* Sanirano je 100 kilometara kanalske mreže i tehnički je sanirano i izgrađeno 100 ustava i prelaza preko kanala
* Urađeno je 90 otresišta i asfaltirano 30 kilometara atarskih puteva
* Restitucijom vraćeno više od 2.000 hektara, a ovaj postupak je još uvek u toku

Od davnina je na desnoj obali Tise veliko naselje panonskog tipa - Bečej. Reč je o sedištu istoimene opštine u Južnobačkom upravnom okrugu koja obuhvata pet naseljenih mesta. Na pogodnom je geografskom položaju, na raskršću železničih, drumskih i vodenih puteva. Prema podacima poslednjeg popisa, opština se prostire na 486 kvadratnih kilometara i broji nešto više od 36.000 stanovnika. Na jednom kvadratnom kilometru žive 74 stanovnika i većina njih se bavi poljoprivrednom koja je i najrazvijenija privredna grana u ovoj lokalnoj samoupravi. Ova južnobačka opština svoj rast i razvoj najviše duguje bogatstvima karakterističnim za ravničarske predele. Reč je o plodnoj zemlji, vodnom fondu, zemnom gasu i izvorima termalne vode. Baš zbog toga, poljoprivreda je zauzela prvo mesto u privrednom razvoju opštine. Blizina reke Tise, kanala Dunav-Tisa-Dunav, klimatski uslovi i tradicionalna naklonjenost meštana poljoprivredi dali su ovoj sredini specifičan pečat. Atari svih naseljenih mesta u ovoj opštini zauzimaju 46.000 hektara oranica. Od ove površine, 10.000 hektara je obradivo državno poljoprivredno zemljište.
Značaja primarne poljoprivredne proizvodnje i privrednih grana koje se na nju oslanjaju svesni su i čelnici opštine Bečej.
- U ovoj godini planirano je da se za različite vidove podrške agraru izdvoji 175.000.000 dinara. Ova sredstva prikupljena su isključivo od izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup. Od 10.000 hektara državnih njiva 3.000 hektara je pod zalivnim sistemom i ovo zemljište se izdaje na osnovu prava prečeg zakupa, kao i 7.000 hektara koje su zakupili stočari. Na 600 hektara neobradivog zemljišta nalaze se ribnjaci. Preostale njive izdaju se u zakup po godišnjem programu i uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, Uprave za zemljište, objasnio je Dragan Tošić, prvi čovek ove opštine.
Predsednik opštine Bečej je napomenuo da sredstva iz predviđenog agrarnog buxeta za ovu godinu još uvek nisu utrošena i da će ona biti usmerena u one namene koje su u skladu s godišnjim programom uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za koji je resorno ministarstvo dalo saglasnost.

Uređenje kanalske mreže i atarskih puteva

- Na osnovu razgovora s poljoprivrednicima, kao i markiranjem najznačajnijih problema koje oni sami ne mogu da reše određivali smo vidove podrške agraru. Podrška je stigla i putem realizacije niza projekata koje je delom finansirala opština Bečej, a delom Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu. Za uređenje poljoprivrednog zemljišta izdvojeno je 138.000.000 dinara, što znači da je za ove namene utrošeno najviše sredstava. Od tog novca uređivali smo kanalsku mrežu, crpne stanice, prelaze preko kanala, otresišta, atarske puteve, a finansirani su i geometri, poljočuvarska služba, protivgradna služba, rekao je Tošić.
Od postojećih 400 kilometara kanalske mreže koja se nalazi na teritoriji opštine Bečej do sada je sanirano približno 100 kilometara. Takođe, tehnički je sanirano, ali i izgrađeno novih 100 ustava i prelaza preko kanala. Poljoprivrednici su se izjasnili da su im potrebna otresišta i bolji atarski putevi, te je opština Bečej konkurisala kod Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za sufinansiranje radova na rešavanju ovog problema. Po jednoj prijavi dodeljivana su bespovratna sredstva do 20.000.000 dinara u obimu do 50 odsto ukupno prihvatljivih troškova. Preostali iznos obezbeđivao je korisnik sredstava. U okviru uređenja atarskih puteva sufinansirano je njihovo uređenje tucanikom, struganim asfaltom i asfaltom.
- Zaključno s ovom godinom imamo više od 30 kilometara potpuno uređenih atarskih puteva, jer smo radili i njihovo asfaltiranje. Imamo i više od 90 otresišta. U atarima naše opštine ove godine posejano je mnogo šećerne repe koja se vadi ili tovari u kamione sa prizmi, zbog toga su nam u ovom trenutku otresišta izuzetno važna. Na ovim površinama dužine 60 metara, neposredno pre priključka nekategorisanog puta s javnim putem više kategorije, poljoprivrednici su u obavezi da uklone sve nečistoće sa svojih pogonskih i priključnih mašina čije bi iznošenje na javni put ugrozilo bezbednost saobraćaja, objasnio je Dragan Tošić.

Elektrifikacija atara

Na zaštitu poljoprivrednog zemljišta, koja podrazumeva podizanje vetrozaštitnih pojaseva, kontrolu plodnosti zemljišta i utvrđivanje prisutnosti opasnih i štetnih materija u zemljištu, predviđeno je da se utroši 20.000.000 dinara. Za studijsko-istraživačke radove namenjeno je 17.000.000 dinara. Tu se pre svega misli na izradu projektno-tehničke dokumentacije, projekte elektrifikacije atara, izradu studija razvoja poljoprivredne proizvodnje, edukaciju primarnih poljoprivrednih proizvođača, skidanje zamljanih bankina, identifikaciju parcela geokoordinatama i slično. U Strategiji razvoja opštine Bečej do 2020. godine planirana je realizacija projekata koji se odnose na proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane i hrane s oznakom geografskog protekla.
- Nažalost, ovakvi projekti se ne mogu realizovati iz namenskog buxeta. Indirektno smo počeli s relizacijom projekata koji olakšavaju ovaj vid proizvodnje kao što je elektrifikacija atara. Korišćenjem jeftinijeg energenta svakako uspevamo da ovu proizvodnju učinimo lakšom i da je osavremenimo, kazao je naš sagovornik.

Planovi za narednu godinu

Predsednik opštine Bečej najavio je da će i u narednoj godini biti nastavljene akcije asfaltiranja atarskih puteva i čišćenje i popravka kanalske mreže kao najznačajnijeg aspekta potencijalnog sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje.
- Deo buxeta namenjen poljoprivredi i u 2018. godini mora sadržati nekoliko razvojnih projekata kao što je automatsko merenje klimatskih parametara, geolociranje parcela i sl. Kao i do sada, visina budžeta će zavisiti od površina državnog zemljišta koje se poljoprivrednicima daje u zakup. Smatramo da poljoprivreda može biti pokretač razvoja i drugih industrijskih grana. Zbog toga ćemo pokušati da preko poljoprivrede privučemo i druge investitore koji planiraju da ulažu u različite grane prerađivačke industrije, rekao je na kraju razgovora za "Poljoprivrednik" Dragan Tošić.
Važno je napomenuti da je na teritoriji ove južnobačke opštine na osnovu zahteva za restituciju vraćeno više od 2.000 hektara oranica. Ovaj postupak još nije završen i gradska vlast u Bečeju očekuje da će celokupne površine u narednom periodu biti vraćene prvobitnim vlasnicima.