* Ekonomska zavisnost žena iz ruralnih područja "gorući" je problem celokupnog društva
* Rešenja tražiti u edukaciji, udruživanju i finansiranju

Ženama je u današnje vreme veoma teško da ostvare i usklade radnu i porodičnu funkciju, jer nemaju dovoljnu podršku institucija. Na selu je ovaj problem posebno izražen. Seoskim ženama je ograničena mogućnost zapošljavanja, obrazovanja i ekonomskog osamostaljivanja. Najčešće, one nisu vlasnice imovine, što je ograničavajući faktor u započinjanju sopstvenog posla. Ipak, utisak je da se ova situacija polako menja, pa su žene iz ruralnih sredina prepoznate u konkursima resornih institucija. Istovremeno, osnivaju se udruženja, organizuju manifestacije čiji je zadatak da povežu, obrazuju i ekonomski osnaže seoske žene. To je i bilo povod da "Dnevnik-Poljoprivrednik" AD inicira i u saradnji s Privrednom komorom Vojvodine organizuje skup pod nazivom "Položaj žena na selu i kako ga poboljšati". Ovaj skup, održan u PKV-u  u vreme održavanja 85. međunarodnog poljoprivrednog sajma, imao je cilj da seoske žene informiše o tome koja prava i mogućnosti im stoje na raspolaganju kako bi kvalitet njihovog života bio poboljšan.
- Želeli smo da osvetlimo još jedan važan problem - položaj žena na selu, ali i da ponudimo mogućnosti kako se on može poboljšati. To se odnosi pre svega na poboljšanje njihovog ekonomskog položaja i zbog toga su na ovom skupu predstavljene moguće ekonomske aktivnosti žena u ruralnim područjima, a neizbežni su i modeli finansiranja. Ali, istakla bih da je za rešenje ovog problema veoma važno obrazovanje i zato smo se smatrali pozvanim i prozvanim da ovaj skup iniciramo, jer je osnovna misija lista "Poljoprivrednik" obrazovanje poljoprivrednih proizvođača. S obzirom na činjenicu da se svako poljoprivredno gazdinstvo zasniva na ženi, otvaramo ovu priču kroz aspekt popravljanja ekonomskog položaja žena u ruralnim sredinama, rekla je dr Gordana Radović, direktorka "Dnevnik-Poljoprivrednik" AD.
Činjenica je da su seoske žene marginalizovane i ekonomski zavisne od drugih, manje organizovane jer su opterećene poslovima u kući i domaćinstvu.
- One predstavljaju nevidljivu radnu snagu, čija se uloga u životu zajednice na selu ne poštuje dovoljno, a često su izložene različitim oblicima diskriminacije. Rodni jaz sprečava sveukupni razvoj u poljoprivredi. Organizovane aktivnosti žena na selu mogu da zaustave negativan trend i osnaže poljoprivredu u celini. Institucija koju predstavljam uvek će biti spremna da podrži pozitivne promene u društvu u cilju opšteg napretka i razvoja, rekla je Jelena Drobnjak iz Privredne komore Vojvodine.

Država ima potrebne mehanizme

"Unapređenje položaja žena na selu" naziv je teme o kojoj je govorila Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Istakla je da podaci svih urađenih istraživanja pokazuju da su žene na selu jedna od grupa koje spadaju u neravnopravne i marginalizovane. Zato je za sve žene u Srbiji važno da se organizuju ovakvi skupovi i da se ukaže na to da celokupno društvo, uključujući državu i svaku lokalnu samoupravu, mora da radi na poboljšanju njihovog položaja.
- Važno je reći da Vlada Republike Srbije ima sve mehanizme, strategije, zakone i podzakonska akta, u kojima je prioritet poboljšanje položaja žena na selu. Po Zakonu o ministarstvima od juna 2017. godine, u resoru u kojem sam ja, organizovan je još jedan sektor koji će se strateški baviti i rodnom ravnopravnošću, jednakim mogućnostima i zabranom svake diskriminacije. Najvažnije je ekonomsko osnaživanje žena i stvaranje ambijenta u kojem one mogu da rade i da uživaju u plodovima svoga rada. U nacionalnoj strategiji i aktivnim merama, zapošljavanje žena na selu zauzima udarno mesto, rekla je Stana Božović.
Državna sekretarka je naglasila da će država učiniti sve da žene budu zaposlene, ohrabrene i da dobiju kompletnu podršku. Istakla je i važnost medija u rešavanju pomenutih problema, edukaciji i informisanju. Žena na selu mora da zna koja su njena prava, dostupnost usluga koje može da koristi i kako da dobije podršku društva i zajednice, te da ima jednake mogućnosti kao i zaposlene žene u gradovima.

