* U JVP "Vode Vojvodine" kažu da su rešenja za korisnike urađena na osnovu podataka dobijenih iz katastra i Poreske uprave

Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" na svom oficijelnom sajtu, kao i u saopštenju poslatom medijima, informisalo je javnost, pre svega poljoprivrednike, o aktuelnoj dostavi rešenja o naknadi za odvodnjavanje u poslednja tri kvartala 2018. godine. Tim povodom javio se veliki broj čitalaca našeg lista koji su nas zamolili da od odgovornih u JVP "Vode Vojvodine" tražimo pojašnjenje da li dostavljena rešenja, osim poljoprivrednog, obuhvataju i građevinsko zemljište, odnosno šta se pod tim u ovom slučaju podrazumeva. Poljoprivrednici su, takođe, zahtevali da dobiju i odgovor o pojedinačnom stanju njihovog starog duga prema JVP "Vode Vojvodine", kao i roku za podnošenje žalbe na rešenje i načinu dostave.
"Poljoprivrednik" se zvanično obratio nadležnoj službi JVP "Vode Vojvodine", od koje smo uoči novogodišnjih praznika dobili pismeni odgovor na tražena pitanja. U dopisu je objašnjeno da naknada za odvodnjavanje (nekadašnji vodni doprinos) nije nova obaveza za poljoprivrednike u Pokrajini. Precizira se da je obveznik naknade za odvodnjavanje vlasnik ili korisnik poljoprivrednog, a delom i šumskog, građevinskog i drugog zemljišta ako je ono obuhvaćeno granicama meliorativnih područja. Rešenja su, kako je objašnjeno, urađena na osnovu podataka dobijenih iz katastra i Poreske uprave, a u nadležnosti JVP "Vode Vojvodine" nije odvođenje vode iz naseljenih mesta, već je to briga lokalnih komunalnih preduzeća.
Kada je reč o "starom dugu" koji poljoprivrednici imaju prema JVP "Vode Vojvodine", u odgovoru se precizira da se radi o dugu nastalom za period od početka 2013. do kraja 2016. godine. Objašnjeno je da je sve do dana preuzimanja, 7. 6. 2017. godine, poslove obračuna i zaduženja obveznika plaćanja naknade za odvodnjavanje vodila Poreska uprava. Od tada je u nadležnosti JVP "Vode Vojvodine", koja je praktično preuzela zatečeno stanje i ukupan iznos duga, pretplatu, kao i kamate, zaključno sa 31. 12. 2017. godine. Imajući sve ovo u vidu, u JVP "Vode Vojvodine" naglašavaju da ne mogu da odgovaraju za poslove Poreske uprave koji se odnose na knjiženje uplata i izdavanja rešenja pre 1. 1. 2017. godine. Takođe, napominju da Poreska uprava nije imala zakonsku obavezu da korisnike - poljoprivrednike obaveštava o stanju duga, kao što to sada nema ni JVP "Vode Vojvodine". Učinjeno je to, kako je objašnjeno, da se poljoprivrednicima ne bi gomilali dugovi i nepotrebno zaračunavale kamate.
U JVP "Vode Vojvodine" kažu da se rešenja za naknadu za odvodnjavanje po pravilu dostavljaju u kovertama koje imaju tretman sudskog dokumenta. Ovakav način dostave na terenu predstavlja veliki problem i još uvek, zbog nepotpunih adresa ili nekog drugog razloga, ima dosta neuručenih rešenja. U cilju prevazilaženja problema, sa JP "Pošta Srbije" je dogovoreno da svi oni koji nisu primili pošljku mogu uz ličnu kartu da preuzmu kopiju rešenja iz baze podataka, u bilo kojoj poslovnoj jedinici "Pošte". Svim nepokretnima i bolesnima, kao i onima koji žive u inostranstvu JVP "Vode Vojvodine" će, na njihov zahtev, poslati kopiju rešenja koja je potpuno identična onoj koju ima "Pošta".
Kako ima dosta nejasnoća kada je reč o žalbama na rešenje, u JVP "Vode Vojvodine" su objasnili da se one ulažu 15 dana od dana preuzimanja dokumenta. Posebno naglašavaju da obveznici ne moraju da dolaze lično u JVP "Vode Vojvodine" već žalbu, odnosno prigovor mogu da dostave i poštom na naznačenu adresu u rešenju ili imejlom na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . Takođe, lično se mogu obratiti i Kancelariji za rad sa strankama, koja je otvorena svakog radnog dana od 10 do 14 časova.

K. R.