Setva sa jeftinijim dizelom?
* Subvencionisaće se 60 litara goriva po hektaru sa po 20 dinara za litar              
* Poljoprivredna gazdinstva će maksimalno moći da dobiju subvencije za 20 hektara poljoprivrednog zemljišta
 
Ako je suditi po najavama resornog ministra

Opširnije...

Treba zadržati isti nivo finansiranja ruralnog razvoja
* Slovenački poljoprivrednici ne žele smanjenje subvencija u periodu od 2021. do 2027. godine
 
Na inicijativu Slovenije i Finske više od tri četvrtine svih zemalja članica Evropske unije u Briselu je na sastanku ministara poljoprivrede zauzelo stanovište da finansijski resursi za

Opširnije...

U Registar samo tačni podaci
* Nosilac gazdinstva se u obrascu za upis izjašnjava da li je njegovo poljoprivredno gazdinstvo komercijalno ili nekomercijalno
 
U prošlom broju objavili smo da je  Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donela izmene i dopune

Opširnije...

Više novca za stočare i ruralni razvoj
 
* Povećani su iznosi podsticaja za kvalitetne priplodne krmače i nerastove, tov junadi, krave dojilje i krave za uzgoj teladi za tov
 
Vlada Republike Srbije usvojila je nedavno Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredni i ruralnom razvoju u 2019. godini. Sredstva iz ove Uredbe dodeljivaće

Opširnije...

* Izdaci poslodavca za prijavljivanje sezonskog radnika u proseku, umesto sadašnjih 10.200, biće oko 6.000 dinara, odnosno 300 dinara po danu rada
 
Nakon priprema koje su trajale bezmalo dve godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Nacionalnom alijansom

Opširnije...