Stereotipi marginalizuju seoske žene

Tijana Milošević, viša savetnica poverenika za zaštitu ravnopravnosti, govorila je o uzrocima diskriminacije žena na selu. Ona je svoje izlaganje počela rečenicom koju je izgovorila jedna seoska žena: "Nije važno gde se živi, nego kako se živi". U ovoj rečenici, kako je rekla, kriju se odgovori na pitanje koji su uzroci diskriminacije žena na selu. To su isti uzroci kao i kod drugih žena. Reč je o široko rasprostranjenim stereotipima koji utiču na formiranje muško-ženske i društvene svesti.
- Brojni su primeri diskriminacije kao što je, na primer, neplaćen ženski rad u porodičnoj sferi. Žene imaju mnogo manje imovine u vlasništvu, u službenoj komunikaciji su jezički nevidljive, jer su označene muškim zanimanjima, u svakodnevnoj komunikaciji često se iskazuje loš odnos prema ženi i upotrebljava se seksistički žargon. Istraživanja pokazuju da se nepokretna imovina predominantno prijavljuje na ime muškarca, iako imamo zakon koji propisuje da je imovina supružnika stečena u braku zajednička, naglasila je Tijana Milošević.
Zavod za ravnopravnost polova je mehanizam AP Vojvodine i postoji od 2004. godine. Jedina je takva ustanova u jugoistočnoj Evropi. U ovom zavodu kažu da nema ravnopravnosti polova bez muškaraca i žena, odnosno bez učešća oba pola. Takođe, ukazuju na činjenicu da su sela u Vojvodini poslednjih 16 godina devastirana, zapuštena i prazna, kao i da su žene nedovoljno informisane o svojim pravima. Zbog toga su poslenici Zavoda krenuli na teren s ciljem da edukuju žene.
- Moramo im objasniti da treba da budu prijavljene, da plaćaju poreze i doprinose, pa da kad im jednog dana bude bilo potrebno trudničko bolovanje ili penzije budu zaštićene. Pre tri godine uveli smo program po kojem je Zavod prepoznatljiv, a to je kupovina seoskih kuća s okućnicom mladim bračnim i vanbračnim parovima na teritoriji Vojvodine. Upravo je završen poslednji konkurs po kojem je za ove namene izdvojeno 30.000.000 dinara, za kupovinu 30 kuća. Na ovaj konkurs prispele su 234 prijave. U decembru su za 43 kuće stigle 284 prijave. To ukazuje na činjenicu da mladi ljudi žele da žive na selu, rekla je u svom izlaganju Diana Milović, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova.
Takođe, iskoristila je priliku da pozove sve nadležne organe, uključujući i Vladu Republike Srbije, da se uključe u ovaj projekat, jer, kako je rekla, da je bilo novca za sva 284 prijavljena para koja su konkurisala, dobili bismo malo vojvođansko selo.

Odobravanje sredstava uz poštovanje rodne ravnopravnosti

O aktivnostima Pokrajinskog sekretarijata za privredu na osnaživanju žena i poboljšanju njihovog položaja govorio je Branislav Bandić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za privredu.
- Mnogi nas često pitaju koja je naša uloga u ekonomskom osnaživanju žena u ruralnim područjima i poljoprivredi. Kada neko iz primarne poljoprivredne proizvodnje želi da preradi svoju sirovinu, počinje naša uloga. U našim konkursima omogućavamo privrednim društvima i preduzetnicima da nabave mašine, opremu i repromaterijal. Prošle godine smo prvi u zemlji počeli da pružamo podršku tzv. kreativnoj ekonomiji. Broj prijava za ove konkurse bio je iznenađujuće velik. Ove godine pripremamo i konkurs za socijalnu ekonomiju, jer želimo da se bavimo socijalno ugroženim kategorijama, rekao je Bandić.
Cilj promocije programa Pokrajinskog sekretarijata za privredu bio je da se sledeće godine poveća broj ljudi sa sela, posebno žena koje bi konkurisale, uz napomenu da je rodna ravnopravnost jedan od prioritetnih kriterijuma prilikom dodele sredstava. Konkurs koji je posebno interesantan za žene na selu odnosi se na umetničke i stare zanate, a sredstva se dodeljuju za opremu i za repromaterijal.

