* U prvom pozivu poljoprivrednicima na raspolaganju 8,3 miliona evra za nabavku traktora i mehanizacije
* Tek kada se investicija realizuje u celosti, korisnici mogu da računaju na povraćaj novca od IPARD agencije
* Rangiranje potencijalnih korisnika sredstava jasno definisano, u slučaju izjednačenih bodova na rang listi, prednost ima ranije podnet zahtev

Privredna komora Vojvodine je uoči novogodišnjih praznika organizovala izuzetno dobro posećenu informativnu radionicu o implementaciji dugo očekivanog IPARD programa EU, za koji je Ministarstvo poljoprivrede nedavno objavilo javni poziv. Evropska unija nam je još pre tri godine iz svojih pretpristupnih fondova odobrila 175.000.000 evra, a učešće države Srbije u kofinansiranju IPARD-a iznosi oko 50.000.000 evra.
Dakle, poljoprivrednicima u Srbiji će do 2020. godine biti na raspolaganju ukupno 225.000.000 evra bespovratnih sredstava, za koja će moći da konkurišu prilikom nabavke nove mehanizacije, izgradnje objekata, farmi, kupovine opreme za prerađivačke kapacitete...

Samo jedna mašina po gazdinstvu

Prvi od nekoliko poziva koji se očekuju u toku ove godine biće, kako je najavljeno, raspisan 4. januara za kupovinu traktora, a rok za podnošnje dokumetacije je 60 dana od dana objavljivanja.
- Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i pravnim licima, malim i srednjim agrarnim preduzećima, i zemljoradničkim zadrugama na raspolaganju će biti 8,3 miliona evra. Svako ko bude prošao na ovom konkursu, odnosno nakon propisane procedure provere potrebne dokumentacije, koja ne može trajati duže od devet meseci, dobiće rešenje da može da započne realizaciju kupovine traktora i mehanizacije. Tek kada se investicija realizuje u celosti, poljoprivrednici će moći da računaju na povraćaj 60 odsto, mladi do 40 godina starosti 65, a žene i poljoprivrednici u brdsko-planinskim područjima i do 70 odsto uloženih sredstava, rekao je Slobodan Živanović iz Sektora za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede i napomenuo da će svaki od potencijalnih korisnika, za vreme trajanja čitavog IPARD programa do 2020, moći da konkuriše i dobije bespovratna sredstva samo za jedan traktor, čija će snaga zavisiti od sektora ulaganja i obima proizvodnje.
Živanović je objasnio da je Ministarstvo poljoprivrede, neposredno pred javni poziv, izmenilo neke delove pravilnika o IPARD podsticajima, koji se odnose na opšte uslove konkurisanja, pa i na nabavku traktora i mehanizacije.
- Poljoprivrednici će imati pravo da konkurišu za traktore samo ako je u registar poljoprivrednih gazdinstava upisano da obrađuju od dva do 50 hektara zemlje. Isto tako, pravo da apliciraju imaće i oni koji poseduju 50-100 hektara i seju žitarice i industrijsko bilje, ali samo za nabavku priključnih mašina za tu vrstu proizvodnje, ali ne i za traktore, pojasnio je Živanović.

Sistem bodovanja

U Ministarstvu poljoprivrede očekuju da će, posebno u prvom krugu, broj zainteresovanih za apliciranje biti znatno veći u odnosu na raspoloživa sredstva. Kako bi ceo postupak bio ispoštovan, utvrđen je sistem rangiranja po propisanoj proceduri, koji je uspešno primenjen u svim zemljama kandidatima za članstvo u EU.
- Sistem ocenjivanja, odnosno rangiranja potencijalnih korisnika sredstava je transparentan i jasno definisan. Svaka stavka koja se u konkursu traži nosi određen broj poena. Ocenjivaće se doslovno sve, od mesta prebivališta, biznis-plana, plaćenog poreza na imovinu i doprinose PIO do formalnog obrazovanja korisnika. U slučaju izjednačenog broja bodova na rang-listi, prednost će imati ranije podnet zahtev, pojasnio je Živanović i preporučio svim potencijalnim korisnicima da o tom detalju vode računa i maksimalno ubrzaju nabavku potrebne dokumentacije.

