*  Novac iz pokrajinske kase treba usmeravati tamo gde je najpotrebniji i zbog toga je važno da se politika njegove raspodele neprestano koriguje, smatra Radojević

Poljoprivrednicima, čini se, nikad nije bilo lakše da unaprede svoju proizvodnju. Postoje brojne mere na pokrajinskom i republičkom nivou koje im omogućavaju da do neophodne opreme dođu uz veliki povraćaj sredstava, kredite sa subvencinisanom kamatom, regrese i slično. I oni to koriste, što pokazuje broj zahteva za sredstva po osnovu poljoprivrednih konkursa kojih ima mnogo više nego novca za njihovu realizaciju. A budžetska sredstva su, i to treba napomenuti, veća nego prethodnih godina.
Na pokrajinskom nivou, na primer, nivo sredstava koja se daju za određene mere povećan je tri do četiri puta, ali i dalje ne može da se odgovori na sve zahteve poljoprivrednika. Zbog toga je Pokrajinska vlada odlučila da trajanje mnogih konkursa ograniči do 31. maja. Nakon toga napravljen je presek stanja kako bi se utvrdilo za koje konkurse vlada veće, a za koje manje interesovanje, kao i šta je najneophodnije uraditi u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Rebalansom pokrajinskog budžeta sredstva iz manje popularnih konkursa usmerena su tamo gde je vladalo veće interesovanje, a novac je izdvojen i za značajne pokrajinske projekte. Ovo je logičan potez, jer, kako je istakao u razgovoru za naš list pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo mr Vuk Radojević, budžet je promenljiva kategorija i ne može se očekivati da ono što je važilo u decembru, kada je planirana raspodela ovih sredstava, važi čitave naredne godine. Zbog toga je njegovom planiranju nužno, kako smatra, pristupiti pragmatično i fleksibilno.
- Najveći deo sredstava namenjen je vodoprivredi. U toku je realizacija nekoliko izuzetno značajnih projekata. Jedan je izgradnja nasipa na levoj obali Save na potezu Hrtkovci-Jarak, to je otvorena linija nasipa, a realizacijom ovog projekta rešiće se problem na kompletnom potezu Save. Radimo i na rešavanju problema na potezu Gomolave koji je specifičan, jer tu se nalazi arheološko nalazište, rekao je Radojević i dodao da su za realizaciju oba projekta obezbeđena sredstva.

"Vode Vojvodine" će brinuti o naknadi za odvodnjavanje

Pokrajinski sekretar je istakao i da su obezbeđena budžetska sredstva za osposobljavanje javnog preduzeća "Vode Vojvodine" za preuzimanje poslova u vezi sa naknadom za odvodnjavanje za fizička lica, odnosno izdavanje rešenja i naplatu, što je do sada bilo u nadležnosti poreske uprave. Logično je očekivati da će ovo preduzeće, čiji se rad velikim delom finansira upravo iz ove naknade, biti ažurno u izdavanju i pravilnoj i pravovremenoj naplati što do sada nije uvek bilo slučaj. Dešavalo se, nažalost, da se za jedan obračunski period ne izdaju rešenja, da bi potom korisnicima stigao zahtev da odjednom plate sva dugovanja. Istovremeno, fizička lica će dobiti mogućnost da u "Vodama Vojvodine" ulože reklamacije, provere ispravnost izdatih rešenja i slično.
U toku je i realizacija projekta izgradnje 11 regionalnih hidrosistema za nadnjavanje koji su finansirani sredstvima Republičke vlade koja ih je dobila iz Abu Dabi fonda za razvoj. Procenjuje se da će se izgradnjom ovih sistema, kao i onih koje svojim sredstvima grade "Vode Vojvodine", pod sistemima za navodnjavanje naći još oko 25.000 hektara.
Kada je u pitanju direktna pomoć poljoprivrednicima, rebalansom budžeta opredljeno je novih 35.000.000 dinara za opremanje stočarskih farmi. Prvobitno, kako je naglasio Radojević, za ovu meru bilo je izdvojeno 50.000.000 i sredstva su utrošena. To znači da će po ovom osnovu biti isplaćeno ukupno 85.000.000 bespovratnih sredstava.
- Posmatrano u odnosu na 2016. godinu, za ovu meru je iz pokrajinskog budžeta izdvojeno tri puta više sredstava. Za meru opremanja hladnjača sušara i slično, rebalansom je iznos sredstava povećan na ukupno 145.000.000 dinara ili četiri puta više nego lane. Četiri puta više sredstava dobili su i pčelari, sredstva namenjena za izgradnju mini-preradnih kapaciteta uvećana su tri puta, napominje Radojević, koji smatra da je povećanom interesovanju poljoprivrednika za mere Pokrajine doprinelo i to što su predstavnici resornog sekretarijata održali više od 100 lokalnih tribina na kojima su zainteresovane upoznali s ovim merama.

