteklih godina

Opširnije...

 Prvo prolećno prskanje
Plavim prskanjem se suzbijaju patogeni koji prezimljavaju u krošnji voćaka skriveni u pukotinama kore, pupoljcima, rak-ranama, a tretman se obavlja u proleće pred samo kretanje vegetacije (bubrenje pupoljaka)
 
U zaštiti voćaka, značajno mesto zauzima  prolećno prskanje, koje se

Opširnije...

Proizvodnja knip sadnica
* Počinje sadnjom podloga u proleće i kalemljenjem na spavajući pupoljak u avgustu    
 
Paralelno s intenzifikacijom voćarske proizvodnje, kada se u proizvodnju uvodi novi uzgojni oblik vitko vreteno, potiskuju se do tada primenjivani uzgojni oblici. Javlja se potreba za kvalitetnim

Opširnije...

Bez znanja nema napretka
* Namera organizatora je da se proizvođačima voća saopšte najnovija dostignuća u oblasti voćarstva, kako bi  mogli da ih primene u praksi
 
Uspešna i profitabilna proizvodnja voća danas ne može da se zamisli bez primene savremenih agro i pomotehničkih mera. Uvođenje i primena 

Opširnije...