* Zaštita jare uljane repice od insekata često je zahtevna, ali uz redovan obilazak useva i pravovremenu primenu preparata efikasna
 
Jaru uljanu repicu oštećuju slični insekti kao i ozimu, ali zbog vremena setve i pojave insekata ipak postoje razlike u zaštiti od njih. Ovo se prvenstveno odnosi na pojavu male i velike repičine pipe, čija je aktivnost u ovoj godini već zabeležena početkom februara. Iako razvučena, pojava ove dve vrste se obično ne poklapa sa odgovarajućom fenofazom jare uljane repice, tako da one retko predstavljaju opasnost u proizvodnji. S druge strane, pojava buvača s proleća nekad je i intenzivnija nego u jesen i često može izazvati presejavanje. Zbog toga  treba redovno obilaziti parcele u periodu nicanja i u fenofazama koje slede, da bi se moglo na vreme reagovati ako postoji potreba za tim. Ekonomskim pragom štetnosti smatra se oštećenost od pet do deset odsto lisne površine u fenofazama do pojave tri para listova. Buvače, kao uostalom i druge štetočine uljane repice, treba suzbijati kada njihova brojnost pređe ekonomski prag štetnosti, insekticidima registrovanim za datu namenu.
Repičin sjajnik je ekonomski najznačajnija štetočina uljane repice, ozime i jare, i njegovo suzbijanje često je otežano i praćeno brojnim pritužbama pčelara. Ovog štetnog insekta potrebno je suzbijati kada je njegova prosečna brojnost između jedne i tri jedinke po centralnoj cvasti, u zavisnosti od fenofaze. Prisustvo prvih jedinki često se beleži već u februaru. Usev uljane repice počinje da naseljava u fenofazi pojave butona, što je u slučaju ozime repice u drugoj polovini marta, a jare nešto kasnije. Aktivan je sve do maja. Po doletanju na uljanu repicu počinje da se hrani polenom oštećujući butone. Sa fenofazom cvetanja uljane repice prestaje potreba za njegovim suzbijanjem. Tada počinje i aktivnost pčela, tako da su potreba za suzbijanjem repičinog sjajnika i pojava pčela najčešće vremenski potpuno razdvojene. Što se tiče pojave rezistentnosti populacija repičinog sjajnika na pojedine insekticide, situacija u Srbiji je mnogo bolja nego u ostatku Evrope, jer kod nas još uvek nije registrovano prisustvo rezistentnih jedinki. 
Rutava buba je insekt koji poslednjih godina sve više preti i čija je pojava praćena značajnim ekonomskim gubicima. Najizraženije štete su u voćnjacima, ali može oštetiti i uljanu repicu u značajnoj meri. Aktivna je od ranog proleća, sa cvetanjem prvih voćaka, pa sve do maja. Njena pojava je specifična jer se javlja kao izrazito brojna, ali samo na određenim lokalitetima, dok je na drugim većini poljoprivrednih proizvođača ona skroz nepoznata. Isto tako, potrebno je imati u vidu da se ova vrsta javlja u periodima kada je uljana repica u punom cvetu, u periodu najveće aktivnosti pčela. Zbog konstantnog doletanja novih jedinki tretman rutave bube insekticidima retko kada daje zadovoljavajuće rezultate. Mnogo bolje se pokazalo masovno izlovljavanje različito obojenim plastičnim posudama (žute, bele, plave) ispunjenim vodom. Ovaj metod je dosta komplikovan i uglavnom teško primenjiv u usevu uljane repice, ali često jedini.   
Zaštita jare uljane repice od insekata često je zahtevna, ali uz redovan obilazak parcela i primenu svih agrotehničkih mera, koje omogućavaju biljkama optimalan porast, ne bi trebalo da predstavlja nikakav problem.
 
Tekst i foto:
Dr Željko Milovac
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad