* Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta planirano 300.000.000, a za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije 200.000.000 dinara

Razvojni fond Vojvodine je u ovoj godini odobrio ukupno 82 zahteva za realizaciju kredita. Njihova vrednost je 304. 325.000 dinara. Od toga je u ovoj godini po konkursima iz 2017. godine realizovano 85.363.000 dinara, a po konkursima iz 2018. godine 20 zahteva, čija je vrednost 92.148.541 dinar. Najbolja realizacija beleži se kod dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta.
- Imamo 24 odobrena zahteva u iznosu od 77.240.000 dinara za ove namene. Poljoprivrednici su izuzetno zainteresovani i za dugoročni kredit za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije. Za ovu namenu odobrena su 24 zahteva u iznosu od 44.753.000 dinara. Sve ove linije otvorene su do kraja godine ili do iskorišćenja sredstava, kaže Goran Savić, direktor RFV-a.
 Za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta ovaj fond je planirao 300.000.000 dinara u ovoj godini, a za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije 200.000.000 dinara.
- Da napomenem da se kreditna linija za kupovinu poljoprivrednog zemljišta odobrava na sedam godina sa grejs-periodom od godinu dana i kamatnom stopom od jedan do tri odsto, što zavisi od opštine iz koje tražilac kredita dolazi i instrumenta obezbeđenja. Za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije za sada je utrošeno 22 odsto planiranih sredstava te linije. Apelujemo na poljoprivredne proizvođače da podnose zahteve za ove dve linije, a takođe i za ostale koje se odobravaju u sektoru poljoprivrede, naglašava Savić.
To se odnosi pre svega na dugoročne kredite za IPARD program, na kreditnu liniju za sve vrste investicija u poljoprivredi, a postoji i nova linija dugoročnih kredita za razvoj turizma, odnosno seoskih domaćinstava, salaša i ostalih investicija na selu.
- I za ovu liniju predviđeno je 200.000.000 dinara. Kredit je beskamatan, odnosno ove godine kamatu će subvencionisati Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Ova linija tokom maja treba da bude promovisana i nadamo se velikom interesovanju korisnika. Za sada je za ove namene odobren jedan kredit u iznosu od 1.450.000 dinara, a podneta su još tri zahteva. Linija je namenjena i privrednim društvima i poljoprivrednim gazdinstvima, kaže naš sagovornik.
Razvojni fond Vojvodine će na ovogodišnjem novosadskom sajmu poljoprivrede biti na štandu Vlade APV, gde će poljoprivrednim proizvođačima biti predstavljene sve kreditne linije. Tako će potencijalni korisnici na licu mesta moći će da sagledaju ponuđene pogodnosti. Krajnji cilj je utrošak sredstava koja su predviđena planom RFV-a za 2018. godinu, a koja su i namenjena poljoprivrednicima.

J. B.