* Pojedinačni podsticaji kreću se u rasponu od 10.000 do dva miliona, a voća i povrća od 10.000 do milion evra
* Nijedna radnja, kada je reč o realizaciji investicije, ne sme biti započeta pre donošenja rešenja o odobravanju projekta
* Za projekat vrednosti do 50.000 evra podnosi se jednostavan, a za one preko te sume složeni biznis-plan

Nakon dva završena poziva od ukupno pet, koliko je predviđeno u ovoj godini, za bespovratna sredstva IPARD programa, ovih dana očekuje se objavljivanje i trećeg. On se odnosi na Meru 3, investiranje u fizičku imovinu, koja se tiče prerade poljoprivrednih proizvoda, mleka, mesa, voća, povrća, proizvoda ribarstva i marketinga. Tim povodom Ministarstvo poljoprivrede, Privredna komora Vojvodine i list "Poljoprivrednik", kao medijski pokrovitelj, organizovali su skup u Privrednoj komori Vojvodine. Na njemu su brojni preduzetnici, privrednici, zadrugari i poljoprivredni proizvođači imali priliku da putem informativno-edukativnih predavanja nadležnih iz Ministartsva poljoprivrede saznaju više o uslovima za apliciranje za ovu meru IPARD-a.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Zoran Janjatović rekao je da će za sredstva Mere 3, ukupno 1.184.076.308 dinara (oko 10.000.000 evra), moći da konkurišu preduzetnici, mala i srednja preduzeća, pravna lica i zemljoradničke zadruge, koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda. Sektor prerade, kako je istakao pomoćnik ministra poljoprivrede, veoma je bitan, jer se direktno naslanja na primarnu proizvodnju, stimuliše je i pospešuje.
- Pojedinačni podsticaji za investicije u sektoru prerade mleka i mesa kreću se u rasponu od 10.000 do dva miliona, a voća i povrća od 10.000 do milion evra, rekao je Janjatović i napomenuo da je među posebnim uslovima za odobravanje projekata u sektoru mleka najvažnije da dnevni kapacitet prerade u mlekarama iznosi od 3.000 do 100.000 litara mleka, a u sektoru mesa da minimalni kapacitet klanja bude 10 goveda, odnosno 50 svinja, ovaca i koza ili 5.000 grla živine na dan.
Janjatović je opširnije govorio o opštim uslovima za odobravanje projekata koji se odnose na Vojvodinu, gradsko područje Beograda, region Šumadije i zapadnu, južnu i istočnu Srbiju.
- Na javni poziv moći će da se odazovu oni koji nemaju nikakva dugovanja prema Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Uslov je, između ostalog, da objekat i katastarska parcela, koji su predmet investicije, budu u vlasništvu podnosioca zahteva ili da na njima ima pravo zakupa, odnosno korišćenja, od najmanje 10 godina, rekao je Janjatović, precizirajući da nijedna radnja, kada je reč o relizaciji investicije, ne sme biti započeta pre donošenja rešenja o odobravanju projekta, osim za opšte troškove, koji ne mogu biti veći od 12 odsto vrednosti investicije.
Među najvažnijim poslovima u pripremi investicije je izrada biznis-plana kojim podnosilac zahteva praktično dokazuje ekonomsku održivost projekta na kraju završetka investicionog perioda i početka rada na njegovoj implementaciji.
- Biznis-plan se, po pravilu, podnosi u elektronskoj formi. Za investicije do 50.000 evra nosi oznaku jednostavan, a preko te sume spada u grupu složenih. Za svaku, pa i najmanju izmenu dostavljenog i odborenog plana, mora da postoji validno objašnjenje podnosioca zahteva i odobrenje IPARD agencije, rekao je Janjatović.
Za svaku investiciju sprovodi se postupak tendera, odnosno pribavljaju se tri ponude različitih dobavljača.
- One se odnose na vrednost investicije veće od 10.000 evra u dinarskoj protivrednosti, prema kursu Evropske centralne banke, u mesecu koji prethodi objavljivanju javnog poziva, a koje su uporedive prema sadržaju i specifikacijama, objasnio je Janjatović i napomenuo da za vrednost investicije do 10.000 evra treba dostaviti samo jednu ponudu, koja je važeća na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta.
Ako je predmet podnosioca zahteva investicija za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, pravo na odobrenje projekta i povrćaj uloženih sredstava ostvariće ako energiju koristi za sopstvenu potrošnju na svom gazdinstvu.
- Projekat će se verifikovati ukoliko projektovana godišnja proizvodnja energije iz investicije prelazi vrednost od 120 odsto godišnjeg proseka potrošnje ukupne toplotne i električne energije po gazdinstvu, računato za period prethodne tri godine, objasnio je Janjatović.
O ispunjenosti uslova za isplatu, kao i postupku same isplate sredstava IPARD programa na skupu je govorio Živko Mrđa iz Odeljenja za odobravanje plaćanja Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede.
- Svi podnosioci zahteva kojima je odobren projekat mogu da ostvare pravo na isplatu IPARD podsticaja, pod uslovom da su ispunili sve opšte i specifične kriterujume koji se odnose na pojedine sektore (meso, mleko, voće, povrće) ulaganja, rekao je Mrđa, ističući da se po propisanoj proceduri, kako za odobrovanje projekta, isto tako podnosi zahtev i za pripadajuću isplatu IPARD podsticaja.
Mrđa je objasnio i šta se podrazumeva pod ispunjavanjem opštih uslova za isplatu.
- Najpre da je investicija realizovana u skladu s rešenjem o odobravanju projekta i da su bezgotovinski izmirena sva plaćanja. Isto tako korisnik sredstava ne sme da ima blokadu računa kod poslovnih banaka duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za isplatu. Osim toga, ako je bilo izmena u projektu, to se dokazuje aktom o izvršenoj izmeni koju je odobrila IPARD agencija, naglasio je Mrđa i napomenuo da korisnici sredstava treba da dostave i uvrenje da nemaju dospela dugovanja po osnovu javnih prihoda, kao i da predmet investicije nije finansiran iz drugih izvora javnog finansiranja.
Ispunjavanje dela opštih uslova različito je i zavisi od sektora ulaganja.
- Za investicije u sektoru mesa i mleka moraju biti zadovoljeni svi uslovi iz oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja, što se dokazuje potvrdom nadležne veterinarske, a za investicije u sektor voća i povrća poljoprivredne inspekcije, objasnio Mrđa, napominjući da se u svim sektorima, takođe, moraju ispuniti svi uslovi koji se odnose na zaštitu životne sredine i bezbednosti na radu, o čemu uverenje, svako u svom delokrugu posla, izdaju nadležne inspekcije zaštite životne sredine i rada.
Mrđa je objasnio da je, uz obrazac zahteva za isplatu, propisana obavezna i specifična dokumentacija koja se dostavlja uz svaki javni poziv. Ako je sve u redu, IPARD agencija pristupa izračunavanju iznosa podsticaja.
- U obzir se, za stavku investicije, uzimaju ukupno prihvatljiv iznos i opšti troškovi postupka, koji ne mogu biti veći od 12 odsto vrednosti investicije. Iznos IPARD podsticaja ne može biti manji od 50 odsto njene vrednosti, rekao je Mrđa.
S pravom na isplatu podsticaja korisnik sredstava istovremeno prihvata i obaveze. Svakako, dužan je da u periodu od pet godina čuva kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.
- Osim toga, u roku od tri meseca od dana isplate korisnik je dužan da prigodnom tablom vidno obeleži objekat, odnosno predmet investicije, i na njoj jasno naznači da je objekat izgrađen pomoću sredstava IPARD programa Evropske unije, kaže Mrđa.
Primalac IPARD podsticaja je isto tako u obavezi da namenski koristi predmet investicije, da ga ne otuđi i ne dozvoli drugom licu korišćenje u periodu od pet godina od dana isplate.
- Takođe, dužan je da u svakom trenutku omogući nesmetan pristup i kontrolu na licu mesta koja se odnosi na odobreni projekat investicije. Isto tako u obavezi stoji da ovlašćenim licima mora na uvid dati celokupnu dokumentaciju o odobrenom projektu, istakao je Mrđa, navodeći da su ovlašćena lica iz Uprave organa nadležnih za reviziju sistema sprovođenja programa Evropske unije, Nacionalnog fonda Ministarstva finansija, Evropske komisije, Evropskog revizorskog suda i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF).

