* Položaj zadruga je, nakon usvajanja aktuelnog Zakona o zadrugama, značajno unapređen, ali i dalje postoji prostor za poboljšanje njihovog statusa, kao i za dalje uključivanje poljoprivrednika u zadružni pokret
* Zadruge su danas ravnopravni subjekti u privrednom sistemu i na tržištu, sa svim pravima i obavezama koje imaju i druga pravna i fizička lica
* Zadružni savez Vojvodine u članstvu ima 421 zemljoradničku zadrugu koja je u aktivnom statusu
Na nedavno održanoj Skupštini Zadružnog saveza Vojvodine, za predsednicu ove asocijacije, u mandatnom periodu 2021-2026, izabrana je mr Jelena Nestorov Bizonj. Naša sagovornica je 18 godina obavljala funkciju sekretara Zadružnog saveza Vojvodine, odlično poznaje probleme, kao i mogućnosti razvoja zadrugarstva u našoj zemlji, a aktivno je učestvovala i u donošenju predmetnih zakona, a posebno aktuelnog, usvojenog krajem 2015. godine. 
Kakva su iskustva u primeni Zakona o zadrugama? Dokle se stiglo sa rešavanjem imovinsko-pravnih problema svojine zadruga? 
- Aktuelni Zakon o zadrugama odgovara potrebama zadružnog sektora i veoma mi je drago da je to obezbeđeno kroz učešće Zadružnog saveza Vojvodine i drugih zadružnih saveza u procesu donošenja ovog zakona. Zadruge sa dugom tradicijom, čija je imovina imala status društvene svojine, dugo su čekale na odredbe ovog zakona o načinu prevođenja društvene u zadružnu svojinu. Stoga su sve zadruge, koje su imale društvenu svojinu, u kratkom periodu od stupanja ovog zakona na snagu podnele zahteve za upis zadružne svojine. Do danas, više od 80 odsto imovine, koja je pre pet godina bila u društvenoj svojini, sada je u zadružnoj svojini, što je od velikog značaja za poslovanje zadruga, ističe predsednica Zadružnog saveza Vojvodine.
Naša sagovornica kaže da još uvek ima nezavršenih procesa, ali i nade da će i oni u bliskoj budućnosti biti rešeni u korist zadruga i zadrugara.
- Aktuelni Zakon o zadrugama očigledno odgovara i poljoprivrednicima koji se odlučuju da formiraju zadruge, imajući u vidu da je u proteklih pet godina osnovano više zadruga u odnosu na raniji period. Sve više novih zadruga se osniva u formi specijalizovanih zadruga, i to u oblastima voćarstva, stočarstva i drugih intenzivnih vrsta proizvodnje. I među zadrugama sa dugom tradicijom postoje slučajevi da, pored ratarstva, ulažu u razvoj voćarstva, kao i drugih vrsta proizvodnje, od kojih očekuju i veću profitabilnost pojašnjava Jelena Nestorov Bizonj.
Kakav je trenutni status i položaj zemljoradničkih zadruga u Vojvodini?
- Zadružni savez Vojvodine danas u članstvu ima 421 zemljoradničku zadrugu, koja aktivno posluje. Teritorijalna raspoređenost zadruga je u proseku dobra, pri čemu ima naseljenih mesta sa više aktivnih zadruga, dok ih u pojedinim mestima nema. Zadruge su danas ravnopravni subjekti u privrednom sistemu i na tržištu, sa svim pravima i obavezama koje imaju i druga pravna i fizička lica. Zadruge ostvaruju podsticaje iz budžeta na isti način kao i druga pravna i fizička lica u poljoprivredi, pri čemu u poslednjih nekoliko godina postoje i podsticaji namenjeni isključivo zadrugama. Položaj zadruga danas, u odnosu na period pre usvajanja aktuelnog Zakona o zadrugama, značajno je unapređen, ali i dalje postoji prostor za poboljšanje njihovog statusa, kao i za još šire uključivanje poljoprivrednika u zadružni pokret, ističe Jelena Nestorov Bizonj.
Kako je akcija "500 zadruga u 500 sela" doprinela afirmaciji zadrugarstva i koliki je udeo Zadružnog saveza Vojvodine u svemu tome?
- Zadružni savez Vojvodine je od početka ovog programa imao značajno učešće i uticaj na njegovo sprovođenje i realizaciju. Konkretno, na osnovu ranijih zalaganja Zadružnog saveza Vojvodine, zemljoradničkim zadrugama iz Vojvodine je omogućeno da ravnopravno učestvuju u dodeli bespovratnih sredstava po konkursima, koji su realizovani u okviru programa “500 zadruga u 500 sela“, iako je prvobitno planirano da se konkursi u najvećem delu realizuju u pet okruga na jugu Republike Srbije. U periodu 2017-2019. godine, dugogodišnji predsednik Zadružnog saveza Vojvodine, pokojni Radislav Jovanov, bio je član Komisije za razmatranje prijava i dodelu sredstava zadrugama iz Vojvodine po raspisanim konkursima u okviru čije realizacije je obezbeđena ravnomerna teritorijalna raspoređenost sredstava i kvalitetna struktura zadruga koje su dobile sredstva. Pored navedenog, Savez je kroz promociju ovog programa, zajedničke posete zadrugama sa ministrom Milanom Krkobabićem, kao i putem drugih aktivnosti, doprineo većem interesovanju poljoprivrednika za zadružno organizovanje i investiranje u zadruge, ali i unapređenju odnosa države prema zadrugama kroz upoznavanje njihovih potencijala, ali i kroz primere uspešne poslovne prakse. Interesovanje zadruga za sredstva iz ovog programa je svake godine sve veće, a u narednom periodu se očekuju rezultati konkursa Ministarstva za brigu o selu za 2021. godinu, od kojeg očekujemo nove investicije kod naših članica, a koje će doprineti boljem ekonomskom položaju zadruga i zadrugara, zaključuje svoje izlaganje mr Jelena Nestorov Bizonj, predsednica Zadružnog saveza Vojvodine.
 
 K. Rajević
 G. Radović
 
REZULTATI PROGRAMA "500 ZADRUGA U 500 SELA"
 
Prema rečima predsednice Zadružnog saveza Vojvodine, sprovođenje programa "500 zadruga u 500 sela" mnogo je doprinelo afirmaciji zadrugarstva. Osim značajnog povećanja investicija u zadrugarstvu, unapređeni su i opšti stavovi o zadrugarstvu, kao i udruživanje u zadruge, što je prepoznato na širem nivou kao način za unapređenje ekonomske pozicije poljoprivrednika, ali i života na selu. 
- Za tri godine sprovođenja ovog programa, 44 zadruge u Vojvodini ostvarile su pravo na više od 600 miliona dinara bespovratnih investicionih sredstava, pri čemu su efekti ovih investicija vidljivi u svim zadrugama koje su dobile sredstva. Osim navedenog, povećan je broj novoosnovanih zadruga u Vojvodini, i to naročito specijalizovanih zadruga, ističe mr Jelena Nestorov Bizonj.