*  Reč je o najjeftinijem i najjednostavnijem načinu utvrđivanja razlike na jednoj parceli kao osnovi za pravilnu primenu inputa u proizvodnji
Za merenje elektroprovodljivosti (EC) na parceli potreban  je uređaj koji će bez kontakta ili u kontaktu sa zemljištem pri kretanju po parceli očitati EC zemljišta. Na osnovu ovih očitanih vrednosti dobija se slika zona zemljišta s njegovom vrednošću. Da bi se dobila mapa parcele, potrebno je uraditi skeniranje parcele. Skeniranjem, to jest merenjem elektroprovodljivosti izbegava se uzimanje uzoraka po određenom šablonu, cik-cak, dijagonalno ili po mreži. Grupisanjem dobijenih vrednosti EC na parceli dobijaju se zone unutar kojih se kasnije radi uzorkovanje. 
 
Mapiranje parcela za varijabilnu normu inputa u proizvodnji
 
Mineralna đubriva, seme, pesticidi ili navodnjavanje su se ranije primenjivali uniformno na parceli, bez ikakvih promena u količini, a  na kraju, u žetvi su se uočavale razlike u prinosima na pojedinim delovima parcele. Razlike koje nastaju u prinosu na parceli mogu uzrokovati sledeći činioci: promene u teksturi zemljišta, sadržaj organske materije, salinitet, karakteristike ispod oraničnog sloja, sposobnost zemljišta da zadržava vlagu... Iz tog razloga je logično, a i ekonomično primenjivati različite količine inputa na delovima parcela koji imaju različite zemljišne karakteristike.
Da bi se primenile različite količine inputa, potrebno je imati tačne mape o promenama zemljišta na parceli, a merenje elektroprovodljivosti zemljišta (EC) najjeftiniji je i najjednostavniji način da se utvrde razlike na jednoj parceli.
Zemljište je električni provodnik. Merenjem EC zemljišta utvrđuje se kojom lakoćom se električna struja provodi kroz zemljište. Elektroprovodljivost zemljišta odgovara koncentraciji soli u njemu, a isto pokazuje sastav zemljišta - sadržaj peska, gline, organske materije ili sadržaj vode u zemljištu. Ova vrednost se izražava kao mS/m (milisimens po metru) ili dS/m (decisimens po metru).
 
Uređaji za merenje elektroprovodljivosti zemljišta
 
Na poljima Vojvodine rade dva tipa uređaja: kontaktni i beskontaktni. Kontaktni je u dodiru sa zemljištem u radu, pri čemu diskovi, kulteri, kojih ima dva ili tri para, sprovode struju u zemljište. Jedan par sprovodi struju, dok drugi meri pad napona između ovih parova.  Ovaj pad napona koristi se za preračunavanje EC zemljišta. Kontaktni uređaji mogu da rade na dubini do 30 cm (plitko) ili do 90 cm (duboko). Ovaj uređaj ima i pH metar. Naime, uređaj  tokom kretanja uzima uzorak zemljišta i utvrđuje pH vrednost na određenoj tački parcele gde je uzet uzorak. Osim ova dva parametra, uređaj meri i sadržaj organske materije. Ovo je zaseban uređaj sa svojim točkovima, koje vuče vozilo po parceli. Kod nas se koristi Veris Tech MSP3 iz SAD.
Beskontaktni uređaj nema direktan kontakt sa zemljištem, a postavljen je na saonicama koje vuče vozilo po parceli. Ovim uređajem dobijaju se vrednosti EC zemljišta na osnovu kojih se obradom dobija  mapa sa zonama ujednačenosti elektroprovodljivosti na parceli. Na našim poljima koristi se uređaj EM38-MK2 firme GEONICS iz Kanade, a najčešće radi na dubini do 1,5 m.  
Najčešća brzina kretanja je oko 12 km/h, s rasponom rada od 15 m do 20 m, što omogućuje dobijanje velikog broja podataka po hektaru (40-100). Na vozilima su postavljeni GPS uređaji, što omogućava precizno pozicioniranje merenih podataka.  Oba uređaja daju skoro iste vrednosti EC na istoj parceli, pokazala su istraživanja urađena od sredine devedesetih  godina 20.  veka do danas.
Razlike između EC zona u polju prouzrokovane su razlikama u sastavu tla (npr. količina peska, gline i organske materije). EC karta tla jednostavno pokazuje kako se sastav tla menja preko parcele, što je naglašeno različitim nijansama boje za EC zone tla. Svaka boja ima svoj opseg vrednosti. Istraživanja pokazuju da na većini parcela zone sa većim EC vrednostima imaju veći sadržaj gline i organske materije u odnosu na zone s nižim vrednostima EC. 
Postavlja se pitanje o promeni EC na mapi tla tokom vremena. Istraživanja pokazuju da se vrednosti EC tla menjaju s promenom količine vode, ali obrasci EC mape tla ostaju nepromenjeni iz godine u godinu s obzirom na to do promena u EC dolazi zbog  promene u zemljištu, to jest sadržaju peska, gline i organskih materija tla. Kako su  ova svojstva tla relativno konstantna, EC obrasci tla se ne menjaju tokom vremena. Stoga je jedna EC mapa polja dovoljna za više godina korišćenja.
 
