* Subvencioniše se  osiguranje useva, životinja i gazdinstava do 40 odsto iznosa premije, a maksimalno  do 40.000 dinara po polisi
* Podstiče se razvoj zadrugarstva i udruživanja poljoprivrednika
* Zahvaljujući dobro organizovanoj promociji mera podrške, izvršenje budžeta za poljoprivredu je poslednjih godina  90-100 odsto
 
Centar Rasinskog okruga, Grad Kruševac, prostire se na 84.000 hektara, od čega je 46.000 poljoprivredno, a 43.000 hektara obradivo zemljište. Domaćini kruševačkih sela poznati su kao dobri stočari, naročito oni prema Ribarskoj reci, čija su goveda osvajala brojna priznanja na lokalnim izložbama, ali i Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Veliku slavu stekli su i u kalemarstvu. U selima prema trsteničkoj opštini gotovo da nema domaćinstva koje se ne bavi uzgojem voćnih i loznih kalemova, kao i proizvodnjom i prodajom po kvalitetu širom Srbije prepoznatljivih sadnica. Stanovnici kruševačkih sela u slivu Zapadne Morave veoma se uspešno bave povrtarskom proizvodnjom.
 
Podsticaji i za voćare, stočare i povrtare
 
Ovako šarolika proizvodnja zahteva i različite mere podrške lokalne samouprave, koja u skladu sa svojim mogućnostima nastoji da poljoprivredu i sela kruševačkog kraja učini još naprednijim. Marko Milojević, pomoćnik gradonačelnika za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Grada Kruševca, kaže da je ove godine iz gradske kase poljoprivredi namenjeno ukupno 45.000.000 dinara, od čega je 33.000.000 predviđeno za subvencionisanje, pre svega primarne proizvodnje, a 12.000.000 upotrebiće se za  uređenje nekategorisanih puteva. 
- Najviše sredstava, 14.200.000 dinara opredeljeno je za subvencionisanje kupovine opreme i poljoprivredne mehanizacije. Subvencije iznose 40, 50 ili 60 odsto vrednosti investicije, u zavisnosti od toga ko je nosilac poljoprivrednog gazdinstva. Ako je to žena ili lice mlađe od 40 godina, kao i ako se gazdinstvo nalazi na marginalnom području, odnosno u usovima otežanog privređivanja, povraćaj sredstava je veći, a najviše može da iznosi 100.000 dinara po jednom domaćinstvu, objašnjava Milojević, uz napomenu da  ova mera u poslednjih pet-šest godina izaziva najveće interesovanje poljoprivrednika, kao i da je ove godine konkurs zatvoren već mesec dana nakon raspisivanja, a konkurisala su 262 korisnika. 
Poljoprivrednici su uveliko zainteresovani i za podsticaje za podizanje i obnavljanje dugogodišnjih zasada voća. I ovaj konkurs, kako kaže naš sagovornik, zatvoren je za samo mesec dana, prijavila su se 24 korisnika, a ukupna sredstva koja su na raspolaganju iznose 2.000.000 dinara. Uslovi konkursa su isti kao i kod prethodnog.
Poslednjih godina u kruševačkom kraju primećen je blagi pad stočnog fonda. Zato su u gradskoj upravi odlučili da ove godine uvedu jednu novu meru, koja bi trebalo da doprinese povećanju broja kvalitetnih priplodnih grla goveda.
- Svaki odgajivač koji ostavi žensko tele u svom stadu biće stimulisan sa po 10.000 dinara. Ima obavezu da to grlo neguje i drži u svom stadu, odnosno ne sme ga na bilo koji način otuđiti dve godine. Ove subvencije su namenjene za veterinarske usluge i hranu za životinje, a odgajivač ih može ostvariti za najviše pet grla, kaže Milojević i napominje da se veštačko osemenjavanje i dalje subvencioniše, ali od ove godine sa 70 odsto, a ne u potpunosti kako je to bilo ranije.
 
