* Zakidanje stolona, uklanjanje cvetova i starog lišća se najčešće primenjuju
 
Nega zasada jagode posle berbe zapravo predstavlja regulisanje rodnosti jagode za narednu vegetaciju i obuhvata nekoliko mera kojima se pospešuje vitalnost bokora, a samim tim utiče na visoku rodnost i dobar kvalitet ploda.
Mere nege zasada su: zakidanje stolona, uklanjanje cvetova i uklanjanje starog lišća.
Zakidanje stolona – Razvoj stolona i živića karakterističan je za većinu sorti, a njihov broj zavisi od mnogo faktora, pre svega sorte, ishrane, zemljišta i vode. Oni se razvijaju na račun matične biljke i pri tom slabe njen razvoj, što se direktno odražava na prinos i kvalitet plodova u narednoj godini. Stoloni, u zavisnosti od bujnosti sorte i klimatskih prilika, počinju da se razvijaju od kraja maja do septembra, pa ih u tom intervalu treba zakidati u više navrata, tri-četiri puta, kada oni dostignu dužinu od 10 cm do 15 cm, a pre početka obrazovanja živića. Primenom ove veoma važne mere prinos se može povećati i do 50%.
Master inž. Radmila Koprivica
PSSS “Beograd”
 
Kompletan tekst pročitajte u novom broju lista Poljoprivrednik.