* Povećanje maksimalnih iznosa koji se mogu odobriti, produženje rokova otplate, smanjenje kamatnih stopa, u zavisnosti od boniteta svakog klijenta i kvaliteta ponuđenog kolaterala, neke su od prošlogodišnjih novina GF APV
* Jedan od prioriteta za ovu godinu je proširenje regionalne, odnosno međunarodne saradnje i unapređenje vlastitog finansijskog kapaciteta

Obezbeđenje lakšeg pristupa finansijskom tržištu i povoljnijih uslova kreditiranja, koji podrazumevaju niže kamatne stope, duže rokove otplate kredita i duži period mirovanja otplate kredita poljoprivrednicima, mikro, malim i srednjim privrednim društvima, zadrugama i preduzetnicima s teritorije AP Vojvodine izdavanjem garancija kao sredstva obezbeđenja kredita, misija je Garancijskog fonda AP Vojvodine. Nju ovaj fond ostvaruje smanjivanjem rizika korišćenja kredita poslovnih banaka. To se odnosi pre svega na mala gazdinstva, koja u posedu nemaju velike površine poljoprivrednog zemljišta, a žele da ukrupne svoj posed i prošire proizvodnju, kao i gazdinstva čiji su nosioci mladi ljudi koji tek počinju da se bave poljoprivredom. U kojoj meri su aktivnosti Garancijskog fonda Vojvodine tokom prethodne godine doprinele realizaciji misije i koje aktivnosti su planirane za ovu godinu pitali smo direktora ovog fonda, Đorđa Rakovića.
- U godini koja je iza nas upravo smo malim gazdinstvima i mladim poljoprivrednicima maksimalno izlazili u susret. Takođe, izmenama u svim postojećim konkursima koji su se odnosili na poljoprivrednu proizvodnju i privrednim društvima, zemljoradničkim zadrugama i preduzetnicima registovanim za obavljanje poljoprivredne proizvodnje omogućeno je da apliciraju po svim postojećim konkursima, što do tada nije bilo slučaj, kaže Raković.
Za Garancijski fond Vojvodine, 2017. je bila i godina novina. Najvažnije su se odnosile na povećanje maksimalnih iznosa koji se mogu odobriti, produženje rokova otplate, smanjenje kamatnih stopa, u zavisnosti od boniteta svakog klijenta, kvaliteta ponuđenog kolaterala. Proširene su oblasti finansiranja u pojedinim konkursima, namenjenim za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju i nabavku opreme za silose, te se oni sad odnose i na hladnjače i podna skladišta. Sagledavajući potrebe poljoprivrednika, tokom prošle godine omogućeno im je izdavanje garancija za kupovinu repromaterijala. Ovaj potez se pokazao kao dobar, ocenjuju u Garancijskom fondu Vojvodine.
- Poljoprivrednici su se najviše interesovali za konkurse koji su se odnosili na kupovinu mehanizacije i opreme u poljoprivredi, ali i za kupovinu poljoprivrednog zemljišta. Važno je napomenuti da je zainteresovanost sve veća i za oblast energetske efikasnosti. U periodu januar-decembar 2017. godine, Upravni odbor Garancijskog fonda Vojvodine doneo je odluke o izdavanju garancija u iznosu od 1.175.868 evra, odnosno 141.104.184 dinara. Velika je prednost što naši konkursi traju tokom cele godine, kaže naš sagovornik.
Ovaj fond nekoliko godina prati klijente koji se opredeljuju da investiraju u obnovljive izvore energije, u cilju sprovođenja mera energetske efikasnosti. Ova namenska kreditna linija dizajnirana je zbog lakšeg i povoljnijeg pristupa tržištu kapitala mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i farmera koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva. Poznato je da u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda učešće energije bitno utiče na formiranje cene proizvoda i njihovu konkurentnost.
Važni partneri GF APV u postupku izdavanja garancija su poslovne banke. One u skladu s potpisanim sporazumima o saradnji obezbeđuju novčani plasman, a Fond garantuje da će krediti u određenom procentu biti uredno vraćani. Ova saradnja je proširena i na one banke s kojima do sada nije postojala.
- Kako bi se u potpunosti pripremili za sprovođenje IPARD programa, usvojili smo i konkurs za izdavanje garancija za izgradnju, rekonstukciju, dogradnju i adaptaciju objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva. Na taj način ćemo obuhvatiti sve oblasti za koje su namenjena sredstva ovog evropskog fonda. Reč je o desetinama miliona evra, koji će biti na raspolaganju poljoprivrednicima. Uloga GF APV je da podsticaje iz IPARD programa približi krajnjim korisnicima, fizičkim i pravnim licima i omogući njihovu realizaciju kroz svoje konkurse, kao i pružanje tačnih informacija o samoj proceduri ostvarivanja podsticaja, kaže Raković.
Planovi za narednu godinu odnose se i na regionalnu i međunarodnu saradnju, kako bi GF iskoristio dostupna sredstva iz inostranih izvora, u cilju unapređenja svog finansijskog kapaciteta, ekonomskog osnaživanja početnika u poslovanju, poboljšanja poslovnih mogućnosti za nezaposlene koji žive u ruralnim područjima i povećanja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije na teritoriji Vojvodine. Kroz regionalnu saradnju ostvaruje se i transfer znanja i tehnologija i primena primera dobre prakse u našim poslovnim i proizvodnim uslovima.

J. Bajšanski

"KLUB PRIJATELJA GF APV"

Nova usluga "Klub prijatelja GF APV" namenjena je i postojećim i novim klijentima iz oblasti poljoprivrede i privrede. Ideja je da im se ponudi nov oblik saradnje putem članstva u ovom klubu. Ono je dobrovoljno, a na osnovu članstva klijenti bi putem sajta GF, SMS poruka i elektronskom poštom dobijali informacije iz relevantnih institucija koje su značajne za njihovu delatnost. Na ovaj način Fond bi promovisao svoje aktivnosti, bio u stalnom kontaktu s potencijalnim klijentima, a članovi kluba, osim što bi dobijali korisne informacije, ostvarivali bi i druge benefite kod pravnih lica s kojima bi ovaj fond zaključio poslovne aranžmane.