* Novi konkursi krajem januara, a uvodi se i nova kreditna linija za nabavku opreme za preradu voća i povrća
 
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede dodelio je tokom protekle godine više od 270 povoljnih kredita, zahvaljujući kojima su  poljoprivrednici  opremili svoja gazdinstva sistemima za navodnjavanje, kupili plastenike, izgradili skladišne prostore, nabavili kvalitetna priplodna i tovna grla, odnosno unapredili proizodnju i povećali svoju konkurentnost na tržištu.  Velika zainteresovanost poljoprivrednika za kredite ovog fonda leži u činjenici da se novac odobrava po veoma povoljnim kamatnim stopama od svega jedan i jedan i po odsto. Važno je naglasiti da su sve kreditne linije Fonda usklađene s merama Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Tako, na primer, poljoprivrednik koji uzme kredit od Fonda može da s predračunom konkuriše za dobijanje subvencije za investiciju kod resornog sekretarijata koja iznosi i do 70 odsto ukupnog iznosa kredita. Iznos subvencije nakon toga odlazi Fondu za umanjenje iznosa kredita.  Fond prebacuje sredstva dobavljaču opreme koju poljoprivrednik želi da kupi. Tako korisnik kredita  praktično dobija mogućnost da otplati svega 30 odsto kreditnih sredstava u roku od pet godina.
 
Najveće interesovanje za nabavku mehanizacije
 
- Fond godišnje raspolaže sumom od pet-šest miliona evra kreditnih sredstava i sav rasploživ novac uspevamo da plasiramo korisnicima putem kredita. Tokom prošle godine najveće interesovanje bilo je za kredite  za kupovinu nove pogonske i priključne mehanizacije i za ovu namenu je dodeljeno 150.000.000 dinara. Za nabavku opreme za navodnjavanje, što je ujedno jedina kreditna linija za koju se kamata obračunava po stopi od jedan odsto, dok za sve ostale iznosi 1,5 odsto, plasirano je 70.000.000 dinara, objašnjava Aleksandar Bogdanović, direktor Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede.
Bogdanović navodi i da je za nabavku plastenika i staklenika dodeljeno 30.000.000 dinara, za nabavku pčelinjih rojeva 20.000.000, za opremanje stočarskih farmi 40.000.000, za podizanje višegodišnjih zasada 80.000.000, za nabavku protivgradnih mreža 60.000.000, za izgradnju i opremanje skladišnog prostora 40.000.000, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla 30.000.000, a za nabavku teladi i prasadi za tov 20.000.000 dinara.
- Pravo da konkurišu za dobijanje sredstava iz Fonda imaju sva registrovana poljoprivredna gazdinstva koja mogu da obezbede zalog u iznosu 1,5 puta većem u odnosu na  vrednost kredita. Kao zalog se koristi poljoprivredno zemljište, a prihvatamo i bankarske garancije. Svi oni koji konkurišu dobijaju potvrdu da li su im sredstva odobrena ili ne u vrlo kratkom roku od desetak dana, a kredit se otplaćuje u šestomesečnim anuitetima, objašnjava Bogdanović i navodi da se prilikom bodovanja određena prednost daje ženama i mladima, da bi se podstakao njihov  ostanak na selu.
 
Dobra naplata uprkos teškoj godini
 
Ovaj fond može da se pohvali i visokom naplativošću kredita, što je u direktnoj vezi s  obezbeđivanjem novca za nove  konkurse. Najveći iznos kredita koji ova institucija odobrava po jednom korisniku je 40.000 evra, međutim, najviše je onih čiji su krediti vrednosti 7.000-10.000 evra.
- Iako smo u vrhu kada je u pitanju naplata kredita u poređenju s nekim drugim finansijskim institucijama, moram da napomenem da zbog teške agrarne godine naplata ide nešto teže nego ranije. Poljoprivrednici su imali sušnu proizvodnu godinu, ali i cene njihovih proizvoda su bile niske. Posebno je teška situacija kod voćara u Sremu koji su imali problem s plasmanom, a među njima ima dosta naših korisnika. Trudimo se da svima izađemo u susret, bilo odlaganjem naplate dospelih rata ili dogovorom da plate smo polovinu sume, a drugu da reprogramiramo, kaže Bogdanović i navodi da ne želi da previše pritiska poljoprivrednike,  jer je želja Fonda da oni opstanu na tržištu.
Govoreći o planovima Fonda za narednu godinu, direktor je naglasio da će ostati sve kreditne linije koje su bile raspisane u 2019. godini. Najavio je i novi konkurs za nabavku opreme za preradu voća i povrća, jer su poljoprivrednici izrazili želju da se finalizacijom proizvoda izbore za njihov bolji plasman. Oni, kako je naglasio, žele da prave sokove, džemove, a Fond će im pomoći da po povoljnim uslovima kupe pakerice, sortirke, punilice i drugu potrebnu opremu.
Bogdanović je najavio da će novi konkursi Fonda biti objavljeni krajem januara-početkom februara kako bi poljoprivrednici mogli da realizuju potrebne investicije već na samom početku proizvodne godine. Naglasio je i da svi poljoprivrednici koji budu konkurisali za dobijanje kredita u ovom fondu treba da znaju da ne postoje skriveni troškovi, poput troška obrade kredita. Jedini trošak koji moraju da plate, a koji nije znemarljiv jeste upis založnog prava, čiji je iznos isti bez obzira na visinu kredita.
 
A. Milić