* Berbu, skladištenje i transport plodova treba pažljivo obaviti
 
Na području rada PSSS "Poljosavet" doo u Loznici, berba borovnice je u punom jeku. Poslednjih godina, ova voćna vrsta je sve popularnija i na našem području, kao i širom Srbije. Trenutno je ovde oko 100 ha pod borovnicom, sa tendencijom daljeg povećanja površina. Plodne žitnice u blizini reke Drine se pretvaraju u savremene zasade svetskog nivoa, sa najsavremenijim modernim tehnologijama pod protivgradnim mrežama.
 
Nedostatak radne snage
 
Zastupljena je sorta "djuk", koja najranije sazreva, tražena je na svetskom tržištu i ima dobru cenu jer pokriva vakuum u ponudi između proizvodnje u Španiji i Poljskoj. U ovoj proizvodnoj godini bilo je poteškoća u proizvodnji tokom proleća i u fazi cvetanja, zbog niskih temperatura i pojave mraza, a sada, u berbi, zbog veoma visokih temperatura. Sve izraženiji problem poslednjih godina jeste nedostatak radne snage. Bez obzira na probleme, za sada se proizvođači uspešno nose s njima. Kvalitet plodova je dobar, a i otkupna cena. 
Za kvalitet i zdravstvenu bezbednost plodova borovnice, pored tehnologije proizvodnje, veoma je važna higijena berbe plodova, postupanje sa ubranim plodovima i čuvanje plodova posle berbe. Pred početak berbe potrebno je održati obuku za berače. Naglasak treba da bude na higijeni ruku, higijeni ambalaže i pravilnom rukovanju njom. Važno je da ambalaža-gajbice ne stoje na zemlji tokom berbe i skladištenja, već na držačima ili specijalno namenjenim gajbama. U berbi ne treba da učestvuju bolesne osobe, sa stomačnim tegobama, koje kašlju i kijaju. U zasadu ne treba pušiti. Posle svake pauze ili korišćenja toaleta, ruke treba dobro oprati sapunom, a za brisanje koristiti papirne ubruse. Neophodno je obezbediti dezinfekciona sredstva. Proizvođač treba da obezbedi dovoljan broj toaleta i punktova za pranje ruku, srazmerno broju angažovanih berača. Činjenica je da većina proizvođača na ovom području ispunjava sve ove uslove, s obzirom na to da su u svoju proizvodnju uveli GlobalGap standard i da ga svake godine obnavljaju, jer je to zahtev inostranih kupaca. 
 
Beru se samo dobro dozreli plodovi
Berba borovnice se može obavljati u gajbice zapremine 3-3,5 kg ili u posudice različitih veličina, zavisno od zahteva tržišta, odnosno otkupljivača. S obzirom na to da se borovnica prodaje u svežem stanju, glavni izazovi su skladištenje, čuvanje i transport plodova do otkupnog mesta, kada obavezu preuzima kupac ili otkupljivač. Da bi se plodovi očuvali i zadržao njihov kvalitet, potrebno je pažljivo rukovati njima tokom berbe, skladištenja, pakovanja i transporta. Treba brati samo dobro dozrele plodove, koji se na blago povlačenje skidaju, pažljivo ih prihvatati i spuštati u ambalažu, kako bi se skinulo što manje pepeljka. Brzo hlađenje plodova nakon berbe je važno radi čuvanja kvaliteta i produžetka njihove trajnosti. Gubitak kvaliteta ploda, pojava truljenja u skladištu, njihovo propadanje, uzrokovani su lošom manipulacijom i neadekvatnim čuvanjem plodova. Zato bi svaki veći proizvođač trebalo na svom gazdinstvu ili u zasadu da ima komoru ili prostor za klimatizovano hlađenje plodova, u koji se plodovi neposredno po berbi unose, uz mogućnost da im se u roku od četiri sata spusti temperatura na 10 stepeni. Tada su spremni za dalji transport. 
 Za transport treba koristiti kamione hladnjače sa regulisanom temperaturom. Brzim hlađenjem smanjuje se disanje plodova i produžava period njihovog čuvanja, a nadalje se čuvaju u rashladnim komorama na 0ºC-2ºC. Pri visokoj vlažnosti vazduha od 90%-95% plodovi se mogu čuvati do mesec dana, dok se za duže čuvanje moraju koristiti hladnjače u kojima se može regulisati koncentracija ugljen-dioksida i kiseonika.
Berba borovnice traje 6-8 nedelja, zavisno od sorte i vremenskih uslova. Sorta "djuk" obično počinje da se bere u prvoj dekadi juna, s tim što je ove godine berba kasnila zbog vremenskih uslova, niskih temperatura tokom proleća, a može biti skraćena i zbog ekstremno visokih temperatura tokom berbe. 
Kvalitet plodova i vreme dozrevanja značajno utiču na otkupnu cenu, koja je trenutno niža od prošlogodišnje, ali je ipak zadovoljavajuća za proizvođače. Adekvatna nega, uz primenu kompletne agrotehnike, pravilnu berbu i čuvanje plodova, pozitivno utiče na prinose, kvalitet i prihod od gajenja borovnice.
Dipl. inž. Zlatica Krsmanović
PSSS "Poljosavet", Loznica