* Prošle godine registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, kao osnovnim činiocima poljoprivredne proizvodnje, Fond je odobrio preko 170 kreditnih zahteva u ukupnom iznosu većem od 520.000.000 dinara
 
Značajnu finansijsku podršku poljoprivrednicima u realizaciji poslovnih ideja i planova Razvojni fond Vojvodine pruža putem povoljnih kreditnih linija. Zahvaljujući konkursnim linijama ovog fonda, mnoga poljoprivredna gazdinstva povećala su posed, nabavila potrebnu poljoprivrednu mehanizaciju ili proširila proizvodnju. Direktor Razvojnog fonda Vojvodine Goran Savić kaže da su ove kreditne linije sve primamljivije za poljoprivrednike i da se trend uspešnog poslovanja koji je započet još 2017. godine nastavio i u 2019.
- Protekla godina je jedna od uspešnijih u poslovanju Razvojnog fonda Vojvodine još od njegovog osnivanja. Samo fizičkim licima - registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, kao osnovnim činiocima poljoprivredne proizvodnje, odobrili smo preko 170 kreditnih zahteva u ukupnom iznosu većem od 520.000.000 dinara. Najveće interesovanje bilo je za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, pa je za tu namenu odobreno nešto više od 220.000.000 dinara. Poljoprivrednici su takođe veoma bili zainteresovani i za kreditnu liniju koja je namenjena za investicije u poljoprivredi, pa im je na duži rok odobreno blizu 150.000.000, dok je za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije odobreno oko 130.000.000 dinara, navodi Savić. 
Naplata po kreditu odvijala se bez problema. Naš sagovornik kaže da su korisnici kreditnih linija Fonda ozbiljni i preduzimljivi ljudi, koji su povoljne uslove kreditiranja iskoristili za investicije koje im donose poboljšanje u poslovanju, a samim tim i veće prihode, te tako uredno otplaćuju kredite.
Govoreći o planovima za 2020, Savić kaže da je već spremno novih 12 konkursa. 
- Korisnike naših sredstava i u 2020. godini očekuju kreditne linije s fiksnim kamatnim stopama, koje se kreću u rasponu od jedan do tri odsto na godišnjem nivou i periodima otplate do sedam godina, sa čak dve godine grejs-perioda. Ono što svakako treba naglasiti jesu kreditne linije koje subvencionišu pokrajinski sekretarijati, te se tako uplaćena kamata i naknada u celosti refundiraju za kreditne linije za razvoj turizma, razvoj seoskog turizma i nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže, najavio je u razgovoru za "Poljoprivrednik" Goran Savić.
 
S. Vukelić
 
AKREDITACIJA ZELENOG KLIMATSKOG FONDA
 
Razvojni fond Vojvodine usvojio je akcioni plan koji za cilj ima dobijanje akreditacije Zelenog klimatskog fonda za finansiranje klimatski održivih projekata u privredi i javnom sektoru. Princip održivog (zelenog) finansiranja postaje jedan od globalnih kriterijuma odobravanja novih investicija, a vodeće multilateralne razvojne banke, kao i druge vodeće finansijske institucije, u skladu s tim, prilagođavaju korporativnu politiku. 
- Siguran sam da će se trend uspešnog poslovanja nastaviti i u narednim godinama, te da će, uz pristup sredstvima Zelenog klimatskog fonda, Razvojni fond Vojvodine biti prepoznat kao jedan od glavnih pokretača razvoja, istakao je Goran Savić.