* Projekat vredan 320.000.000 dinara započet pravljenjem rasadnika
* Rasad iz kontrolisanih uslova kooperantima će doneti ujednačenu proizvodnju, smanjenje troškova i konkurentnost na tržištu
* Neophodan dobar plan proizvodnje sadnog materijala kako bi se maksimalno iskoristili raspoloživi kapaciteti

Stari staklenik, koji je u vlasništvu d.o.o. "Carska bašta" iz Mužlje kraj Zrenjanina, nakon dva meseca rekonstrukcije, dobio je novu namenu. U njemu se, na približno 2.500 kvadratnih metara, proizvodi rasad za potrebe ovog preduzeća i njegovih kooperanata. Ideja je da u budućem periodu rasadnik bude na jednom hektaru. Tehnologija proizvodnje doneta je iz Holandije i jedinstvena je u Banatu. Cilj je proizvesti zdrave biljke koje će doneti plodove ujednačenog kvaliteta. "Carska bašta" želi da integriše proizvođače povrća u ovom regionu. Napravila je projekat kojim je obuhvaćeno postojanje rasadnika, hladnjače i linije za pranje i pakovanje korenastog povrća. Konkurisala je kod mađarske fondacije "Prosperitati" i dobila značajna sredstva za njegovu realizaciju.
- Investicija u rasadnički centar je 200.000 evra. Ceo projekat vredi 320.000.000 dinara. Naše učešće je 80.000.000, kredit poslovne banke je 96.000.000, s rokom otplate od 10 godina. Bespovratna sredstva fondacije su 144.000.000 dinara. Rasadnik je deo projekta koji smo finansirali vlastitim sredstvima. Kada potrošimo sopstvena sredstva, sledi drugi korak, odnosno dobijanje bespovratnih sredstava. Taj novac namenjen je za izgradnju hladnjače i kupovinu opreme za pranje i pakovanje korenastog povrća, kaže Đula Madaras, direktor "Carske bašte" d.o.o.
Rasad iz ovog staklenika namenjen je kooperantima ovog preduzeća. Kvalitet rasada je izuzetno važan u povrtarstvu, te je cilj da se kontrolišu sortiment i kvalitet povrća. Kooperanti će sadni materijal koji uzimaju iz ovog rasadnika plaćati robno, odnosno plodovima povrća. Suština je da svi proizvođači imaju približno isti kvalitet robe. To je preduslov koji vodi  ostvarenju glavnog cilja - izvoza proizvedenog povrća. Holandska tehnologija koja se primenjuje podrazumeva da se rasad proizvodi u strogo kontrolisanim uslovima.
- To znači da su osnovni parametri, poput temperature vazduha i zemljišta, relativne vlažnosti vazduha i vlažnosti zemljišta, pod stalnim nadzorom. Strogo je kontrolisana i koncentracija hraniva u zemljištu i u vodenom rastvoru, kao i pH vrednost. To je i suštinska razlika u odnosu na dosadašnju proizvodnju. Sada ćemo proizvoditi ujednačen rasad i dobijaćemo kvalitetnu biljku. Ona će biti zdrava, nezaražena i s dobro razvijenim korenovim sistemom. Najpre želimo da za svoje i potrebe naših kooperanata proizvedemo kvalitetan rasad, kaže Vesna Nikolin, šef proizvodnje u rasadniku "Carske bašte".
Jedna od karakteristika ovog staklenika jeste njegova podeljenost na 10 sektora. U svakom je, odnosno u svakom će temperatura vazduha biti kompjuterski zadata i kontrolisana. To omogućava da se istovremeno proizvodi više biljnih vrsta. Trenutno su zasejane toploljubive biljke, poput paprike, a osim nje, proizvodiće se i rasad paradajza, dinje, lubenice, kupusa, salate, kao i kalemljene lubenice. Kapacitet rasadnika je 1.200.000 biljaka na godišnjem nivou. To podrazumeva dobar plan proizvodnje kako bi se maksimalno iskoristili raspoloživi kapaciteti.
- Proizvođačima povrća će se nakon rasađivanja davati saveti, kako bi radili približno ujednačeno. Tako će svi njihovi proizvodi moći zbirno da se pojavljuju i nude na tržištu. Radi se o većoj količini povrća, što će svakako uticati i na cenu. Imaćemo niže troškove proizvodnje, ujednačen i dobar kvalitet povrća, što nam povećava konkurentnost. A želimo da izađemo na evropsko tržište. Radimo i na uvođenju GlobalGAP standarda. Trenutno smo u fazi implementacije. Ovaj postupak će trajati naredna tri do četiri meseca, nakon čega će uslediti sertifikacija, objasnila je naša sagovornica.
Veoma je važno i to što rasadnik poseduje inkubator. On ima tri sektora u kojima temperatura može da se podešava prema potrebama biljaka. To znači da se vreme klijanja skraćuje za trećinu. I ovaj faktor utiče na ujednačenost biljaka.
- U rasadniku se nalazi i sto za jarovizaciju, na kojem se, takođe podešavanjem, dolazi do željene temperature. Biljka se na kraju spušta na pod sa tepihom koji se vlaži i ima određenu temperaturu, jer se koristi podno grejanje. U opremu se ubrajaju i zaštitne zavese, koje leti čine zasene, a zimi čuvaju toplotu. Imamo i mašinu za pripremu zemljišnog supstrata, zemljište se bolje izmeša, rastresitije je i bolje je pripremljeno za setvu, napominje naša sagovornica.
Ne treba zaboraviti da ova proizvodnja zahteva dosta manualnog rada i ako će jedan deo biti automatizovan, rasadnik će, svakako, upošljavati značajan broj novih radnika. Kada ovaj projekat u potpunosti bude završen, povrće iz srca Banata će moći da izađe na zahtevno tržište Evropske unije. Ono će biti adekvatno pripremljeno, upakovano i čuvano, po visokim standardima koji se poštuju u razvijenijim zemljama.

J. Bajšanski