* Edukacija i informisanje o merama IPARD programa
* Pisanje jednostavnijih biznis-planova za poljoprivrednike koji budu konkurisali za sredstva IPARD programa biće besplatno

Godina koja je iza nas, u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede, protekla je u znaku brojnih kreditnih linija koje su bile na raspolaganju vojvođanskim poljoprivrednicima. One su proširene konkursima koji su se odnosili na stočarske farme i na izgradnju silosa. Svi korisnici kredita koji imaju grejs-period oslobođeni su interkalarne kamate, koja se u prethodnom periodu obračunavala. Takođe, kamata je smanjena sa dva na jedan odsto, što je povećalo zainteresovanost korisnika za kreditne linije ovog fonda. Za kreditne linije Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede tokom prošle godine konkurisalo je više od 500 klijenata. Najveća je bila zainteresovanost za kredite namenjene za kupovinu poljoprivredne mehanizacije, jer su Uprava za agrarna plaćanja i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo davali subvencije za ove namene.
- Velika zainteresovanost bila je i za kreditnu liniju koja se odnosila na kupovinu sistema za navodnjavanje, podizanje plastenika i protivgradnih mreža. To su sve kreditne linije za koje država daje subvencije. Svi naši korisnici kredita koji ostvare subvenciju u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, po našem ugovoru, obavezni su da u roku od 15 dana tu subvenciju prenesu u Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, kako bi na taj način brže i lakše otplatili svoj kredit. Takođe, Fond tako puni svoj budžet za naredne godine i iznos sredstava je mnogo veći za dalje plasmane, kaže Aleksandar Bogdanović, direktor Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede.
Ovaj fond je na kreditne linije ukupno utrošio oko 4.500.000 evra. Od te sume, oko 3.000.000 je usmereno za korisnike koji su želeli da kupe novu poljoprivrednu mehanizaciju.
Prošla godina je protekla i u znaku informisanja poljoprivrednika širom Vojvodine o mogućnostima finansiranja proizvodnje. Održano je više od 100 tribina u vojvođanskim opštinama i selima. Tokom prve polovine decembra tribine su upriličene u svim selima na teritoriji opština Inđija i Pećinci. Poljoprivrednicima su predstavljene mere Pokrajinske vlade, uključujući i Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede.
- Poljoprivrednici su mogli da dobiju detaljne informacije, na primer, o tome na koja sredstva mogu da računaju kada je reč o podizanju plastenika. Naime, oni u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu mogu da konkurišu za subvenciju. Tamo im se odobrava 60 do 70 odsto bespovratnih sredstava, ukoliko se radi o osobama mlađim od 40 godina ili ženama nosiocima poljoprivrednog gazdinstva. Ostatak potrebnih sredstava mogu obezbediti preko nas kroz kreditnu liniju. Na primer, ako taj plastenik košta 20.000 evra, 14.000 dobijaju kroz subvencije, tj. bespovratna sredstva, a preostalih 6.000 evra putem kredita na pet godina od Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, s kamatom od jedan odsto. Ako se taj iznos podeli na 12 šestomesečnih rata, to znači da su u obavezi da svakih šest meseci otplate po 500 evra, objašnjava Bogdanović.
Važno je naglasiti i da je ovaj fond počeo da edukuje i informiše poljoprivrednike o merama IPARD-a. Namera je da zainteresovanim korisnicima zaposleni u Fondu pruže svu neophodnu pomoć oko pripreme biznis-planova i samog apliciranja za sredstva ovog fonda. - Naglašavam da deo sopstvenih sredstava koji im je potreban mogu da obezbede putem kredita našeg fonda. Ukoliko se, na primer, radi o kupovini poljoprivredne mehanizacije, 60 odsto novca dobijaju bespovratno iz IPARD fondova, a do 40 odsto mogu da obezbede putem kredita našeg fonda, s rokom otplate od pet godina i kamatom od jedan odsto. Pomoći ćemo u izradi biznis-plana i prikupljanju dokumentacije, bez ikakve nadoknade, kako poljoprivrednici ne bi imali dodatne troškove. Ovo se odnosi na jednostavnije biznis-planove, objašnjava naš sagovornik.
Već u prvoj polovini februara, Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisaće prve konkurse. Kreditne linije, njih 12, biće identične onima iz 2017. godine. Budžetom za 2018. godinu opredeljeno je nešto više novca nego u prethodnoj godini. Fond će pratiti sve mere Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, te će kreditne linije prilagođavati podsticajnim sredstvima resornog sekretarijata, ali i konkursima IPARD-a. Prošlogodišnja suša se nije u velikoj meri odrazila na plaćanja korisnika kredita, te za sada nema preteranog prekoračenja rokova otpalte. U ovom fondu se nadaju da će takva situacija biti i u ovoj godini.

J. Bajšanski