* Očekuje se da će preko 60% useva ući u zimski period u fazama 3. list – bokorenje, dok na ostalim površinama može biti problema i sa prezimljavanjem

Prema dostupnim informacijama sa terena, iz svih okruga Srbije jesenja setva je skoro privedena kraju. Ostali su poslovi oko osnovne obrade zemljišta za prolećnu setvu, na oko 50% obradivih površina. Predstoje mere nege ozimih useva i jesenja zaštita voćnih vrsta.
Treba napomenuti da je jesenja setva obavljena u povoljnijim agroekološkim uslovima nego prethodnih godina, iako je u pojedinim delovima države bilo problema sa suviškom vode u oraničnom sloju. Zbog toga je bio otežan rad teške mehanizacije, tanjirača (na koje su proizvođači već navikli u sušnijim godinama) i drugih razrivačkih oruđa. Obilnije padavine u drugoj dekadi oktobra usporile su žetvu soje i kukuruza, ali i pripremu zemljišta za setvu. Proizvođači su nerado koristili plugove iako je klasična obrada oranjem često jedino rešenje za osnovnu obradu u vlažnim uslovima. Zato je i setva sporije napredovala.
Ono što je obeležilo ovogodišnju jesenju setvu jeste to što se odvijala u jeku novog talasa virusa korona, u okruženju i kod nas. Mere države za ublažavanje posledica virusa nisu bile tako restriktivne, kao proletos, a i ratari su već stekli iskustva, tako da je setva 2020/21 ipak uspešno završena.
Zasejano je oko: 561.000 ha ozimom pšenicom, 103.500 ha ozimim ječmom, 4.600 ha raži, 14.300 ha ovsem, 25.300 ha tritikalom, 1.750 ha ostalim strninama, 20.700 ha uljanom repicom, 10.500 ha lucerkom i 3.700 ha drugim krmnim biljem.
Tokom ove jeseni ukupno je zasejano 745.850 ha. To su uobičajene površine za setvu u Srbiji, bliske prosečnim vrednostima koje iskazuje zvanična statistika. Ono što je još bitnije, usevi su brže, ujednačenije i potpunije nicali.

Padavine i trenutna vlaga u zemljištu

Tokom septembra, oktobra i prve dve dekade novembra (81 dan) palo je između 65 l/m² i 175 l/m² kiše, zavisno od lokaliteta. Raspored padavina nije bio ujednačen. Suma padavina je ispod prosečnog nivoa za posmatrani period godine. Zbog toga su zalihe vlage u zemljištu nedovoljne u ovom trenutku (RHMZ). Postoji nada da će se stanje vlage poboljšati tokom narednih meseci

Stanje useva

Opšte stanje je mnogo bolje nego prethodnih jeseni. Najranije zasejani usevi su već ušli u fazu početka bokorenja. Kasnije zasejani usevi su u fazama od klijanja do faze 3. lista, u zavisnosti od roka setve. Očekuje se da će preko 60% useva ući u zimski period u fazama 3. list – bokorenje, dok na ostalim površinama može biti problema i sa prezimljavanjem.
Još polovinom oktobra zapaženo je prisustvo lisnih vašiju i cikada, vektora virusa i drugih poremećaja u metabolizmu biljaka (fitoplazma i sl.). Proizvođačima je sugerisano pažljivo osmatranje useva i preduzimanje zaštitnih mera.
Takođe je uočena i znatna brojnost sitnih glodara, protiv kojih je već preduzeto niz mera. Ali borba sa glodarima će se nastaviti i tokom narednih meseci.
Sve u svemu, zadovoljavajuća jesenja setva i solidan start za zimsko mirovanje useva, kao i za nastavak vegetacije u proleće.
"Poljoprivrednik" će pratiti razvoj useva i redovno izveštavati o potrebnim merama nege.

Prof. dr Miroslav Malešević
BSP-Srbobran
Prof. dr Radivoje Jevtić
Dr Vladimir Aćin
Dr Milan Mirosavljević

Institut za ratarstvo i povrtarstvo,
Novi Sad