K. Rajević
A. Milić


ATRAKTIVNO PAKOVANJE I KVALITET PRODAJU SUVU ŠLJIVU

Dobrivoje Jovanović iz firme "Jovanović voće" iz Osečine, koja se bavi proizvodnjom, preradom, pakovanjem i izvozom suve šljive, zainteresovan je za sredstva koja bi mogao da dobije iz IPARD fonda putem Mere 3, koja će uskoro biti aktuelna.
- Naša firma se još uvek razvija i potrebna su nam sredstva za nabavku nove opreme. Imamo sušaru, ali želimo da izgradimo hladnjaču i nabavimo savremenu opremu za pakovanje kako bi imali atraktivan proizvod, koji će nam omogućiti da budemo konkurentni na svetskom tržištu, kaže Jovanović i napominje da na porodičnom gazdinstvu imaju 10 hektara pod šljivom, ali da šljivu otkupljuju i od drugh proizvođača, pa godišnje prerade i na tržište širom sveta plasiraju 1.500 tona suve šljive.

EDUKACIJA I UDRUŽIVANJE NEOPHODNI ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Poljoprivredni proizvođači moraju da podiginu svoje kapacitete i unaprede proizvodnju, jer to je put da budu konkurentniji na tržištu, a da bi to postigli, kako je na ovom skupu istakla Jelena Drobnjak, sekretar udruženja poljoprivrede PKV-a, moraju neprestano da se edukuju.
- Predstavljanje IPARD programa, odnosno Mere 3, samo je jedan u nizu skupova koje organizujemo, a to ćemo raditi i ubuduće, upravo s ciljem da poljoprivrednicima i preduzećima koja posluju u ovoj oblasti omogućimo da se na vreme prilagode standardima koje postavlja EU, čiji član želimo da postanemo, rekla je Jelena Drobnjak.
PKV će uvek biti na raspolaganju svima kojima je potrebna pomoć ove organizacije, a cilj je da se podstakne udruživanje, što, kako je rekla, predstavlja imperativ za napredak poljoprivredne proizvodnje.