* Cvetanje traje od ranog proleća do kasne jeseni obezbeđujući tako pčelama dugu pašu
 
Maslačak (Taraxacum officinale) je višegodišnja zeljasta, korovska, lekovita i medonosna biljna vrsta. Pripada familiji Asteraceae. Postoji nekoliko tumačenja o nastanku imena. Po prvom, ime je verovatno nastalo od arapskog naziva tharakhchakon za vrstu Cichorium ili Sonchus. Po drugom, nastalo je od grčkog taraxis, što znači zapaljenje očiju, protiv čega je ova biljka i upotrebljavana. Po trećem tumačenju naziv je nastao od grčkih reči taraxis –  nemir i akeoma – lečiti, jer se maslačak koristio za lečenje nervoze, odnosno za umirenje. 
Pored uobičajenog naziva maslačak, postoji i veliki broj narodnih imena. Najčešće se koriste: žućanik, mlečak, radič i dečji lančić.
Poreklom je iz jugoistočnih delova Evrope i jugozapadnih delova Azije. Rasprostranjen je po čitavom svetu. Kod nas raste gotovo svuda. Prirodno stanište mu je na vlažnim livadama, pored puteva, na utrinama, baštama, njivama, zaslanjenim livadama, travnim padinama i snežnim dolinama. Uspeva čak i u pukotinama zidova i asfalta. Radi dobijanja većih količina droge ujednačenog kvaliteta maslačak se, u novije vreme, sve više gaji plantažno.  
 
 
Tekst i foto:
Dr Radosav D. Jevđović
IPLB “Dr Josif Pančić” Beograd
 
Kompletan tekst pročitajte u novom broju lista Poljoprivrednik.