* Ukoliko se bude radilo svake godine u kontinuitetu i planski, za pet do 10 godina mogu se povećati navodnjavane površine na više desetina hiljada hektara
* Za podsticaj zapošljavanja i novih tehnologija pre svega u manje razvijenim sredinama AP Vojvodine ove godine biće izdvojeno 350.000.000 dinara bespovratnih sredstava

Ukupna privreda na teritoriji AP Vojvodine ima uzlazni trend, zabeležen je značajan rast izvoza robe, kao i priliv u nekim drugim segmentima. Poljoprivreda, nažalost, u ovoj godini nije mogla da ostvari značajan rast pre svega zbog suše koja je umanjila rod za 30, 40 odsto. Efekti suše se ne mogu zanemariti i zato smo se u Pokrajinskoj vladi opredelili da na osnovu odluke o drugom rebalansu budžeta razmišljamo strategijski i usmerimo sredstva za pripremu i realizaciju projekata u oblasti izgradnje sistema za navodnjavanje, rekao je na početku razgovora za "Poljoprivrednik" Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade.

Navodnjavanje najvažnija dugoročna investicija

- Na 11 lokacija se već radi ili su neposredno pred početak radovi na izgradnji dvonamenskih i regionalnih sistema, a rebalansom budžeta su opredeljena i dodatna sredstva u iznosu od 120.000.000 dinara za pripremu novih projekata, čija je procedura u toku. Značajna sredstva su nam na raspolaganju. Republika se zadužila za više od 100.000.000 dolara, a na nama je da mere Sekretarijata za poljoprivredu profilišemo tako da subvencionišemo nabavku sistema za navodnjavanje kod onih poljoprivrednih gazdinstava koja se nalaze u zoni obuhvata ovih sistema koji će biti rekonstruisani, objašnjava Mirović.
Ukoliko se bude radilo svake godine u kontinuitetu i planski, prema oceni našeg sagovornika, za pet do 10 godina mogu se povećati navodnjavane površine na više destina hiljada hektara.
- Ovih prvih 11 ugovora trebalo bi da omoguće navodnjavanje 50.000 hektara, ali da li će svi poljoprivrednici i sva poljoprivredna gazdinstva na tim područjima moći da nabave sisteme za navodnjavanje zavisi i od njih i od nas. Ako mi budemo pokazali kontinuitet i sposobnost da subvencionišemo u značajnom obimu nabavku tih sistema, brže ćemo dolaziti i do većih površina, rekao je Mirović, ističući da je to posao koji se ne sme napuštati nijedne godine, jer od navodnjavanja očigledno zavisi budućnost poljoprivrede.

Ulaganja u ruralni razvoj

Govoreći o podršci ruralnim područjima, a ona čine gotovo 90 odsto teritorije Vojvodine, predsednik Mirović je rekao da se ulažu značajna sredstva u njihov razvoj.
- Naš inicijalni budžet za poljoprivredu je ovo godine značajan i veći nego ranije, iznosi više od osam milijardi dinara i obuhvata strategijske, razvojne ali i tekuće elemnte. Važno je istaći da je u okviru poljoprivrede prvi put do sada uspostavljena sinhronizacija poslova na nacionalnom i pokrajinskom nivou, koji se dopunjuju. Osim toga uveli smo i čitav niz novih mera, subvencionisanje mladih poljoprivrednika i njihovih gazdinstava. Radi se i na poboljšanju infrastrukture, uređuju se atarski putevi, čiste se kanali, u nekoliko sela koja nisu imala vodu uvodi se vodovodna mreža. To je čitav kompleks mera koje treba da se sprovedu, jer ruralni razvoj je širok pojam, on podrazumeva i dobro uređene lokalne puteve i elemente turističke ponude u pojedinim selima, ističe predsednik Pokrajinske vlade.
Lokalni ekonomski razvoj dosta zavisi i od lokalnih samouprava. One treba da pripreme projektnu dokumentaciju, jer mi, kaže Mirović, ne možemo znati šta su prioriteti u svakom selu, opštini. Ono što možemo da učinimo jeste da elemente za ruralni razvoj pratimo u kontinuitetu, da finansiramo, da svako selo može da računa na pomoć kada je reč o vodovodnoj mreži, o kanalizaciji, o atarskim putevima. Sve to čini ambijent za izgradnju fabrika, za prerađivačku industriju. A bez prerađivačke industrije nema ni razvoja ruralnih sredina.

