* Kratkoročni gotovinski krediti sa kamatnom stopom do 4,5 odsto za zadrugare i kooperante
 
Banka Poštanska štedionica podržava projekat revitalizacije zadrugarstva koji već treću godinu realizuje Kabinet ministra Milana Krkobabića zaduženog za regionalni razvoj tako što će zadruge i njihovi kooperanti od ove državne banke dobijati  kredite za potrebna obrtna sredstva po povoljnim uslovima. Trošak kamate snosiće lokalne samouprave iz dela buxeta koji će biti namenjen za ove svrhe.  
Kao što je krajem aprila i najavio Krkobabić, reč je o otvaranju novog poglavlja i odgovoru na jedno veoma važno pitanje u poslovanju zadruga i poljoprivrednih gazdinstava.
- Ova poslovna saradnja zadruga i Banke Poštanska štedionica  odgovor je na pitanje kako brzo, lako i povoljno doći do obrtnih sredstava neophodnih za poslovanje zadruga. Složni u uverenju da je moderan koncept zadrugarstva jedan od modela da se doprinese ostanku stanovništva u malim sredinama razmatrali smo najefikasnije načine za konkretnu finansijsku pomoć novoosnovanim i tzv. starim zadrugama, rekao je Krkobabić i napomenuo da je rešenje u zajedničkom delovanju republičke i lokalnih vlasti i Poštanske štedionice.  
Predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica mr Bojan Kekić rekao je da je ovaj zajednički nastup pravi put korišćenja svih institucionalnih i ljudskih resursa, kao i buxetskih sredstava namenjenih podršci zadrugama, zadrugarima i kooperantima. 
- Smatramo da na ovaj način možemo postići dugoročan i održiv razvoj podržanih zadruga i tako pokazati primere dobre prakse i budućim korisnicima sličnih vidova podrške. U saradnji s Kabinetom ministra Krkobabića radićemo na daljem sniženju kamatnih stopa uz buxetska sredstva namenjena subvencionisanju kamatnih stopa na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, za kredite podržanim zadrugama, naglasio je Kekić.
Dogovoreno je  i da će pored konkurentnih kamatnih stopa za zadruge kao pravna lica   ova banka ponuditi i kratkoročne gotovinske kredite namenjene njihovim zadrugarima i kooperantima, a za koje kamata ne prelazi 4,5 odsto. Oni će po pitanju otplate biti prilagođeni sezonskim potrebama, koje zavise od vida proizvodnje i imaće grejs-period. Takođe, najavljeno je da će dugoročni krediti za zadrugare imati iste povoljnosti kao i oni za same zadruge, i to kako po visini iznosa, tako i po kamatnim stopama i periodima otplate. 
Ministar Milan Krkobabić je takođe naglasio da će kamate u celosti plaćati lokalne samouprave iz buxeta namenjenog za razvoj poljoprivrede, a novac koji će zadrugari moći da dobiju namenjen je pre svega za kupovinu repromaterijala, ali i drugih potrepština. U zavisnosti od visine agrarnog buxeta, lokalne samouprave na raspolaganju imaju od dva do šest odsto sredstava namenjenih za investiranje u razvoj poljoprivrede, pa im subvencionisanje kamate neće biti prevelik trošak. 
Jedina obaveza zadrugara je da otvore račun u Poštanskoj štedionici.
J. Bajšasnki