KIŠA SMANJILA KVALITET HLEBNOG ZRNA

* Proizvodnja pšenice je ove godine skuplja, otkupna cena ista, a kvalitet zrna loš
* Kvalitet će definisati konačnu cenu i odrediti dalji tok izvoza

Često prekidanje žetve zbog kišnih perioda, opadanje kvaliteta i pojava proklijalih zrna, kao i niska otkupna cena primarnim

Opširnije...

UZ ČUVARE, BOLJA KONTROLA ATARA

* Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu pomogao opremanje poljočuvarskih službi u lokalnim samoupravama sa 11,6 miliona dinara

Krađa letine u poljima tokom sezone za poljoprivrednike predstavlja nemali problem. Umesto da se bore za što veće prinose i kvalitet roda, ratari su prinuđeni da svoje

Opširnije...

U BRZORASTUĆIM ŠUMAMA LEŽI ENERGETSKI POTENCIJAL

* Kao rešenje povećanja površina pod višegodišnjim zasadima, šumama, a ujedno i obezbeđivanja biomase za proizvodnju energije, navodi se podizanje brzorastućih šuma u kojima bi se, između ostalog, gajile vrba i topola

Vojvodina se, sa šest odsto

Opširnije...

VREDNOST ZRNA ODREĐUJE TRŽIŠTE

* Akontna cena je oko 16 dinara
* Proizvodna cena novog roda razlikuje se od gazdinstva do gazdinstva, a po kalkulaciji Zadružnog saveza Vojvodine, iznosi 18,51 dinar po kilogramu, računajući na prinos od 5,5 tona po hektaru
* Republičke robne rezerve će, po svemu sudeći, otkupiti 30.000 tona novog roda, ali

Opširnije...

PRIORITETI SU KOMASACIJA I UREĐENJE KANALSKE MREŽE

* Od zakupa državnog zemljišta Gradu ostaje do 80.000.000 dinara
* Od 65.000 hektara oranica, komasacija će biti završena na više od polovine ovih površina
* Uređenje kanalske mreže pruža mogućnost da se sa ratarstva preorijentiše na profitabilnije grane poljoprivrede

Pre

Opširnije...