Udruživanje i edukacija ekonomski osnažuju žene

Značaj udruživanja žena na selu bila je tema o kojoj je govorila Olivera Radovanović, predsednica Ženske ruralne mreže Vojvodine.
- Žene su kičma sela i one su jako otvorene za udruživanje, koje se pokazalo kao jedna od ključnih stvari uspeha. To su mali koraci uspeha, ali veliki su koraci kada one mogu ekonomski da jačaju na taj način, naglasila je Olivera Radovanović.
Jozef Gašparovski, predsednik Centra za organsku proizvodnju u Selenči, izložio je temu "Udruživanje i edukacija kao model osnaživanja žena koje se bave organskom poljoprivredom". Centar za organsku proizvodnju u Selenči kontinuirano se zalaže za povećanje površina pod organskom proizvodnjom, koju su vodeće svetske organizacije FAO i IFOAM preporučile kao najbolju proizvodnju za ekonomsko osnaživanje žena na selu. Ovaj centar, osim što pruža podršku ženama u udruživanju, daje im mogućnost za besplatnu obuku u farmi - inkubatoru. Radi se o plasteniku u kojem se sprovodi kompletna edukacija, a repromaterijal se dodeljuje besplatno. Nakon završene obuke, žene su potpuno osposobljene da se samostalno bave ovim poslom, a imaju i obezbeđen plasman svoje robe.

Kako do početnih sredstava?

O podršci Garancijskog fonda Vojvodine ženskom preduzetništvu govorio je Nebojša Ivanišević. Istakao je garancije za preduzetnice, vlasnice malih preduzeća i mlade do 35 godina starosti. Krediti su namenjeni za nabavku opreme za obavljanje poslovne delatnosti, a iznos odobrenog kredita može biti od 2.000 do 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje. Za učesnike konkursa koji nemaju nijedan finansijski izveštaj maksimalni iznos kredita je 10.000 evra. Rok otplate je do šest godina, grejs-period do 12 meseci.
- Garancije za radno neaktivne žene i mlade do 35 godina starosti odobravaju se za nabavku opreme i obrtnih sredstava namenjenih proizvodnji i preradi u turizmu, zanatstvu, starim zanatima i uslugama. Iznos kredita može biti od 2.000 do 10.000 evra, rok otplate je do šest godina, a grejs-period do 12 meseci i uključen je u rok otplate kredita, objasnio je Ivanišević.
Jelana Trenkić iz Razvojnog fonda Vojvodine predstavila je Konkurs za dugoročne kredite za razvoj turizma.
- Osnovni cilj odobravanja ovog kredita je podrška razvoju turizma putem povećanja nivoa opremljenosti turističkih kapaciteta, stvaranja uslova za povećanje kvaliteta i proširenje ponude u pružanju turističkih usluga, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja zaposlenosti. Posebni ciljevi dodele sredstava su razvoj ruralnog turizma, što podrazumeva seoski, lovno-ribolovni turizam, enogastronomski i verski turizam, kulturni i zdravstveni turizam. Tu spada i seoski turizam, koji se odnosi na agroturizam i turizam u seoskom domaćinstvu, male porodične hotele u selima, kampove, etno-sela, etno-kuće, izletišta, folklor, rekla je Tenkićeva.
Minimalan iznos kredita je 300.000 dinara, a maksimalan do 10.000.000 dinara, ukoliko je podnosilac zahteva fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno do 20.000.000 dinara ako je podnosilac zahteva pravno lice ili preduzetnik. Neophodno je učešće do 20 odsto ukupnih sredstava, grejs-period je do 24 meseca, tokom kojeg se obračunava i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope. Rok vraćanja je do sedam godina, a uključen je i grejs-period.

Jasna Bajšanski

UDRUŽENE SMO JAČE

Asocijacija žena iz Krajišnika postoji tek godinu dana, a njene članice su zadovoljne postignutim rezultatima.
- Pripremamo razne proizvode od drenjina, to je naš brend. Nastojimo da što više žena, posebno mladih, uključimo u ovaj posao. Prošle godine potpisale smo ugovor o saradnji sa seoskom ZZ "Sloga". Bili smo zajedno na novosadskom poljoprivrednom sajmu, predstavili smo svoje proizvode. Nadam se da ćemo preko zadruge obezbediti njihov plasman, rekla je Mirjana Umićević, predsednica Asocijacije.
Žene iz Boke opredelile su se da prerađuju ovčiju vunu na tradicionalan način.
- Kod nas se vuna baca, pa smo došle na ideju da je maksimalno iskoristimo. U Boki ima dosta ovaca, sirovina nije problem. Vunu operemo, preradimo, a tkanjem i štrikanjem dobijamo finalni proizvod. Posao kojim se mi bavimo je težak, posebno zato što nemamo pristup edukacijama. Finansijskog efekta ima malo, možda zbog toga što nemamo marketinški nastup. U selu je teško da se žena istakne, da njen glas dopre do javnosti. Ali, kroz udruženja, edukativna predavanja, za koja su žene zainteresovane, one pričaju o svojim problemima i pokazuju šta sve znaju i umeju da rade, ispričala je Marija Večanski, predsednica Udruženja žena "Banatsko jagnje" iz Boke.