*  Fond promoviše novi model poljoprivrednog poslovanja, uvodi nove tehnologije i doprinosi povećanju životnog standarda stanovništva u ruralnim područjima, kao i napretku Republike Srbije, a time i Vojvodine u procesu evropskih integracija
 
Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine osnovan je 2010. godine odlukom Skupštine AP Vojvodine u cilju praćenja i uključenja u evropske integracione procese, kao i izgradnje i jačanja  institucionalnih kapaciteta Pokrajine. Aktivnosti Fonda su usmerene na pravovremeno informisanje svih aktera zainteresovanih za korišćenje bespovratnih sredstava Evropske unije, kao i pružanje adekvatne podrške u procesu konkurisanja i pripreme projektnih predloga. 
- Evropska unija je putem programa Interreg-IPA, program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, podržala dva projekta u kojima učestvuje Fond "Evropski poslovi" APV. To su projekti AGRINNO i CORNUCOPIA, koji u svom fokusu imaju razvoj poljoprivredne proizvodnje i ruralnih prekograničnih područja, kaže Vidosava Enderić, direktorka Fonda "Evropski poslovi" AP Vojvodine.
Naša sagovornica objašnjava da je projekat AGRINNO - "Inovacija poljoprivrede za obezbeđivanje rasta i zapošljavanja u prekograničnom regionu" primer lokalnog delovanja koje doprinosi ostvarivanju globalnih EU ciljeva održivog razvoja. 
- Cilj ovog projekta je da se kroz jačanje inovativnog pristupa u agropreduzetništvu i edukovanje stanovništva u ruralnim sredinama obezbedi bolja iskorišćenost obradivog zemljišta u njihovim okućnicama. Projekat, čija je ukupna vrednost 325.536,75 evra,  sprovodi se u saradnji s Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Institutom za ratarstvo i povrtarstvo i Neprofitnim d.o.o. za razvoj županije Čongrad, navodi direktorka Enderić.
U toku je realizacija i projekta CORNUCOPIA - "Konkurentna održivost poljoprivrednih preduzeća kroz razvoj novih proizvoda sa dodatom vrednošću na bazi alternativnih biljnih vrsta", koji se zasniva na partnerstvu relevantnih učesnika iz Srbije i Mađarske u cilju unapređenja poljoprivrede, ali i podsticanja inovativnosti u ruralnim područjima Vojvodine i  županije Čongrad. Ovaj projekat realizuje Fond "Evropski poslovi" APV u saradnji s Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu i Udruženjem  "Baštovana" iz Sente. Partneri iz Mađarske su Nacionalni centar za istraživanje i inovacije u poljoprivredi Mađarske NAIK, Neprofitno udruženje za istraživanje žitarica i Inovativna neprofitna fondacija za agrobiotehnološki razvoj biznisa "Lavina". 
- Projekat CORNUCOPIA ima za cilj da uz pomoć naučnoistraživačkih aktivnosti i kreiranja nastavno - edukativnog materijala i njegovu praktičnu primenu sačuva od zaborava alternativne biljne vrste i njihovu namenu prilagodi savremenom načinu života. Ukupnu vrednost projekta iznosi 352.798,57 evra, kaže Vidosava Enderić. 
Naša sagovornica ističe da se, uzimajući u obzir navedene projekte, može zaključiti da  Fond "Evropski poslovi" APV, sa svojim partnerima, promoviše novi model poljoprivrednog poslovanja, uvodi nove tehnologije i doprinosi povećanju životnog standarda stanovništva u ruralnim područjima, kao i napretku Republike Srbije, a time i Vojvodine u procesu evropskih integracija.
G. R.