Novi  konkursi – isti krediti i uslovi
* Fond nastavlja da odobrava namenske kredite poljoprivrednicima u ovoj godini sa najpovoljnijim kamatnim stopama 1%–1,5% godišnje i bez troškova obrade kredita
 
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede odobrio je poljoprivrednicima tokom protekle godine kredite u vrednosti

Opširnije...

Garantna linija za likvidnost privrede i poljoprivrednika
* Ova garantna linija podrazumeva kredit do 100.000 evra sa rokom otplate do tri godine, uz grejs-period godinu dana, a u dogovoru sa poslovnim bankama produžena je do kraja 2021. godine
 
Garancijski fond AP Vojvodine nastavio je rad u punom kapacitetu i saradnju sa poslovnim bankama i

Opširnije...

Podrška razvoju prehrambene industrije
* Planira se da se u 2021, više nego prethodnih godina, podrže domaći prerađivači poljoprivrednih proizvoda i podstakne priliv stranih investicija u ovaj sektor
 
Važan segment rada Razvojne agencije Vojvodine je podsticaj priliva stranih, ali i iniciranje domaćih investicija u cilju razvoja

Opširnije...

Sedam milijardi za podsticanje domaćinskog poslovanja
* Od ove godine budžetski novac davaće se i za melioracije degradiranih šuma, preradu voća i povrća i nabavku žive divljači
* Počinje realizacija kapitalnog projekta uvođenja sistema automatizovane odbrane od grada na području AP Vojvodine koji će se  sprovoditi sa tri radarska centra –

Opširnije...

Ponovo 12 kreditnih linija
* Reč je o kreditima sa fiksnim kamatnim stopama koje se kreću u rasponu od 1% do 3% na godišnjem nivou i periodima otplate do sedam godina sa čak dve godine grejs-perioda
 
Razvojni fond AP Vojvodine iz godine u godinu nastavlja uspešan trend poslovanja i svake godine odobrava sve

Opširnije...