* U protekloj godini organizovani su brojni tematski skupovi, stručna predavanja i seminari, nastupi, kao i posete sajmovima u zemlji i inostranstvu
 
Privredna komora Vojvodine u okviru aktivnosti svojih udruženja za poljoprivredu i turizam aktivno učestvuje u podsticanju razvoja poljoprivrede i ruralnog turizma na području AP Vojvodine. 
Boško Vučurević, predsednik Privredne komore Vojvodine, u razgovoru za list "Poljoprivrednik" kaže da su aktivnosti Udruženja poljoprivrede u 2019. godini, kao i prethodnih godina, bile usmerene na analiziranje stanja u poljoprivrednoj proizvodnji i predlaganje mera radi unapređivanja uslova rada i poslovanja njihovih članova, a da se pri tome vodilo računa o interesu privrede u celini. 
- Početkom marta smo, zajedno s vašim preduzećem, organizovali tematski skup "Finansiranje poljoprivrede uz poršku države u 2019. godini". Ovaj skup smo zajedno inicirali i prvi put održali 2018. godine, a organizovaćemo ga i u narednom periodu, jer poljoprivrednim proizvođačima je potrebna finansijska podrška države u cilju jačanja njihove konkurentnosti na tržištu, kaže predsednik Privredne komore Vojvodine.
U protekloj godini, Udruženje poljoprivrede PKV je organizovalo i brojna stručna predavanja i konferencije na različite važne teme. Poljoprivredni subjekti i udruženja žena u ruralnim područjima imali su priliku da se edukuju o merama zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije, o upotrebi pčelinjeg otrova i ostalih proizvoda od pčela u medicinske svrhe, kao i o tehnološkim inovacijama u poljoprivredi.
- Organizovali smo i stručnu studijsku posetu najrazvijenijoj vinskoj regiji Eger u Mađarskoj, kao i studijsko putovanje "Putevima sira kroz Mađarsku", gde su proizvođači sira iz Vojvodine imali priliku da se, na poziv mađarskog Udruženja proizvođača sira, upoznaju s tehnologijom pravljenja sira u više mađarskih mesta, kaže Boško Vučurević.
Privredna komora Vojvodine je i ove godine, kroz rad Udruženja poljoprivrede, bila učesnik 86. međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, kao i Međunarodnog poljoprivrednog sajma "Interagro 2019" u Bijeljini. 
- Učestvovali smo u organizaciji 37. sajma pčelara Vojvodine, a posetili smo i Poljoprivredni sajam u Gornjoj Radgoni, gde smo, zajedno sa Zadružnim savezom Vojvodine i Zadružnim savezom Slovenije, dogovarali nove aktivnosti u oblasti poljoprivrede za narednu godinu, navodi Boško Vučurević.
 Udruženje poljoprivrede PKV je ove godine objavilo dve publikacije: "Agrarna proizvodnja u Vojvodini", koja obuhvata analizu primarne proizvodnje, i "Gde je profit u poljoprivredi", čiji je cilj da se sagledaju okvirni troškovi, odnosno dobit u pojedinim linijama biljne proizvodnje.
Privredna komora Vojvodine u okviru Udruženja za usluge aktivno podstiče i prati razvoj svih vidova turizma, a posebno ruralnog, imajući u vidu da je Vojvodina pretežno ruralno područje. U tu svrhu organizuju se brojni tematski skupovi, stručna predavanja i seminari, kao i posete sajmovima u inostranstvu. Takođe, organizuju se i nastupi domaćih subjekata ruralnog turizma na sajmovima u zemlji i inostranstvu, jer oni su veoma značajan vid predstavljanja turističke ponude Vojvodine i uspostavljanja poslovne saradnje.
- Ruralni turizam ima višestruki značaj za lokalnu zajednicu u ruralnim područjima, pre svega za mogućnost povećanja prihoda i standarda porodica na selu, koje ove usluge pružaju kao dopunsku delatnost uz poljoprivrednu delatnost, ali i za revitalizaciju seoskih sredina u materijalnom i društvenom pogledu, kao i očuvanje kulture i tradicije, navodi predsednik PKV-a.
Prema njegovim rečima, jedna od osnovnih uloga komorskog sistema je pokretanje inicijativa za izmenu zakonodavne regulative u cilju olakšanja poslovanja privrednih subjekata, kao i stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta. 
- Veoma važna inicijativa koju smo, opet u saradnji s vašim preduzećem, pokrenuli na tematskom skupu koji smo zajednički organizovali početkom decembra prošle godine bila je upravo u vezi sa izmenom propisa kojima je regulisano pružanje ugostiteljskih usluga u seoskom turizmu. Na naše veliko zadovoljstvo, inicijativa je prihvaćena i u martu mesecu ove godine doneta su dva nova sistemska zakona, Zakon o turizmu i Zakon o ugostiteljstvu. Ovi zakoni su značajno olakšali poslovanje pružalaca usluga u seoskom turizmu, jer im je data mogućnost da svoje poslovanje obavljaju bez posrednika, odnosno bez turističke agencije ili turističke organizacije, te da samostalno izdaju račune za pruženu uslugu. Takođe, izmenama zakona uvedeno je paušalno plaćanje boravišne takse i poreza, kaže Boško Vučurević.
Predsednik PKV-a navodi i da se podrška razvoju ruralnog turizma pruža i putem dodele tradicionalnog priznanja "Kapija uspeha", koje se dodeljuje za kvalitet usluga u ugostiteljskoj i turističkoj delatnosti u Vojvodini. Mnogi pružaoci usluga u ruralnom turizmu su prethodnih godina bili dobitnici ovog prestižnog priznanja.
- Važno je reći da smo na temu primene novih propisa s Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija održali stručni skup namenjen pružaocima usluga u ruralnom turizmu, kako bismo im olakšali primenu novih propisa i razrešili nejasnoće do kojih može doći u praktičnoj primeni, zaključuje svoje izlaganje Boško Vučurević, predsednik Privredne komore Vojvodine.
 
G. R.