* Sektor za strateška istraživanja biće u funkciji u punom formatu u narednih 45 dana
* Do kraja februara poljoprivrednici će biti obavešteni o raspoloživim fondovima i konkursima

Razvojna agencija Vojvodine je mlada agencija, osnovana ove godine, nastala na temeljima VIP fonda (Vojvodina investment promotion fund), koji je duže od decenije radio na promociji investicionih potencijala u Vojvodini i privlačenju investicija. I VIP fond i SIEPA, današnja Razvojna agencija Srbije, uspešno su se bavili ovim poslom u prethodnom periodu.
- Nova Pokrajinska vlada, koja je i osnivač Razvojne agencije Vojvodine (RAV), prepoznala je potrebu menjanja, odnosno širenja nadležnosti i spektra aktivnosti postojeće organizacije. Osim Sektora za podršku investicija, RAV čine i sektori za domaće i strane fondove u funkciji razvoja Vojvodine, kao i Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku, objašnjava Nikola Žeželj, direktor Razvojne agencije Vojvodine.
Poseban akcenat dat je na rad s domaćom privredom, jačanje malih i srednjih preduzeća i na uključivanje domaćih proizvođača u lance dobavljača velikih kompanija. RAV će takođe aktivnije raditi na podršci izvozu.
- Kada govorimo o ključnim aktivnostima koje su u ovom periodu direktno namenjene pomenutim korisnicima, treba istaći da je Pokrajinska vlada preko Sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i RAV-a raspisala konkurs kojim dodeljuje 350.000.000 dinara za otvaranje novih radnih mesta. Konkurs je u toku i traje do 1. decembra ove godine. Na Danu dobavljača 2017. učestvovalo je više od 160 kompanija iz 24 zemlje i održano je više od 600 B2B sastanaka. Očekujemo da će mala i srednja preduzeća pronaći svoje mesto među dobavljačima velikih kompanija, rekao je Žeželj.
Naš sagovornik je najavio da će RAV organizovati sajam "Nauka za privredu" koji će biti održan 4. i 5. decembra u Kongresnom centru Novosadskog sajma. Na ovom sajmu svoje znanje na raspolaganje privredi staviće veliki broj fakulteta i instituta.
- Uprkos činjenici da je RAV osnovan početkom ove godine, Sektor za podršku investicija, koji je u ovom obliku postojao i u VIP fondu, nastavio je svoj rad nesmanjenim kapacitetom, te na dnevnom nivou ima veliki broj upita, sastanaka, izveštaja i poseta potencijalih investitora. Zaposleni u sektoru za fondove dobijaju povremene upite, a osim toga, angažovani su na pomoći privrednim subjektima u definisanju preciznih uslova konkurisanja na pomenuti konkurs Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, objasnio je Žeželj i napomenuo da će Sektor za strateška istraživanja u punom formatu profunkcionisati u narednih 45 dana. Wegov rad okrenut je pre svega potrebama osnivača, odnosno Pokrajinske vlade.
Agrobiznis i obnovljivi izvori energije do sada nisu bili u fokusu RAV-a, ali već u drugoj polovini novembra tim ove agencije obilaziće lokalne samouprave sa željom da razvije jedinstveni sistem obaveštavanja poljoprivrednika o raspoloživim fondovima i konkursima.
- Očekujemo da ćemo do kraja februara obići svih 45 lokalnih samouprava u Vojvodini. Neke od njih već imaju razrađene sisteme. Želja nam je da napravimo univerzalan i efikasan sistem obaveštavanja. Posle toga sledi i razvijanje sistema podrške u pripremi dokumentacije. Ove aktivnosti sprovodićemo u saradnji s kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj u lokalnim samoupravama i s regionalnim razvojnim agencijama koje su aktivne u Vojvodini. S njima ćemo takođe dogovarati oblike i način podrške našim poljoprivrednicima koje se odnose na IPARD, rekao je naš sagovornik.
U narednoj godini, Sektor za podršku investicijama organizovaće više Dana dobavljača po različitim oblastima. Pokrajinska vlada i gradovi u Vojvodini obezbedili su zajednički buxet za nastupe na velikim svetskim sajmovima u narednim godinama. Obaveza RAV-a biće njihovo organizovanje. Sektor za fondove već ima pomenuti plan aktivnosti i njegova realizacija je kontinuiran proces koji traje tokom cele godine.
- Sektor za promociju organizovaće tzv. RAV akademiju. Radićemo na podizanju kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama. Želja nam je da svojim radom oni koji su u najdirektnijem kontaktu s privrednicima i poljoprivrednicima doprinesu povećanju iskorišćenosti sredstava iz raspoloživih fondova, rekao je Žeželj.
Na kraju razgovora za "Poljoprivrednik" naš sagovornik je napomenuo da očekuje veliki broj različitih mera Pokrajinske vlade za podršku privrednim subjektima, poljoprivrednicima i investicionim projektima na teritoriji Vojvodine. Obaveza RAV-a je da se te mere sprovedu na što efikasniji način.

J. Bajšanski