U martu konkurs za preradne kapacitete

Živanović je nagovestio da se drugi poziv očekuje u martu, kada će zainteresovani poljoprivrednici moći da konkurišu za sredstva IPARD-a u iznosu 11,7 miliona evra. Ona su namenjena za nabavku opreme za preradne kapacitete i marketing. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća. Izmenama u pravilniku o korišćenju sredstava IPARD-a naznačeno je da korisnik, kada je reč o proizvodnji mesa, mora da ima objekat upisan u registar odobrenih objekata, i to kapaciteta do 1.000 goveda, ili isto toliko ovaca i koza, odnosno 400 krmača, do 10.000 tovnih svinja ili 50.000 brojlera po turnusu. Kada se radi o proizvodnji mleka, potecijalni korisnik mora da ima prijavljen odgovarajući stočni fond, najviše 300 mlečnih grla i sve podatke o životinjama na farmi u skladu sa zakonom o veterini.

Opšti i specifični uslovi

Učesnicima informativno-edukativne radionice u PKV-u predočeni su svi opšti i specifični uslovi, kako bi zainteresovani potencijalni korisnici ostvarili pravo na odobravanje investicije, odnosno projekta. O tome je detaljnije govorila Milena Rudaljević, samostalni savetnik u Sektoru za odobravanje projekata Uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede.
- Da bi uopšte ušao o proces odobrenja ivesticije ili projekta, potencijalni korisnik dužan je da dostavi svu potrebnu dokumentaciju. To su, uz potvrdu o registraciji domaćinstva i ličnog identiteta, dokazi o pravu svojine nad zemljom ili overen ugovor o zakupu na period od minimum pet godina. U grupu specifičnih uslova ubraja se biznis-plan, koji mora da sadrži precizan spisak radova, bez obzira na to da li je reč o novoj izgradnji ili rekonstrukciji objekta, istakla je Rudaljevićeva, napominjući da za stočne farme obavezno moraju da se prilože sve neophodne potvrde o zaštiti i bezbednosti životinja i životne sredine.
Milena Rudaljević se posebno osvrnula na uslov koji poljoprivrednici moraju da ispune u obezbeđenju potrebnih sredstava za investiciju, bez obzira na to o kojoj meri iz IPARD programa je reč.
- Za projekat koji se podnosi ili kupovinu mehanizacije potencijalni korisnik IPARD fonda mora da obezbedi pun iznos sredstava, potrebnih da se investicija realizuje. To praktično znači da u momentu podnošenja zahteva i po dobijanju rešenja o odobrenju da može krenuti s relizacijom investicije, na bankovnom računu mora imati celokupan iznos potrebnog novca, naglasila je Rudaljevićeva.
Nakon odobrenja projekta, potencijalni korisnik IPARD sredstava stupa u ugovorni odnos sa IPARD agencijom, gde su jasno određena prava i obaveze obe strane, uključujući i mogućnost žalbe korisnika sredstava, ako smatra da su mu ugrožena prava. Istovremeno, korisnik je dužan da se pridržava odobrenog projekta, od koga ne sme da odstupa ili ga samostalno menja i prekraja bez odobrenja IPARD agencije. Isto tako, korisnik je dužan da u toku radova na investiciji bespogovorno prihvati kontrolu koju mu šalje IPARD agencija kako bi proverili tok radova, poštovanje projekta i vreme trajanja investicije čiji minimalni rok iznosi pet godina.

K. Rajević

STRUČNO ZNANJE (NI)JE USLOV

Govoreći ko sve može da konkuriše za IPARD sredstva, Slobodan Živanović je objasnio da je izmenom pravilnika o IPARD podsticajima promenjen deo koji se odnosi na stručno znanje, odnosno iskustvo u radu u oblasti poljoprivrede.
- Svako ko misli da ima pravo da konkuriše za IPARD podsticaje treba da poseduje diplomu srednje stručne spreme u oblasti poljoprivrede ili veterine, diplomu fakulteta, bez obzira na struku ili neke druge srednje stručne spreme, uz izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovrajućem sektoru u trajanju najmanje 50 časova. Obuku će, na osnovu prijava zainteresovanih kandidata budućih korisnika IPARD sredstava, sprovoditi nadležne stručno-savetodavne poljoprivredne službe, rekao je Živanović.

MESTO I VREDNOST INVESTICIJE

Slobodan Živanović je posebno ukazao na izmene pravilnika o IPARD podsticajima.
- Po novom pravilniku, prikupljaju se tri ponude za vrednost investicije veću od 10.000, umesto, kao što je do sada bilo, 20.000 evra, i to u protivdinarskoj vrednosti prema mesečnom kursu Evropske centralne banke, iskazanom sa šest decimala, u mesecu koji prethodi onom u kome je objavljen javni poziv, rekao je Živanović, napominjući da je za vrednost investicije ispod 10.000 evra i dalje potrebna samo jedna ponuda.