Korišćenje mapa
 
Dobijene mape na kojima se vide različite zone na parceli korišćene su prvenstveno radi uzimanja uzoraka zemljišta za ispitivanje sadržaja osnovnih parametara prilikom primene mineralnih đubriva. 
Kompanije koje rade skeniranje i mapiranje koriste softvere za davanje preporuka primene mineralnih đubriva, stajnjaka, kalcifikaciju. Takođe, dobijaju se i preporuke o sklopu biljaka u setvi, u zavisnosti od karakteristika parcele, startnog đubrenja - unošenja mineralnih đubriva sa setvom.
Kada se razmišlja o idealnom sistemu precizne poljoprivrede, proizvođači stvaraju sliku o senzorima lociranim u direktnom kontaktu ili vrlo blizu zemljine površine povezanim sa "crnom kutijom", koja odmah analizira reakcije senzora, obrađuje podatke i odmah određuje količine koje treba da se primene. S druge strane, mnogi su ubeđeni da će na taj način dobiti preporuku o primeni optimalne količine inputa s visokim ekonomskim i agronomskim efektom. Ali u realnom svetu sve navedeno se susreće s nekoliko poteškoća.  Naime, većina senzora ili kontrolnih uređaja zahtevaju određeno vreme za merenje radi integracije i/ili prilagođavanja, što smanjuje željenu brzinu rada ili gustinu merenja. S druge strane, rasipači đubriva i prskalice, koji rade na principu tehnologije promenljivih vrednosti, zahtevaju dodatne podatke (kao planirani prinos) kako bi razvili potrebne algoritme za preporuku (setove jednačina). Na kraju, ne postoji jedan dokazan i primenljiv algoritam za određene uslove u svim specifičnostima biljne proizvodnje.
 
Iskustvo savetodavaca PSS APV skorišćenjem opreme za merenje EC
 
Prvi susret s kontaktnom opremom za merenje EC zemljišta savetodavci PSS APV imali su na Poljoprivrednom sajmu u Herningu, u Kraljevini Danskoj, u januaru 2008 godine. Svojevremeno je 2010. podnet i zahtev Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu APV da se za potrebe kontrole plodnosti  državnog poljoprivrednog zemljišta nabavi uređaj za merenje EC zemljišta, ali do ispunjenja ovog zahteva nije došlo. 
PSS "Pančevo" od 2014. u svom radu koristi senzore u poljoprivednoj proizvodnji, i to iz vazduha, korišćenjem UAV letilice sa NDVI kamerom, što je i publikovano u  prvom broju "Aktuelnog savetnika za 2015".  
Korišćenjem beskontaktnog uređaja EM38-MK2 na parceli T3 oglednog polja PSS "Pančevo" dobijena je mapa koja prikazuje parcelu s tačnim GPS koordinatama, položajem, promenama nadmorske visine na njoj, što je prikazano u tabeli. Na osnovu ovih rezultata lako se dolazi do preporuka o đubrenju određenog useva i planiranog prinosa. Preporuke koje se daju koriste bilansni metod primene mineralnih đubriva. 
Tekst i foto: dipl. inž.  Bogdan Garalejić 
PSS Institut "Tamiš", Pančevo