* Krajem novembra 2019. godine posadili su 1.050 sadnica, a pun rod očekuju u šestoj ili sedmoj vegetaciji
 
Porodica Rackov je u okolini Zrenjanina podigla savremeni, intenzivni zasad oraha na parceli površine 3,6 hektara. Razmišljanja o bavljenju voćarstvom počela su na inicijativu Adrijane Rackov, Ognjenove supruge, koja se pre pet godina interesovala kojom bi se još proizvodnjom, osim ratarske, mogli baviti, a koja bi dugoročno donosila prihod. Nakon istraživanja odlučili su da to bude orašnjak. Pošto su stupili u vezu sa proizvođačima oraha u Srbiji i prisustvovali seminaru o proizvodnji oraha u Stalaću, rezervisali su sadnice od proizvođača sadnica iz tog mesta. Na parceli odabranoj za zasad predusev su dve godina bile žitarice. 
Pre sadnje uradili su agrohemijsku analizu zemljišta, a po preporuci agronoma poljoprivredne stručne službe i ostale agrotehničke mere. Kada je sve bilo pripremljeno, krajem novembra 2019. godine posadili su 1.050 sadnica oraha. Tako je zasnovan prvi savremeni orašnjak intenzivnog tipa u Banatu. 
Opredelili su se za sortu “pieral lara”, a oprašivač je sorta “franker”, koje je u zasadu sedam procenata u odnosu na broj biljaka. Gusta sadnja je obavljena na 7 x 4,5 metara. Iskopali su rupe prečnika 60 centimetara, a sa sadnjom unet je deo glistenjaka i korisnih bakterija, kao i zeolit koji poboljšava vodno-vazdušni režim i svojstva zemljišta.
 
Tekst i foto: Aleksandra Mihajlović
 
Kompletan tekst pročitajte u novom broju lista Poljoprivrednik.