* Prošlogodišnji agrarni budžet unapređen i kvalitativno i kvantitativno, u odnosu na prethodni period
* Sva budžetska sredstva, koja su bila namenjena agraru u prošloj godini, ugovorena su i isplaćena

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na pragu nove godine može da se pohvali da su potpuno realizovana sredstva po svim konkursima koje je tokom 2017. godine raspisao, kao i da su potreban novac dobili bezmalo svi koji su konkurisali. Mnogobrojne konkursne linije, koje su kreirane ili unapređene tokom prethodne godine, ostaće na snazi i u narednoj godini. U ponudi će biti i neki novi konkursi koji će se otvoriti s ciljem da se na najbolji način izađe u susret potrebama poljoprivrednika u Vojvodini. U fokusu podrške resornog sekretarijata u 2018. godini biće mala gazdinstva, odnosno podizanje njihovih kapaciteta i konkurentnosti, dok će veći proizvođači biti preusmereni da novčanu pomoć traže putem IPARD programa. Većoj pomoći mogu da se nadaju i mladi, koji će dobiti potrebnu podršku za ostanak na selu.
O svim ovim merama ali i planovima u narednom periodu, kada je u pitanju agrarna politika u Vojvodini, za list "Poljoprivrednik" govorio je pokrajinski sekretar za poljoprivredu mr Vuk Radojević.

Dovoljno novca za sve

- U 2017. godini, Pokrajinska vlada je po prvi put imala priliku da predloži agrarni budžet, pa smo, zahvaljujući tome, unapredili mere agrane politike AP Vojvodine, i kvalitativno i kvantitativno. S jedne strane, obezbedili smo dovoljno novca da realizujemo sve projektovane ciljeve, a s druge, izdvojili smo i dodatna sredstva da poljoprivrednike učinimo što konkurentnijima, imajući u vidu skoru primenu IPARD programa. Dodatna sredstva uložena su i u navodnjavanje, jer je već pri kreiranju prošlogodišnjeg budžeta bilo jasno da ćemo se ove godine najverovatnije suočiti sa sušom, istakao je Radojević, napomenuvši da je u sisteme za navodnjavanje ove godine uloženo 472.000.000 dinara, odnosno 172.000.000 više nego u 2016.
Tokom 2017, za 80 odsto povećan je iznos direktnih podsticaja za registrovana poljoprivredna gazdinstva. Takođe, povećani su iznosi po svim konkursima , ali i nivo povraćaja po svakoj konkursnoj liniji.

Povećan iznos bespovratnih sredstava

- Nivo bespovratnih sredstava koje su poljoprivrednici mogli da dobiju iz pokrajinskog budžeta povećan je sa do 50 na do 60 odsto, a po prvi put merama su posebno obuhvaćeni mladi do 40 godina, žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava i oni koji se poljporivredom bave u nerazvijenim područjima. Oni su mogli da ostvare do 70 odsto povraćaja u odnosu na vrednost investicije.
Kada su u pitanju nove konkursne linije, Pokrajinski sekretarijat je proširio konkursnu liniju koja se tiče nabavke elemenata za zaštitu od elementarnih nepogoda, koja je do ove godine predviđala samo nabavku protivgradnih mreža. Tokom 2017, poljoprivrednici su dobili mogućnost da putem konkursa nabave i antifrost sisteme i mreže za senčenje, što je, po rečima resornog sekretara, neophodno za intenziviranje i podizanje konkurentnosti proizvodnje.
- Uveli smo i posebnu meru za mlade poljoprivrednike, s ciljem da ih zadržimo da ostanu da žive i rade na selu. Radi se o takozvanom startap programu, kojim se mladima do 40 godina omogućava da dobiju do 1,2 miliona dinara bespovratnih sredstava u odnosu na predloženi biznis-plan, objanjava Radojević, ističući da je za ovu meru vladalo ogromno interesovanje, te da će se njena primena nastaviti i u ovoj budžetskoj godini.
Najveće interesovanje, a svakako i najveća bura podigla se oko konkursa za nabavku nove pogonske i priključne mehanizacije, što samo pokazuje koliko je ova vrsta pomoći neophodna poljoprivrednicima u Vojvodini. Iako je konkursni rok bio kratak, mera je dugo bila najavljivana, pa je za svega pet dana na konkurs pristiglo bezmalo 500 prijava. Ovaj argument bi, po mišljenju Radojevića, morao da ućutka sve one koji su kritikovali sprovođenje ove mere, pogotovo ako se ima u vidu da na druge konkurse koji su bili otvoreni mesecima nije stigao ovoliki broj prijava.