U ponudi i nove mere

Osim mera koje se u kontinuitetu sprovode više godina i čiji su svi iznosi povećani, Pokrajinska vlada uvela je i nove mere za koje je utvrdila da postoji interesovanje poljoprivrednika.
- Mera zaštite od elementarnih nepogoda je, na primer, postojala i ranije, ali se odnosila samo na nabavku protivgradnih mreža. Sada ova mera podrazumeva i nabavku antifrost sistema, ograda, stubova i žice za voćnjake i vinograde, mreža za zasenu što je takođe neophodno proizvođačima, kaže Radojević.
Resorni sekretarijat prepoznaje važnost nauke i obrazovanja u ravoju poljoprivrede, pa će u tom smislu nastaviti saradnju s institutom "Biosens" koji radi na primeni informacionih tehnologija u poljoprivredi. Institut razvija sistem daljinskog monitoringa poljoprivrednih površina, hidrografskog sistema i šumskih područja. Ovi podaci se analiziraju, a namera je da se oni ukrste sa svim podacima kojima raspolaže Sekretarijat, u cilju donošenja boljih odluka.
Budžetskim sredstvima podržaće se i rad obrazovnih, socijalnih, kazneno-popravnih ustanova koje imaju zemljište i žele da unaprede poljoprivrednu proizvodnju na svojim površinama.
Po prvi put Sekretarijat realizuje meru podrške mladim poljoprivrednicima starosti do 40 godina i time želi da pruži podršku onima koji žele da ostanu na selu. Želja je da se dodelom bespovratnih sredstava u visini do 10.000 evra oni motivišu da se uključe u poljoprivrednu proizvodnju i registruju gazdinstvo. Za ovaj konkurs, koji je zaključen nedavno, pristiglo je više od 300 prijava.
Resorni sekretarijat na spisku svojih mera ima i subvencionisanje nabavke protivgradnih raketa za potrebe lokalnih samouprava, uz uporedno razvijanje automatizovanog sistema protivgradne zaštite, kontrolisano pošumljavanje Vojvodine koje se izvodi u saradnji s Institutom za nizijsko šumarstvo i druge. Buduću politiku Sekretarijat će, kako je najavio Radojević, kreirati u saglasnosti s potrebama onih kojima su mere namenjene. Iz tog razloga ih poziva da predlažu. Takođe, sugeriše da svi kojima su potrebna budžetska sredstva prate konkurse i konkurišu, uz napomenu da je konkursna dokumentacija maksimalno smanjena, a postupak pojednostavljen. Blagovremenom apliciranju na konkurse, kako smatra resorni sekretar, značajno doprinose i mediji poput lista "Poljoprivrenik" koji o njima redovno pišu i obaveštavaju javnost.

Aleksandra Milić

PLAĆANJE PREMA KVALITETU ZA UNAPREĐENJE STOČARSTVA

Rebalansom budžeta izdvojena su sredstva za realizaciju projekta "Ocena kvaliteta mesa na liniji klanja".
- Zajedno s republičkim projektom klasiranja svinjskih polutki na liniji klanja stvorićemo okvir za uvođenje pravilnika za plaćenje po mesnatosti. Time bismo automatski dobili više kvalitetnih tovljenika, smanjila bi se njihova cena koštanja, a istovremeno bi bile dostupnije informacije o kvalitetu zapata na farmama koje bi mogle da koriste odgajivačke organizacije za bolju ocenu oplemenjivačke vrednosti grla, smatra Radojević.

NAJVEĆE INTERESOVANJE ZA NABAVKU MEHANIZACIJE

Najveće interesovanje poljoprivrednika vladalo je za meru nabavke pogonskih i priključnih poljoprivrednih mašina. Prvobitno je iz budžeta za ovu namenu bilo izdvojeno 100.000.000 dinara, a rebalansom je zbog velikog interesovanja obezbeđeno još 50.000.000.
- U Fondu za razvoj poljoprivrede s kojim Sekretarijat ima usaglašene mere u smislu da poljoprivrednici tamo konkurišu za povoljne kredite, a kasnije kod nas za bespovratna sredstva, za meru nabavke mehanizacije stigli su zahtevi u vrednosti od 760.000.000 dinara, navodi Radojević, uz napomenu da će novi konkurs za ovu meru koju Sekretarijat ove godine prvi put sprovodi biti objavljen polovinom jula.
Za razliku od iste mere koja se sprovodi i na republičkom nivou vojvođanski poljoprivrednici za dobijanje sredstava konkurišu podnošenjem računa o kupljenoj mehanizaciji, a ne predračuna.