* Ključnu ulogu u proizvodnji kukuruza imaju tehnologija proizvodnje i hibrid, zajednički je stav stručnjaka u svetu
 
Kukuruz je u Srbiji najzastupljenija gajena ratarska biljna vrsta. Prošle godine proizvodnja merkantilnog kukuruza je bila zasnovana na površini oko milion hektara. Iako se možemo pohvaliti velikom površinom, ne možemo, nažalost, reći da je lane i prinos bio na zadovoljavajućem nivou. Ipak, godinu dana ranije postignuti su visoki prinosi zahvaljujući, između ostalog, i dobrim agrometeorološkim uslovima u periodu vegetacije. Da li su klimatski uslovi zaista postali presudni faktor u prinosu kukuruza, uz adekvatan izbor hibrida i agrotehniku i gde leži ključ stabilnih prinosa? Ovo su samo neka od pitanja na koje su stručnjaci, učesnici okruglog stola “Agrotehnički i tržišni aspekti proizvodnje kukuruza”, koji je nedavno održan na Zlatiboru, pokušali da nađu odgovore. 
Govoreći o proizvodnji kukuruza, dr Goran Bekavac iz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo istakao je da među stručnjacima u svetu postoji zajednički stav da tehnologija proizvodnje i hibrid imaju ključnu ulogu. S druge strane, kada je reč o tehnologiji proizvodnje, veoma su važne tri komponente.
M. Antanasković
 
 
Kompletan tekst pročitajte u novom broju lista Poljoprivrednik.