Sekretarijat prikuplja dokumentaciju za konkurse

- Nema uporište ni priča o komplikovanoj konkursnoj dokumentaciji. Dovoljno je, naime, da poljoprivrednik donese račun ili predračun, popuni prijavu i ako želi, zaokruži da je saglasan da Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti za njih pribavi svu ostalu neophodnu dokumentaciju, predviđenu konkursom, objašnjava resorni sekretar.
Radojević s ponosom ističe činjenicu da su sva budžetska sredstva, koja su bila namenjena agraru u protekloj godini, ugovorena i isplaćena. Bilo je, doduše, sporadičnih slučajeva da su sami poljoprivrednici odustali od investicije, i to pre svega oni koji su konkurisali s predračunom.
- Ovako visok stepen realizacije sredstava postigli smo tako što smo u toku godine pravili preseke, neke konkurse otvarali više puta, a sredstva s manje atraktivnih konkursnih linija prebacivali tamo gde se više traže. Po prvi put smo objedinili tri velike konkursne linije - za nabavku protivgradnih mreža, navodnjavanje i plastenike i na taj način omogućili da sredstva opredeljena po ovom konkursu mogu da fluktuiraju, odnosno da se i bez rebalansa, odlukom o preraspodeli, novac prebacuje s jedne na drugu liniju, objašnjava Radojević.

Podrška fondova finansiranju

Veliku pomoć poljoprivrednicima pružila je i usklađenost mera Sekretarijata s vojvođanskim fondovima. Poljoprivrednici su, naime, imali mogućnost da u Sekretarijatu konkurišu s predračunom i tako ostvare pravo na bespovratna sredstva, a onda, ukoliko nemaju dovoljno sopstvenih sredstava, odu u Razvojni fond Vojvodine ili Fond za razvoj poljoprivrede i tamo po povoljnim kamatnim stopama dođu do sredstava koja im nedostaju. Nakon realizacije investicije, oni su dobijali bespovratna sredstva od Sekretarijata, uz obavezu da ih vrate fondovima, koji su se na taj način ponovo punili i mogli da finansiraju nove korisnike. Poljoprivrednici su, s druge strane, dobijali mogućnost da za kratko vreme otplate veliki deo uzetog kredita i rasterete se kamate. Praksa saradnje s fondovima pokazala se kao operativan model koji će, kako je najavio resorni sekretar, nastaviti da se primenjuje i u narednoj budžetskoj godini.
Agrarni budžet AP Vojvodine će u 2018. godini biti nešto veći od sedam milijardi dinara, što je nominalno manje nego lane, ali poljoprivrednicima će suštinski biti namenjen veći iznos. Kako je objasnio mr Vuk Radojević, narednu budžetsku godinu obeležiće početak primene IPARD programa, što treba posmatrati kao još jedan izvor finansiranja poljoprivrede. Ovaj program prepoznaje i subvencioniše određenu kategoriju, pre svega veće poljoprivrednike i proizvođače. Svi oni koji ne budu mogli da konkurišu za evropska sredstva, kako je rekao, biće finansirani iz budžeta, a to su pre svega mali i mladi proizvođači.
Mr Vuk Radojveić je svim čitaocima i redakciji lista "Poljoprivrednik" poželeo puno uspeha i sreće na ličnom i poslovnom planu, s nadom da će 2018. godina biti rodnija.    

Aleksandra Milić