* U toku je internacionalni projekat koji će omogućiti da se upotrebom savremenih tehnologija naprave najpovoljniji, personalizovani paketi osiguranja za poljoprivrednike koji će ih u isto vreme najbolje zaštititi
 
Osiguranje useva je jedan od najpouzdanijih načina da poljoprivrednici, pogotovo oni koji rade pod vedrim nebom, zaštite svoju proizvodnju, odnosno osiguraju svoje prihode. Prema nekim proračunima, iznos premije osiguranja je, u poređenju s nekim drugim proizvodnim troškovima, zanemarljivo mali, posebno ako se uzme u obzir korist koju može da donese. Država, takođe,  subvencioniše ovaj vid zaštite sa 40, pa do čak 70 odsto troškova premije. Uprkos tome, manje od 10 odsto poljoprivrednika godišnje osigura svoju proizvodnju. Razloga za to je više. Od nedovoljne informisanosti poljoprivrednika o tome šta i na koji način mogu da zaštite, preko nedostatka novca za ovaj vid zaštite, rasprostranjenog stava da će ih nepogoda zaobići, pa sve do nepoverenja u osiguranje i osiguravjuće kuće.
Informacione tehnologije, koje sve više ulaze u sve pore života, osvajaju polako i ovaj sektor, a u toku je razvoj alata koji bi trebalo da reše sve eventualne probleme i nedoumice u vezi sa osiguranjem. U tome bi trebalo da pomogne projekat BEACON, koji se sprovodi u okviru evropskog H2020 programa. Reč je o trogodišnjem projektu  u čijoj realizaciji, osim stručnjaka iz Srbije, učestvuju i partneri iz Grčke, Španije, Nemačke i Belgije. Cilj je da se razvije tržište poljoprivrednog osiguranja pomoću inovativnih tehnologija u oblasti posmatranja Zemlje putem satelita, naprednih servisa za praćenje vremenske prognoze i takozvane blockchain tehnologije.
- Poljoprivredna proizvodnja je uvek  povezana s rizikom, jer zavisi od klime, a u eri klimatskih promena ova neizvesnost se dodatno povećava. Osiguranje je iz tog razloga svakako potrebno, ali osiguravajuće kuće trenutno nemaju dovoljno podataka da pravilno procene i predvide rizik, a samim tim i da poljoprivrednicima ponude najpovoljniji paket koji će ih u isto vreme najbolje zaštititi. Međutim, primenom informacionih tehnologija, praćenjem proizvodnje putem satelita i upotrebom matematičkih modela za obradu velikog broja podataka to bi moglo da se promeni, odnosno da se sektor poljoprivrednog osiguranja razvije, navodi Vladimir Mrkajić, saradnik na projektu BEACON iz novosadske firme "Inosens", i navodi da osiguranje poljoprivrede na globalnom nivou raste i prema nekim podacima do 2020. godine vrednost ovog sektora biće 40 milijardi dolara.
On objašnjava da je cilj projekta da se pomoću savremenih tehnologija praćenja vremenske prognoze i stanja useva na polju razvije paket digitalizovanih servisa, koji će omogućiti da se precizno proceni rizik od nepogode i sastavi bolja i povoljnija ponuda osiguranja. To do sada nije bilo moguće, pa je poljoprivredno osiguranje zbog velikog potencijalnog rizika bilo jedno od najskupljih. Nova tehnologija će omogućiti i da se značajno smanje operativni troškovi osiguravajućih kuća, koji trenutno iznose i do 30 odsto vrednosti premije. Prikupljanje podataka putem satelita će takođe minimalizovati broj izlazaka na teren, bilo da je u pitanju provera bilo procena štete.
- U planu je da se omogući pravljenje takozvanih personalizovanih ugovora, namenjenih tačno određenom poljoprivredniku. Razviće se i servis "ranog javljanja", putem kojeg će osiguravajuće kuće preko mobilne aplikacije ili imejlom pravovremeno informisati osiguranike o potencijalnim vremenskim nepogodama koje mogu da ugroze useve, kao i o mogućim merama za odbranu i zaštitu useva. Takođe, biće izrađen automatizovan i siguran sistem isplate premija, kaže Mrkajić.
Rešenje koje će se razviti kroz ovaj projekat pokriće tri osnovne  procedure u poslovima osiguranja, objašnjava Mrkajić. Korišćenjem potencijala novih informativnih tehnologija najpre će se olakšati proces procene rizika poljoprivrednika i gazdinstva, a nakon toga će se sastavljati  odgovarajuća polisa i određivati visina premije. Segment procene štete nastupa kada dođe do nepogode. Ovaj posao će se obavljati  pomoću satelitske tehnologije i omogućiće da se jednostavno izvede precizna i objektivna procena stepena oštećenja useva i površine na kojoj je nastala. Važno je napomenuti da se u ovom segmentu koristi blockchain tehnologija, koja ne dozvoljava nikakvo naknadno menjanje i lažiranje podataka.  Osiguranje će imati i  segment monitoringa, odnosno praćenje ugovora o osiguranju. U okviru ovog segmenta pratiće se ispunjenost ugovornih obaveza, ali i upućivati upozorenja značajna za poljoprivrednike i proizvodnju.
Kada se završi ovaj projekat, koji će se razvijati i testirati u bliskoj saradnji sa  osiguravajućim kućama i korisnicima, trebalo bi da čitav proces osiguranja poljoprivredne proizvodnje bude maksimalno pojednostavljen i siguran i da donese dobro i osiguravajućim kućama i poljoprivrednicima. Osiguravajuće kuće će moći da ponude mnogo više različitih tipova osiguranja poljoprivrednicima, i to popovoljnijoj ceni, jer će se  veći deo posla obavljati putem satelitskih procena, bez izlazaka na teren. Poljoprivrednici će, s druge strane, moći da kupe polisu i da se osiguraju samo od onog rizika koji im realno preti. Takođe, dobiće mogućnost ranog upozorenja na nepogodu i biti u mogućnosti da preduzmu neke mere zaštite useva. Kada do nepogode ipak dođe, čitava procena štete, ali i naplata takođe će se raditi pomoću satelitskih podataka. To će maksimalno skratiti čitav postupak i omogućiti da nadoknada bude isplaćena u najkraćem roku.
Aleksandra Milić