Sve popularniji planski uzgoj šljive za rakiju
* Cilj je stvoriti sorte po meri tržišta, koje uz primenu preporučene tehnologije daju stabilne, kontinuirane prinose dobrog kvaliteta, kaže prvi čovek Instituta u Čačku dr Milan Lukić
Savremena voćarska proizvodnja podrazumeva uzgoj voća uz primenu mo-derne tehnologije, ali i u skladu sa željama

Opširnije...

Čeka se samo toplije vreme
 
* Ratari mahom nabavili repromaterijal 
* Postoji bojazan od celodnevne zabrane kretanja, što bi ugrozilo obavljanje setve u optimalnom roku
 
U toku je setva šećerne repe. Većina planiranih površina je posejana, ali sneg koji je padao prethodne sedmice usporio je

Opširnije...

Pšenica u generativnoj fazi razvića
* Važne mere nege i zaštite useva u ovom periodu su, pre svega, korektivno prihranjivanje azotom, čvrstim đubrivima, primena regulatora rasta i preventivna zaštita useva od bolesti
* Propuštanjem nekih od navedenih mera nenadoknadivo će se smanjiti potencijal biljaka
Kada strna žita

Opširnije...

 Lateralne sorte oraha
* Plod lateralnih sorti pojavljuje se duž čitave grane i u unutrašnjosti krošnje, te se  one mogu  saditi u gustom, intenzivnom sklopu 
* Opština Knjaževac je u prethodne dve godine subvencionisala podizanje zasada oraha sorte Chandler . U 2018. godini podignuto je 17

Opširnije...