* Integralno suzbijanje rezistentnih korova potrebno je prilagoditi lokalnim uslovima
 
Dan polja integralnog suzbijanja korova, drugi po redu, održan je 11. juna  u Banatskom Novom Selu. Skup je organizovala kompanija Bayer, u saradnji s Institutom za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Ogled  je postavljen s ciljem da se  proizvođačima s  područja južnog  Banata, ali i drugima prikaže kako integralne mere suzbijanja korova deluju na populaciju rezistenog sirka koja dominira na  području južnog Banata. U ogledu će se tokom tri proizvodne godine pratiti efekti primene programa integralnih mera zaštite od korova, koji obuhvata plodosmenu, obradu zemljišta i primenu herbicida različitog mehanizma delovanja na populaciju divljeg sirka rezistentnog na herbicide iz grupe ALS inhibitora u pšenici, suncokretu i kukuruzu.
Dr Goran Malixa, stručnjak novosadskog Instituta  za ratarstvo i povrtrastvo, istakao je da je suština ovog ogleda da se tokom tri godine rotiraju različiti usevi i da se osmisli plodored koji će omogućiti najodrživiju proizvodnju, prvenstveno kukuruza, s obzirom na to da je cilj suzbijanje divljeg sirka rezistentnog na ALS inhibitore.
Ogled je postavljen na njivi poljoprivrednika Željka Sefkerinca, na parceli koja se nalazi na putu između Pančeva i Banatskog Novog Sela. To je prva terasa Deliblatske peščare, a zemljište je malo peskovito i pogoduje sirku. Veličina parcele je 2,5 hektara, a ogled  je na 80 ari. Sefkerinac  se bavi isključivo ratarskom proizvodnjom na  250 hektara. Kukuruz je zastupljen na 130 hektara, a na preostaloj površini gaji  pšenicu i suncokret. Prisustvo divljeg sirka značajno otežava  proizvodnju i  smanjuje prinos.
- Na ovoj parceli divlji sirak prisutan je skoro sedam godina.  Suzbijali smo ga svim odgovarajućim preparatima koji se mogu naći na tržištu, ipak, efekat je izostao, a sirak je  postao problem, rekao je Sefkerinac.
Dipl. inž. Vladimir Ljubičić, menaxer za razvoj novih proizvoda u kompaniji Bayer, slaže se da je ovaj lokalitet specifičan, jer je izražen problem s rezistentnim sirkom. Podsetio je da se na ovom području kukuruz intenzivno gaji iz godine u godinu. Plodored je uzak ili čak ne postoji, te u takvim uslovima lako dolazi do pojave rezistentnih formi određenih korova. 
Rezistentan sirak je poseban problem, jer je višegodišnja biljka  i teže se suzbija.  Ljubičić je upozorio da na tržištu postoji samo jedna grupa preparata koja suzbija sirak u kukuruzu i kad on postane rezistentan na ta zaštitna sredstva, teško ga je suzbiti.
Kompanija Bayer je ponudila rešenje, a svakako najbolji način da se lokalni poljoprivrednici uvere u opravdanost integralnog pristupa u suzbijanju korova i njegovu delotvornost je demonstracija u polju.
- Ogled je osmišljen da traje tri godine, ovo je druga, a delovanje herbicida nije u prvom planu, već obuhvata  i druge mere koje su nam na raspolaganju, poput plodoreda i mehaničke obrade zemljišta, kako bi se sirak držao pod kontrlom, rekao je dipl. inž. Ljubičić. 
 Iako je rano donositi zaključke, jer je ogled  u drugoj godini, uočava se doprinos preduseva u smanjenju populacije korova. Tako se, smatra Ljubičić, potvrđuje pretpostavka da je plodored najefikasnija mera u okviru koje se koristi i mogućnost rotacije herbicida različitih mehanizama delovanja. 
I u ovom ogledu, već provereni herbicidi  kompanije Bayer za suzbijanje korova u kukuruzu Adengo i Laudis pokazali su da su osnovni elementi koncepta integralnog suzbijanja korova rezistentnih na herbicide iz grupe ALS inhibitora.
 Sve ovo ukazuje na to da je neophodna promena pristupa u zaštiti bilja u smislu prihvatanja integralnog načina suzbijanja korova, pre svega kao preventive nastanka i širenja rezistentnih korova, ali i kao puta za izlečenje poljoprivrednog zemljišta u kojem je rezistentnost već preovladala.
T. Gnip