Podizanje preradnih kapaciteta

Izgradnja preradnih kapaciteta, uvođenje novih tehnologija i zapošljavanje, pre svega u nerazvijenim područjima Vojvodine, podsticaće se i sredstvima budžetskog fonda koji je obrazovan za sprovođenje mera razvojne politike Vojvodine.
- U podizanje prerađivačkih pogona će se najviše ulagati, jer to podrazumeva i nova zapošljavanja. Nastojimo da motivišemo ljude da otvaraju pogone za 20, 30, 40 zaposlenih, a najniži prag da bi se dobila sredstva je 10 zaposlenih. Sredstva će se odobravati po konkursu koji će biti raspisan 1. oktobra. Ukupan iznos bespovratnih sredstava za ovu godinu iznosi 350.000.000 dinara, a sledeće i mnogo više. Konkurs će biti otvoren do utroška sredstava. Prednost će imati manje razvijena područja, opštine koje se nalaze u četrvtoj kategoriji, zatim u trećoj, i oni preduzetnici koji budu pokretali svoje poslove ili prvi put tražili sredstva za nove proizvodne linije, nove kapacitete u tim opštinama dobijaće više sredstava nego oni u razvijenijim opštinama, kaže Igor Mirović.

Promocija domaćih kompanija

Agrobiznisu i preduzetništvu u oblasti poljoprivrede pridavaće se značaj i posvećivati pažnja i u okviru Razvojne agencije Vojvodine. Pre svega u realizaciji promotivnih aktivnosti u cilju da se domaćoj i međunarodnoj javnosti predstave kompanije koje Vojvodina ima. Dakle, nije namera da se privlače samo inostrane investicije već i da se našim domaćim kompanijama otvaraju postori kroz zajedničke nastupe na sajmovima i na drugim tržištima.
Druga funkcija Razvojne agencije, istakao je Mirović, biće da međunarodne i državne fondove, kroz pripremu odgovarajućih projekata, u komunikacijama s lokalnim samoupravama usmerava u lokalni ekonomski razvoj, samim tim i u razvoj poljoprivrednog sektora u celoj Vojvodini. Treća važna funkcija su strategijska istraživanja. Naime, Razvojna agencija ima zadatak da sa domaćim institutima i fakultetima periodično radi istraživanja koja treba da daju odgovor na pitanja kako i kuda dalje u lokalnim sredinama, šta su resursi koji postoje, koji su to neiskorišćeni, a koji su delimično iskorišćni resursi. Na osnovu tih istraživanja modeliraće se i javna politika u toj oblasti. Četvrti sektor odnosi se na direktne subvencije. Mirović kaže da se očekuje i da poljoprivredne kompanije i preduzetnici budu aktivni u celom tom procesu.
- Treba istaći da imamo i Fond za razvoj poljoprivrede, pa Razvojni fond Vojvodine koji ima odgovarajuće linije podrške za razvoj poljoprivrede, tu je i budžet Sekretarijata za poljoprivredu. Dakle, mnogo je alata i mera koje treba da pomognu poljoprivrednicima i sve to zajedno treba da da jedan snažan odgovor na sve izazove s kojima se poljoprivreda i poljoprivrednici sučeljavaju u Vojvodini, rekao je na kraju razgovora za "Poljoprivrednik" Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade AP Vojvodine.

Julkica Crnobarac

PODRŠKA RURALNOM TURIZMU

- U ovoj godini udvostručen je budžet Turističkoj organizaciji Vojvodine, a za sledeću godinu planiramo da ga još uvećamo, jer cilj je da promovišemo turističke destinacije, posebno one neistražene delove Vojvodine. Mnogo ljudi još nije dovoljno informisano o tome šta Vojvodina ima. Moramo to da razotkrijemo, da svako selo sa svojim sadržajima pronađe sebe na mapi turističke ponude svoje opštine i na turističkoj mapi Vojvodine. Da susedne zemlje to znaju, rekao je Mirović.
Kao pozitivan primer naveo je TO Kikinde koja je promovisala "Dane ludaje" u Temišvaru, jer su shvatili da imaju gostiju iz te susedne zemlje.
- Takve ideje Pokrajina treba da podrži, da se prošri promocija i u drugim susednim zemljama, da privučemo turiste, jer će to pratiti i razvoj infrastrukture, razvoj privatnog smeštaja u okolnim selima, rekao je Mirović, ističući da je to vrlo kompleksan zadatak i da u Vojvodini ima mnogo turistički i istorijski značajnih mesta koja treba promovisati.