Povoljni krediti i osiguranje
 
Svi poljoprivrednici koji nemaju sopstvenih sredstava za nabavku repromaterijala ili neku drugu investiciju na gazdinstvu mogu da ih obezbede putem povoljnih kredita. Potpisan je ugovor sa četiri banke u kojima poljoprivrednici mogu da podignu kredite do 200.000 dinara ako su na 12 meseci ili 600.000 dinara s rokom otplate na 24 meseca, a da pri tome ne plaćaju kamatu, koju u potpunosti pokriva Grad Kruševac. Veoma je važno istaći da to nisu gotovinski krediti, već strogo namenski i da proizvođač ne dobija sredstva na ruke, već ih banka uplaćuje na račun firme, preduzetnika ili nekog drugog pravnog lica kod kojeg se korisnik kredita zadužio.
Da li zbog vremenskih neprilika, koje su ove godine posebno izražene, ili zbog toga što se premije osiguranja subvencionišu i na republičkom i na lokalnom nivou, pa poljoprivrednik gotovo ne plaća ništa, veliko je interesovanje za osiguranje dobara. Grad Kruševac subvencioniše poljoprivredno osiguranje sa 40 odsto, a najviše do 40.000 dinara po polisi. Konkurs je, kaže naš sagovornik, već zatvoren, a prijavilo se 30 proizvođača. Najviše osiguravaju zasade voća, životinje manje, a ratarske useve gotovo  uopšte ne osiguravaju.
Veoma je važno istaći da je zahvaljujući dobro organizovanoj promociji mera podrške izvršenje budžeta za poljoprivredu poslednjih godina 90-100 odsto.
Osim direktnih davanja, Grad Kruševac na različite načine podstiče edukaciju poljoprivrednika. Jedan od takvih vidova pomoći je sprovođenje naučnoistraživačkog projekta koji se već pet godina realizuje u saradnji s Institutom za krmno bilje u Kruševcu. Vrednost projekta je 5.000.000 dinara.
 
Važna je edukacija proljoprivrednika
 
- Svake godine odaberemo 50 farmi. Stručnjaci Instituta organizuju radionice i predavanja za te stočare, urade kompletnu analizu zemljišta, preporuče im koje krmne biljke da seju i koje agrotehničke mere da primene. Uz to dobiju besplatno i seme i đubrivo, objašnjava Milojević, ističući da se ovaj projekat pokazao veoma korisnim, naročito sa aspekta popravke strukture zemljišta, plodoreda i obezbeđenja dovoljne količine kabaste stočne hrane.
Velika pažnja pridaje se i promociji zadrugarstva i udruživanju poljoprivrednika, jer to je jedini način da mala i srednja poljoprivredna gazdinstva, kakvih je najviše u kruševačkom kraju, ali i čitavom Rasinskom okrugu, opstanu i suprotstave se konkurenciji velikih na tržištu. U cilju što bolje edukacije i prihvatanja savremenih tokova proizvodnje Grad Kruševac organizuje stručna putovanja i posete proizvođača s svog područja farmerima, zadrugama i drugim poljoprivrednim udruženjima u drugim zemljama. Taku su kruševački poljoprivrednici bili u Italiji, Nemačkoj, Austriji, Sloveniji. Svake godine organizovano posećuju Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu.
Govoreći o narednom periodu, Marko Milojević kaže da ima još mnogo toga da se uradi. Najpre je neopohodno uraditi elektrifikaciju njiva, pre svega zbog navodnjavanja. Kanalsku mrežu, koja je stara i zapuštena, takođe treba urediti i zbog navodnjavanja, ali pre svega zbog odvodnjavanja. U planu je izgradnja i sabirnog distributivnog centra, koji bi mnogo značio poljoprivrednicima kruševačkog kraja, jer bi bio mesto i za plasman i za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Ovo je, kako kaže naš sagovornik, veliki posao i velika investicija, u koju, osim lokalne samouprave, moraju da se uključe i država, zadruge, veliki proizvođači... Ideje ne manjkaju, ali sredstava je nedovoljno. Jedna od mogućih opcija da se realizuju jeste finansiranje putem međunarodnih projekata.
Julkica Crnobarac
 
 
SARADNJA S NAUKOM
 
Institut za krmno bilje u Globoderu već decenijama radi na edukaciji poljoprivrednih proizvođača, ne samo na području Grada Kruševca i Rasinskog okruga već mnogo šire. Rezultati naučnih istraživanja prenose se u praksu, na njive poljoprivrednika i doprinose unapređenju proizvodnje, pre svega u gajenju krmnog bilja i travnih smeša, uređenju i kultivaciji livada i pašnjaka, odnosno obezbeđenju kvalitetne stočne hrane. Kruševljani su posebno ponosni što je ove godine otvoren i Poljoprivredni fakultet u njihovom gradu, koji će, takođe, iznedriti stručnjake i buduće naučnike, istraživače i dobre praktičare.